Genocide Srebrenica

Illustratie: Anela Bečirović, 2e generatie genocide overlevenden, leerling basisschool in Potočari, Srebrenica, 2021

Leer over mensenrechten en genocide, Srebrenica

Ben jij geïnteresseerd in de Balkan, het historische trefpunt van verschillende religies en culturen, waar oost en westen elkaar eeuwenlang ontmoeten? Ontdek hoe een vreedzame samenleving kan verzanden in een bloedige oorlog en welke lessen wij van de genocide in Srebrenica kunnen leren? Volg deze unieke module ontwikkeld door Hogeschool Utrecht docent én Srebrenica-overlevende, Alma Mustafić.

Wat leer je? Naast de historische context leer je in deze module een meervoudig perspectief te ontwikkelen voor een andere kijk op de pluriforme samenleving. Tevens wordt de rol van de verschillende actoren (politiek, media, internationale organisaties) die leiden tot een geweldsuitbarsting met een kritische blik benaderd. Tijdens deze module ontwikkel je onderzoekend vermogen, inlevingsvermogen met betrekking tot verschillende perspectieven, kritisch analyseren van teksten en schrijfvaardigheden. Kortom, je leert een maatschappij beter begrijpen en hoe je daarin als professional verantwoord kan participeren.

Wat verwachten we van je? Goede voorbereiding vooraf en actieve deelname tijdens de colleges. Wekelijks staat één thema centraal. De colleges worden deels door spectaculaire gastsprekers uit binnen- én buitenland verzorgd! Aan het einde van de module maak je een (beroeps)product passend bij je opleiding. Deze module kenmerkt zich door de ‘meervoudige perspectieven benadering’, de internationale sprekers en bronnen. Daarom kun je met deze module honourster International Perspectief behalen.

Deze honoursmodule Srebrenica-genocide wordt gegeven in blok C/D op dinsdagavond van 17.00 – 20.00. De module staat open voor alle studenten van de HU. De voertaal is in principe Nederlands, maar sommige gastcolleges en literatuur zullen in het Engels zijn. Tot slot, na het volgen van deze module kunnen we een studiereis naar Bosnië en Herzegovina organiseren voor degenen die geïnteresseerd zijn.

Ben jij klaar om je perspectief te verbreden, meld je aan bij alma.mustafic@hu.nl

Meer weten over programmaleider en lopende projecten zoals toneelstuk ‘gevaarlijke namen’? Kijk: https://www.youtube.com/watch?v=7goiI3DJC0Q

Inschrijven in Osiris

 

Hieronder enkele voorbeelden van beroepsproducten

1. Video

door Larissa Kuipers

2. Gedicht

A silver cradle 

Motivering Spoken-Word gedicht

Door Dirk Smits (student Engels)

3. Podcast

Generatie Srebrenica | Podcast op Spotify

Door studenten Jade Huijsman, Rowan van Rooijen (studenten Journalistiek) en  Amina Driouichi (student Rechten)