Filosofie als Innovatietool
Filosofie als Innovatietool

Filosofie als Innovatietool

De filosofie stelt vragen over de geldigheid en grenzen van kennis en wetenschap, over wat een rechtvaardig en goed leven voor individu en maatschappij inhoudt, over wat kunst en schoonheid betekenen, en over zin en zinloosheid. Van oudsher heeft de filosofie door de reikwijdte en diepgang van haar vragen een centrale plaats in het hoger onderwijs. De honoursmodule Filosofie als innovatietool biedt studenten de mogelijkheid om een kritische houding in te nemen ten opzichte van processen van hedendaagse sociale verandering. Hiervoor leert de student een verzameling denkmethoden ofwel ‘denkgereedschappen’ hanteren waarmee processen van sociale innovatie kunnen worden benaderd.

De module bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten waarbij steeds een inspirerende filosoof aan bod komt. Hiervoor worden ook gastsprekers uitgenodigd. Daarnaast lezen we twee boeken waarover we tijdens de bijeenkomsten met elkaar in gesprek gaan. Dit zijn Rechtvaardigheid van Michael Sandel en Mondiale rechtvaardigheid van Mertens & Tinnevelt. Elke week leiden twee studenten de discussie in aan de hand van een korte presentatie.

Deelnemers schrijven naar aanleiding van hoofdstukken uit de boeken elke week een essay van één pagina over een actueel maatschappelijk onderwerp. Op deze manier wordt de filosofische theorie toegepast op de praktijk. De module wordt afgesloten met een werkstuk en een kennisclip. Voor deze module kun je de honoursster vakmanschap of innovatie en disseminatie halen.

Je kunt je voor deze module aanmelden door een mail te sturen naar Louis Logister. Je ontvangt dan informatie over een aanmeldingsopdracht die vereist is om de aanmelding af te ronden. De aanmeldingsopdracht zorgt ervoor dat de deelnemers bestaan uit echt gemotiveerde studenten.

Ervaring van student:

‘In de afgelopen maanden heb ik een zeer leerzame tijd gehad bij de Honourscursus filosofie. De passie en liefde die Louis voor zijn vak heeft straalt er iedere les weer vanaf. Hij weet op een fijne manier de klas mee te nemen in zijn informatieve verhalen en zet ons vaak aan het denken bij het bespreken van stellingen die door de klas gevormd worden. Ik had verwacht dat de cursus interessant zou zijn, maar mijn verwachtingen zijn zeker overtroffen.’

Do: 18:00-21:00

Contactpersoon: Louis.logister@hu.nl

Osiriscode: GHON-FIL-18

Inschrijven in Osiris