Mensenrechten en Duurzame ontwikkeling
Mensenrechten en Duurzame ontwikkeling

Mensenrechten en Duurzame ontwikkeling

Bij de honoursmodule Mensenrechten en duurzame ontwikkeling richten we ons per week op een thema. Hierbij kun je denken aan privacy, recht op leven, recht op een gezond leefklimaat, recht op onderwijs e.d. Deze thema’s raken aan hetgeen binnen opleidingen aan de HU centraal staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de grondwet, internationale verdragen, artikelen en niet te vergeten de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties). De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Studenten leren in deze module kennis uit de eigen opleiding in een groter perspectief te plaatsen. Je zou het ook kunnen noemen: “nadenken op een meta-niveau over je eigen discipline”. Je leert een visie te ontwikkelen op je beroep. Dit past bij de honourrster Gedrevenheid en die kun je dan ook behalen met deze module.

Wat wordt er dan van je verwacht? Wekelijks maak je voorbereidende opdrachten voor de colleges, er wordt een actieve bijdrage verwacht gedurende de colleges die deels door gastsprekers gegeven worden. Vervolgens maak je een product dat aan het einde van de module wordt gepresenteerd.

Di: 18:00 – 21.00

De osiris code voor deze honourscursus is: GHON-MENSREC-20

Inschrijven in Osiris

Heb je interesse in deze module, meld je dan bij Maartje Vermeulen (maartje.vermeulen@hu.nl)