6

HBO-ICT

Lees meer over de honoursmogelijkheden van deze opleiding.

Contact - Secretariaat HBO-ICT

Bij HBO-ICT kun je op de volgende manieren sterren behalen:

  • Persoonlijke route
    Je kan één of meer sterren halen binnen het reguliere curriculum. Binnen (vrijwel) elke cursus zijn hier mogelijkheden voor. Als je denkt dat jouw prestatie/product sterwaardig is, dan kun je hiervoor zelf één of meerdere ster(ren) aanvragen. Dat doe je door een mail te sturen naar het secretariaat (secretariaat.instituteforict@hu.nl). Zij zullen je vragen om een (korte) steraanvraag te schrijven volgens een bepaald format. Hierbij wordt je ook gevraagd om één of meer referentie(s) (bijvoorbeeld van docenten of professionals uit het bedrijfsleven) toe te voegen. Die referenties moeten overtuigend zijn qua eisen aan die ster(ren). Een speciaal aangestelde Honourscommissie beoordeelt dan of jouw prestatie/product voldoet aan de voorwaarden die aan (een) ster(ren) gesteld worden.

 

  • Minor/stage/afstudeerstage in het buitenland
    ICT is per definitie een internationale aangelegenheid. Het WWW verbindt over grenzen heen. Als je bij HBO-ICT een minor, stage of afstudeerstage in het buitenland doet, dan ontvang je daarom automatisch de ster Internationaal perspectief

 

  • Bledproject
    Als je succesvol het ‘Bledproject’ heb afgerond, ontvang je automatisch de sterren Gedrevenheid en Internationaal Perspectief. Tijdens het ‘Bledproject’ participeer je met een aantal onderzoekers en medestudenten tijdens de Bled eConference. Wanneer je de ‘students bazaar’ wint, krijg je tevens de ster Innovatie en disseminatie toegekend. Op de site Canvas.hu.nl/courses/1190 vind je meer informatie over het ‘Bledproject’.

 

Sterren worden extra onderdelen op je cijferlijst in Osiris. Tevens leveren ze certificaten op als bijlage van het bachelordiploma, zodra je dat diploma hebt behaald.