Hoe werkt kiezen?
Fasen van het keuzeproces

Fasen van het keuzeproces

Het kiezen voor een bachelor, AD, minor of master verloopt idealiter volgens bepaalde stappen. Ken je deze, dan weet je welke acties je kunt ondernemen. Ook vergroot het de kans dat je blij bent met je keuze.

De stappen zijn gebaseerd op het werk van psycholoog Otto Taborsky. De intensiteit waarmee je aan de slag gaat, bepaalt de duur en de kwaliteit van je keuzeproces.

Fase 1: word bewust van waar je staat

Ik moet een keuze maken…. Je voelt onrust, maar komt er niet werkelijk toe om er iets mee te doen. Hoe en waar begin je? Pas wanneer je echt het besef en de urgentie voelt dat je moet kiezen, kun je je er werkelijk voor inzetten, anders blijf je uitstellen. In deze fase is het belangrijk dat je in beweging komt en gaat ontdekken waar je nu staat in je studieloopbaan. Ga op zoek naar inspiratie en steun in je nabije omgeving.

Fase 2: zie de bijkomende onzekerheid onder ogen

Een bijverschijnsel van het moeten kiezen, is een gevoel van onzekerheid. Je weet nog niet wat de uitkomst van je vraag zal zijn. De onrust die dat geeft, hoort erbij. Als je dit toelaat, kun je makkelijker open om je heen kijken en de mogelijkheden verkennen. De valkuil ligt op de loer om snel een beslissing te nemen om van dat onaangename gevoel af te zijn. Praat daarom in deze fase met anderen over je keuzevraag en ga naar fase 3.

Fase 3: onderzoek vrijuit

In deze fase ga je open en actief op onderzoek uit. Zorg dat je zicht krijgt op je interesses, dromen, drijfveren en talenten. Daarnaast ga je opleidingen onderzoeken door websites te bekijken, open dagen te bezoeken en met verschillende mensen over opleidingen en beroepen te praten. Onderzoek al je wensen en ideeën zonder bedenkingen en vooronderstellingen, vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Bespreek je voortgang af en toe met iemand. Uiteindelijk spreken een aantal opties je aan en is het tijd voor de volgende fase.

Fase 4: vergelijk opleidingen en zoek verdiepende informatie

Vergelijk de opleidingen die je aanspreken en benoem wat voor jou de belangrijkste criteria zijn, zodat je die kunt toetsen aan de opleidingen. Zoek ook diepgaander informatie uit; welke vakken krijg je precies? Wat houden die in? Kijk boeken in, praat met studenten; wat zijn struikelvakken? Vergelijk alternatieven; dezelfde studie in een andere stad kan een andere inhoud hebben.
Praat erover met mensen om je heen en zorg dat je in het proces van kiezen meeneemt wat jij kunt, boeiend vindt en wat er bij je persoon past. Laat zowel je verstand als je gevoel meespelen.

Fase 5: groei naar een besluit

De overgang van het niet-precies-weten-wat-je-wilt naar de overtuiging wat je wel wilt, is vaak moeilijk aan te wijzen. Tijdens het onderzoek in de fasen 3 en 4 is je waarschijnlijk al steeds duidelijker geworden welke opleidingen of opties jou het meest aanspreken. Om tot een beslissing te komen is het goed om een pauze te nemen van het nadenken en uitzoeken, zodat je intuïtie de ruimte krijgt. Je voorkeur wordt duidelijker, en als het goed is geeft dat je energie. Je gaat er meer over praten met anderen en steeds meer achter je keuze staan.

Fase 6: aan de slag met je keuze

Als je uiteindelijk een besluit hebt genomen, leidt dat meestal tot energie en daadkracht. Je schrijft je in, gaat op zoek naar een kamer e.d. Wanneer je geen energie krijgt van je besluit of van de acties die je onderneemt, kan het zijn dat je een beslissing hebt genomen die niet bij je past of niet echt is wat je wilt. Bespreek dan je twijfels met iemand die je al eerder in dit proces betrokken hebt; wat heb je nog nodig? Je kunt altijd teruggaan naar eerdere stappen in het keuzeproces.
Voel je je tevreden met je keuze? Geniet van het resultaat en veel succes!

Switch to English English