De Leefbare Stad

Wil je graag samen met een interprofessioneel team van studenten én met mensen uit het werkveld werken aan leefbare steden? Spreken de duurzame ontwikkelingsdoelen je aan en wil je op lokaal niveau een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken? Met deze minor kom je in contact met studenten van andere opleidingen met andere perspectieven. Je leert interprofessioneel samen te werken, kiest als groep je eigen aanpak en kunt jezelf persoonlijk ontwikkelen. 

Bekijk de video

Toelating

Je hebt je propedeuse-diploma behaald. De minor is toegankelijk voor studenten van Hogeschool Utrecht en andere hogescholen. Er zijn geen andere toegangseisen. De praktijkopdrachten worden gefaciliteerd, je hoeft dus zelf geen stage- of werkplek te regelen.  

De examencommissie van je opleiding stelt van tevoren vast welke HU-minoren geen hbo-niveau en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je opleiding. Check op de pagina Niet toegestane minoren onder jouw instituut of er minoren zijn die je niet mag volgen. Deze pagina zal vanaf 25 februari geüpdatet zijn voor minoraanbod 2023-2024.

Inhoud

In de wereld om ons heen zijn allerlei ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Denk hierbij aan armoede, de energietransitie, de klimaatproblematiek, eenzaamheid en ongelijkheid. Vanuit het werkveld klinkt steeds vaker de vraag om vanuit verschillende disciplines aan een vraagstuk te werken, om zo nieuwe innovaties, producten of diensten te kunnen ontwikkelen. Studenten hebben een frisse blik. Zij kunnen oude vastgeroeste ideeën op scherp zetten en komen met nieuwe oplossingen. Juist daaraan bestaat veel behoefte. 

De opgaven waaraan we werken zijn de Sustainable Development Goals. Dit zijn de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze opgaven spelen ook in onze regio, de steden Utrecht en Amersfoort, en zijn niet vanuit één discipline op te lossen. Hogeschool Utrecht en de gemeenten in de regio onderschrijven de Sustainable Development Goals.  

In dit half jaar ga je als lid van een team gezamenlijk werken aan een oplossingsrichting voor de opgave van een samenwerkingspartner. Die kan verschillende vormen aannemen, zoals een advies, prototype, evenement of communicatiemiddel. Want met kijken door verschillende brillen kun je meer oplossen dan met de aanpak vanuit slechts één perspectief. 

Samenwerken met de praktijk is een belangrijk uitgangspunt van deze minor. In een opleidingsoverstijgend team werk je dan ook samen met (gemeentelijke) professionals en soms ook met burgers aan een vraagstuk. Voorbeelden van vraagstukken zijn het inrichten van veilige en uitdagende schoolpleinen, de energietransitie in Utrecht Overvecht, slim omgaan met afval, een vaccinatieprogramma voor jongeren in Utrecht, en voedsel als schakel in de duurzaamheidstransitie. Partners met wie we onder andere hebben samengewerkt zijn: gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, De Retourboulevard, Local2Local, Project O en het Celcius huis.  

Na een tweedaagse introductie en matching ga je met een groepje van drie tot vijf studenten van start. Je gaat buiten en binnen Hogeschool Utrecht aan de slag. Minimaal een dag per week komt de groep in een open leeromgeving bij elkaar voor coaching, workshops en uitwisseling. We werken m.b.v. het SCRUM framework, in korte sprints,  aan de vraagstukken. Je wordt door coaches begeleid op proces, en door experts op inhoud. Deze experts kunnen lectoren, onderzoekers, docenten en/of mensen uit de praktijk zijn. 

Leerdoelen

  • Je verdiept je in de Sustainable Development Goals. 
  • Je werkt zoveel mogelijk vanuit jouw eigen discipline aan het oplossen van een vraagstuk op het gebied van leefbare steden. 
  • Je verbindt jouw expertise met die van de andere studenten. 
  • Je leert interprofessioneel samen te werken en ontwikkelt je eigen professionaliteit. 
  • Je neemt je verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk resultaat. 

“Ik ben onder de indruk van wat studenten hebben laten zien” (samenwerkingspartner)

Cursussen

Aan de hand van inspiratiesessies vergroot je tijdens de minor je kennis en vaardigheden op het gebied van onder meer de Sustainable Development Goals, design thinking, interprofessioneel samenwerken, werken met Scrum en kritisch reflectief denken. Afhankelijk van je vraagstuk specialiseer je je verder. 

Toetsing

Tijdens de minor ontwikkel je een persoonlijk portfolio over je ontwikkeling als interdisciplinaire professional. Daarnaast ontwikkel je met je team een aantal onderbouwde beroepsproducten die je bespreekt in een eind-assesment. Tijdens de minor zijn er een aantal sprintreviews waar je je voortgang op dat moment presenteert aan de beroepspraktijk en je medestudenten. 

Literatuur

Diverse literatuur op het gebied van de Sustainable Development Goals, Design Thinking, interprofessionele samenwerking, projectmatig werken en kritisch reflectief denken. Tevens literatuur op het gebied van je eigen vraagstuk. 

Rooster

Naar verwachting komen we op dinsdagen bij elkaar voor coaching, workshops en uitwisseling. De donderdagen zijn aangewezen als vaste dagen waarop je in kleinere projectgroepen aan je praktijkopdracht werkt. Daarnaast overleg je met je projectgroep over andere samenwerkingsmomenten. De studielast voor deze minor is 40 uur per week. Er is geen aanwezigheidsplicht, maar uiteraard verwachten we wel jouw volledige inzet.  

De les- en toetsroosters worden, met uitzondering van de eerste onderwijsperiode van het studiejaar (start september), altijd vier weken voor de start van iedere onderwijsperiode op Mijn Rooster geplaatst. Het rooster voor de eerste onderwijsperiode van het studiejaar is drie weken voor de start vindbaar op de site. Op Mijn Rooster is altijd het meest actuele rooster zichtbaar.

Op de HU mag voltijdonderwijs geroosterd worden tussen 08.30 en 19.00 uur.

Extra kosten

Excursies en werkbezoeken kosten maximaal 50 euro.

“Gevarieerder dan dit is bijna onmogelijk. En toch vind ik de samenwerking onwijs prettig. Niet omdat het allemaal makkelijk verloopt, maar omdat ik onwijs veel van iedereen leer en we als team open met elkaar communiceren”

Deze minor is door de Green Office HU aangemerkt als een duurzame minor. Dit betekent dat je door het volgen van deze minor kan bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals van de UN.

 

Switch to English English