De Leefbare Stad – interprofessioneel werken aan Sustainable Development Goals

Wil je graag samen met studenten van andere opleidingen én met mensen uit het werkveld werken aan leefbare steden? Spreken de duurzame ontwikkelingsdoelen je aan en wil je op lokaal niveau een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken? Interprofessioneel samenwerken wordt steeds belangrijker voor professionals. Door deze minor kom je in contact met studenten met andere perspectieven. Je leert interprofessioneel samen te werken, kiest als groep je eigen aanpak en kunt jezelf persoonlijk ontwikkelen.

Ingangseisen

Je hebt je propedeuse-diploma behaald. De minor is toegankelijk voor studenten van Hogeschool Utrecht en andere hogescholen.

Inhoud

In de wereld om ons heen zijn allerlei ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Denk hierbij aan armoede, de energietransitie, de klimaatproblematiek, eenzaamheid en ongelijkheid. Vanuit het werkveld klinkt steeds vaker de vraag om vanuit verschillende disciplines aan een vraagstuk te werken, om zo nieuwe innovaties, producten of diensten te kunnen ontwikkelen. Studenten hebben een frisse blik. Zij kunnen oude vastgeroeste ideeën op scherp zetten en komen met nieuwe oplossingen. Juist daaraan bestaat veel behoefte.

De opgaven waaraan we werken zijn de Sustainable Development Goals. Dit zijn de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze opgaven spelen ook in onze regio, de steden Utrecht en Amersfoort, en zijn niet vanuit één discipline op te lossen. Hogeschool Utrecht en de gemeenten onderschrijven de Sustainable Development Goals. In dit half jaar ga je gezamenlijk werken aan een oplossingsrichting voor jullie opgave. Die kan verschillende vormen aannemen, zoals een advies, prototype, evenement of communicatiemiddel. Want met kijken door verschillende brillen kun je meer oplossen dan met de aanpak vanuit slechts één perspectief.

Samenwerken met de praktijk is een belangrijk uitgangspunt van deze minor. In een opleidingsoverstijgend project werk je dan ook samen met (gemeentelijke) professionals en soms ook met burgers. Je kunt je inschrijven voor projecten zoals de inrichting van de nieuwe wijk Utrecht Merwedekanaalzone, eenzaamheid in de stad, het inrichten van veilige en uitdagende schoolpleinen, de energietransitie in Utrecht Overvecht en slim omgaan met afval. Na een matching ga je met een groepje van drie tot vijf studenten van start. Je gaat buiten en binnen Hogeschool Utrecht aan de slag. Minimaal een dag per week komt de groep bij elkaar voor coaching, workshops en uitwisseling. Je wordt door coaches begeleid op proces, en door experts op inhoud. Deze experts kunnen lectoren, onderzoekers, docenten en/of mensen uit de praktijk zijn.

Leerdoelen

  • Je verdiept je in de Sustainable Development Goals.
  • Je werkt zoveel mogelijk vanuit jouw eigen discipline aan het oplossen van een vraagstuk op het gebied van leefbare steden.
  • Je verbindt jouw expertise met die van de andere studenten.
  • Je leert interprofessioneel samen te werken en ontwikkelt je eigen professionaliteit.
  • Je neemt je verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk resultaat.

Cursussen

In het eerste deel van de minor vergroot je je kennis en vaardigheden op het gebied van onder meer de Sustainable Development Goals, Design Thinking, interprofessioneel samenwerken, projectmatig werken en kritisch reflectief denken. Afhankelijk van je project specialiseer je je daarna verder.

Toetsing

Tijdens de minor krijg je mondelinge feedback en schrijf je een of meer tussenrapportages. Je sluit de minor af met een assessment gerelateerd aan de leeruitkomsten.

Literatuur

Diverse literatuur op het gebied van de Sustainable Development Goals, Design Thinking, interprofessionele samenwerking, projectmatig werken en kritisch reflectief denken. Tevens literatuur op het gebied van je eigen project.

Rooster

We streven ernaar om op een vaste dag per week bij elkaar te komen. Daarnaast werk je in kleinere projectgroepen aan je praktijkopdracht.

Extra kosten

Excursies en werkbezoeken kosten maximaal 50 euro.

Switch to English English