Vormen honoursonderwijs

Honoursprogramma's

Deze programma’s sluiten aan bij trends in de samenleving en de speerpunten van de HU. Ze richten zich op complexe maatschappelijke vraagstukken en zijn daardoor vaak interdisciplinair opgezet. Ze bestaan uit vijf modulen die staan voor vijf sterren. Je kunt de modulen ook los volgen.

Het Honoursprogramma Sociale Innovatie staat open voor studenten van alle opleidingen op de HU, evenals Leadership & Innovation. Andere honoursprogramma’s zijn speciaal bedoeld voor studenten van opleidingen uit één domein, zoals de Top Class voor studenten in de gezondheidszorg of het honoursprogramma Engineering bij techniek.

Extra honours

Je kunt ook kiezen voor honourscursussen, die niet direct gekoppeld zijn aan je opleiding of voor projecten die je uitvoert voor een bedrijf of maatschappelijke organisatie. Dit biedt je volop ruimte voor innovatie en samenwerking met interessante partijen.

Stercursussen

Elke opleiding biedt een aantal cursussen van het reguliere onderwijsprogramma ook aan op honoursniveau. Je voert dan een of meer extra honoursopdrachten uit in het verlengde van je cursus. Met zo’n extra honoursopdracht verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Bij een cursus kun je één honoursprestatie leveren en dus ook één ster behalen. Ook kun je onderdelen van een minor, stage en onderzoek op honoursniveau uitvoeren.

Persoonlijke route

Heb je zelf een bijzonder idee waarmee je aan de slag wilt en je talenten verder wilt ontwikkelen? Kies dan voor de persoonlijke route. Van belang is dat het product en/of de dienst die je ontwikkelt, impact heeft op de beroepspraktijk en samenleving. Je neemt zelf de regie en je kunt begeleiding krijgen van een honoursdocent van je opleiding.

Honours_home_Lessituatie
Switch to English English