KliniekDe HU Klinieken zijn onderdeel van het Instituut Paramedische Studies van de Hogeschool Utrecht en vormen een belangrijk onderdeel van het gezondheidszorg onderwijs.  De klinieken Huidtherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Oogzorg (Optometrie en Orthoptie) en Tandprothetiek staan voor persoonlijke aandacht, kwaliteit én deskundigheid.

De HU Klinieken zijn uitgerust met moderne voorzieningen en voldoen aan de laatste eisen op professioneel en onderwijskundig gebied. Zij beschikken over een sterilisatieruimte, een röntgenruimte en een centrale patiëntenbalie voor het maken van afspraken.

 

Werkwijze HU Klinieken

Na een uitgebreid intakegesprek ontvangt u advies, begeleiding en/of behandeling(en) van studenten in opleiding onder de deskundige begeleiding van docenten. Hierdoor is de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd. Door de onderwijssituatie is het mogelijk om meer tijd voor u te nemen en wordt de nieuwste kennis toegepast. Hier wordt niet alleen u als patiënt, maar ook de student beter van. Op deze manier zorgt Hogeschool Utrecht voor een voortdurende kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk.

Behandelovereenkomst

In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en zorgverlener op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk overleggen en beslissen. Eén van de verplichtingen die deze wet aan iedere zorgverlener stelt, is dat voor een behandeling of onderzoek toestemming van de patiënt vereist is. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen we naar de site van de Rijksoverheid.

Hoewel er in de HU Klinieken zorg wordt verleend, is het een onderwijs- en onderzoeksinstelling. De zorg die wordt verleend, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat u weet waarvoor we uw gegevens gebruiken en informeren hierover aan de hand van een Behandelovereenkomst. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst besproken en zullen wij uw toestemming vragen middels een handtekening.

HU Klinieken portaal

De HU Klinieken heeft een samenwerkingsverband met PAZIO, en zijn gestart  met een eHealth-platform, ontwikkeld door PAZIO dat meerdere online zorg- en welzijnsdiensten en portalen bundelt. Via één toegang bereikt de zorggebruiker al zijn zorgdiensten, terwijl de zorgverlener in zijn eigen systeem kan blijven werken. PAZIO is tevens lijnoverstijgend; de zorggebruiker kan in het platform switchen tussen zorgverleners en instellingen zonder opnieuw in te loggen. Daarmee doorbreekt PAZIO de huidige versnippering van eHealth en brengt de zorggebruiker daarmee in de regie.

Mogelijkheden

In het HU Klinieken portaal kunt u uw gemaakte afspraken bij de HU Klinieken inzien en er wordt via het portaal  informatie aangeboden over de verschillende klinieken en behandelingen. U kunt via dit portaal ook een klacht indienen, mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om via dit platform een eConsult  te doen. Op deze wijze heeft u meer inzicht in uw zorg en proberen we onze zorg nog makkelijker bereikbaar te maken.

Button-HU-klinieken-portaal

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de patiëntenbalie van de HU Klinieken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 481 57 77.

Parkeren en betalen

Parkeren kan voor de deur tegen contante betaling. Het eerste half uur parkeren is gratis, daarna bedragen de kosten 1 euro per uur. Na 5 uur en in het weekend kunt u gratis parkeren.

Wilt u gebruik maken van de faciliteiten binnen het gebouw of producten afrekenen, dan kan dat alleen met de pinpas.

Documenten

Klik hier voor de algemene brochure.

Klik hier voor de HU klinieken portaal handleiding.

Klik hier voor de HU klinieken portaal handleiding om een afspraak te maken (econsult)

Klik hier voor een algemene indruk van de HU Klinieken.

Klik hier voor het laatste patiënttevredenheidsonderzoek van de HU Klinieken.

Tarieven

Alle behandelingen zijn kosteloos! De producten zijn tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar (betalen met pinpas).

“Ik kom hier al jaren, omdat ik de behandelingen erg goed vind. Je wordt echt serieus genomen. Ik leer hier hoe ik zelf kan zorgen dat mijn klachten afnemen. Je krijgt veel persoonlijke aandacht en ze nemen écht de tijd voor je. De behandelingen zijn gratis!”