Customer Due Diligence

Vind jij witwassen een maatschappelijk probleem en wil je graag bijdragen aan de bestrijding ervan? Ben je nieuwsgierig ingesteld en bijt je je graag vast in bepaalde zaken om ze tot op de bodem uit te zoeken? In deze verdiepende minor bereid je je vakkennis uit op het gebied van onder andere wet- en regelgeving, risicomanagement en recherchetechnieken.

De minor is niet geschikt voor deeltijdstudenten.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor derde en vierdejaarsstudenten FTA, F&C, Accountancy en Bedrijfskunde die hun propedeuse-diploma behaald hebben, maar ook voor gemotiveerde studenten van andere studierichtingen. De minor is ook toegankelijk voor studenten van andere hogescholen.

Inhoud

Witwassen is een groot maatschappelijk probleem. Banken worden steeds meer ingezet in de bestrijding van witwaspraktijken. Maar bankmedewerkers zijn in de praktijk nog niet goed genoeg toegerust om dit probleem aan te pakken. Het aantal medewerkers dat zich bij banken bezighoudt met Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) – zo’n 6.000 mensen – zal de komende jaren flink stijgen. Ook bij de overheid zijn veel mensen nodig om deze criminaliteit te bestrijden, onder meer bij ministeries en Financial Intelligence Unit (FIU). De specialisten die gezocht worden hebben CDD-kennis en adviserend, analytisch en onderzoekend vermogen. Ook heb je een gezonde dosis nieuwsgierigheid nodig. Witwascriminaliteit is vooral een internationale activiteit. Ook daaraan besteden we in de minor aandacht.

De minor bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, workshops, praktijkcases en zelfstudie. De minor is opgezet in samenwerking met verschillende financiële dienstverleners. De bankwereld vraagt om deze specialisatie. Banken, verzekeraars en creditcard-organisaties en andere organisaties  dragen bij aan de minor, via gastcolleges en opdrachten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: witwassen & terrorisme financieren, straf en procesrecht, digitaal rechercheren, en werken met verschillende systemen zoals CRM systemen, Google en andere zoeksystemen. Je krijgt ook een schrijftraining en een training gesprekstechnieken. En je leert feedback te geven en ontvangen en om te gaan met weerstand.

Leerdoelen

Je verwerft kennis van wet- en regelgeving, rechtsvormen, fiscale structuren en risico-indicatoren. Je leert te adviseren in complexe financiële omgevingen en situaties. Je ontwikkelt je onderzoekend en analytisch vermogen.

Cursussen

Deze minor bestaat uit twee blokken met elk drie cursussen.

Blok A

Cursus 1. Introductie, wetgeving, financiële analyse CDD:
WwFT, Sanctiewet, Wet Toezicht Trust, DNB Leidraad, Europese AML, PEP, Risk-based vs principle based, inzicht in sanctielanden (FATF), corruptie, crypto-currencies.

Cursus 2. Rechtsvormen:
Juridische constructies (van eenmanszaak tot trust, binnen en buitenlandse bv’s), inzicht in eigendom en zeggenschap bij bedrijven in relatie tot CDD, belastingparadijzen.

Cursus 3. Cliëntonderzoek:
Inzicht in risico’s van bedrijfstakken als (auto)handel, bouw (burgerlijke en utiliteitsbouw), telecom, cash-intensieve sectoren. Begrippen in cliëntonderzoek, identificatie, verificatie, acceptatie van klanten, monitoring en review, CDD-risico’s, risicoklassen, risico-indicatoren (klant, land, product/dienst, transactie, leveringskanalen, signalen, aard en doel van de relatie), herkomst van de middelen en het vermogen.

Blok B

Cursus 4. Toezicht en compliance, CDD-proces:
Proces en opbouw van cliëntonderzoek, Basis-module Wet op het financieel toezicht (Wft).

Cursus 5. Casuïstiek, data analyse-betalingen:
Voorbeelden van witwassen, transactie-analyse (verdachte betalingen), risico-analyse (samen met banken bij het aangaan van relaties).

Cursus 6. Communicatie:
Schriftelijke CDD-rapportage (intern en ten behoeve van de overheid (FIU), gespreksvoering (zwaarweergesprekken), intern (compliance) en extern (klanten).

Toetsing

Per cursus doe je een toets en/of opdrachten. Opdrachten uit de praktijk behoren tot de minorstof en met name hierop zal getoetst worden. Verder wordt de Wft-module Basis getoetst.

Literatuur

Er is nog geen literatuur bekend, zie de studiewijzers.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.

Extra kosten

Geen.

 

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English