Niet toegestane minoren (Not allowed minor courses)

Niet toegestane minoren (Not allowed minor courses)

Klik op het instituut waar jouw opleiding onder valt om te bekijken welke minoren er voor jouw opleiding niet zijn toegestaan. Staat je opleiding er niet bij, dan zijn alle minoren toegestaan.

Studenten Social Work: Helaas is er nog niet bekend of er minoren zijn die niet zijn toegestaan voor studenten ISW. Houd daarom het pagina-onderdeel voor Instituut Social Work in de gaten. 


Click on the name of your institute (and where your study is part of) to see which minor courses are not allowed for you. If your study is not visible, then all minor courses are allowed.

Students Social Work: Unfortunately it is not clear yet if there are minor courses which are not allowed for ISW students. Therefore, please keep an eye at the page for Instituut Social Work.

Instituut Archimedes

Tweedegraads lerarenopleidingen

 • Docent Beroepsonderwijs 2.0

Tweedegraads lerarenopleiding Duits

 • Taal en Cultuur Duits

Second degree Teacher of Education in German

 • Taal en Cultuur Duits

Tweedegraads lerarenopleiding Engels

 • English Language and Culture

Second degree Teacher of Education in English

 • English Language and Culture

Tweedegraads lerarenopleiding Spaans

 • Taal en Cultuur Spaans

Second degree Teacher of Education in Spanish

 • Taal en Cultuur Spaans

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut Gebaren Taal en Dovenstudies

Leraar/tolk NGT en Ad Schrijftolk

 • Taal en Cultuur Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut Theo Thijssen

Lerarenopleiding Basisonderwijs en ALPO

 • Oriëntatie op Primair Onderwijs

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Arbeid en Organisatie

Human Resource Management 

 • Business IT Management
 • Managementvaardigheden

Human Resource Management
Deeltijd (parttime)

 • Coaching

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Veiligheid

Integrale Veiligheidskunde

Studenten kunnen meedoen aan het aanmeld- en inschrijfproces voor een HU-minor zoals op deze site staat beschreven, maar moeten los daarvan individueel toestemming aan de examencommissie vragen voor deelname aan een HU-minor.

Students can participate in the enrolment procedure for a HU minor course as described on this website, but besides that, students need to individually ask the exam board for permission to participate in a HU minor course.

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Social Work

Binnenkort wordt bekend gemaakt of er minoren zijn die niet zijn toegestaan voor studenten ISW. Houd daarom dit pagina-onderdeel in de gaten. (Soon there will be announced if there are minor courses which are not allowed for ISW students. Please keep an eye at this page).

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Recht

HBO-Rechten
Tevens afstudeerrichting Kandidaat Gerechtsdeurwaarder en Register Notarisklerk (also specialization Kandidaat Gerechtsdeurwaarder and Register Notarisklerk)

 • Arbeidsrecht in de Praktijk

HBO-Rechten
Voltijd (fulltime)

 • Aan de Slag met Werk en Inkomen

Sociaal Juridische Dienstverlening

 • Arbeidsrecht in de Praktijk

Sociaal Juridische Dienstverlening
Deeltijd (parttime)

 • Aan de Slag met Werk en Inkomen

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Ecologische Pedagogiek

Ecologische Pedagogiek

 • Werken in het Jeugddomein

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Business Administration

Bedrijfskunde

 • Business IT Management
 • Data Driven Business
 • Data & Procesanalyse
 • Digital Transformation
 • Finance for non-financials
 • ICT voor niet ICT’ers
 • Introduction Business & IT
 • Managementvaardigheden
 • MKB-adviseur
 • Project Management

Logistics Management

 • Business IT Management
 • Data & Procesanalyse
 • Data Driven Business
 • Digital Transformation
 • Finance for non-financials
 • ICT voor niet ICT’ers
 • Introduction Business & IT
 • Managementvaardigheden
 • MKB-adviseur

Facility Management

 • Business IT Management
 • Charismatisch Leiderschap
 • Data & Procesanalyse
 • Digital Transformation
 • Het Ontwerpen en Managen van Evenementen
 • Introduction Business & IT
 • Leisure & Event Marketing
 • Managementvaardigheden
 • Software Development Life Cycle

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Finance & Accounting

Accountancy

 • Finance for non-financials

Finance & Control

 • Finance for non-financials

Finance & Control
Voltijd (fulltime)

 • Business Management Analytics

Finance & Control
Deeltijd (parttime)

 • Business & Information Management

Financial Service Management
Oude variant van Finance, Tax and advice (old variant of Finance, Tax and advice)

 • Finance for non-financials
 • Beleggen

Finance, Tax & Advice
Nieuwe variant van Financial Service Management (new variant of Financial Service Management)

 • Finance for non-financials
 • MKB-adviseur

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor International Business Studies

International Business 
Exam program MBIB- and MIBU-

 • Because MBIB- and MIBU-students are mandatory to do their minor course abroad, none of the minor courses are allowed, except for Doing Business in China.

International Business 
Exam program MCIL-

 • Dutch Language and Culture for International Students
 • English Language and Culture
 • Professional & (Pre-)Master Skills in English
 • Managementvaardigheden
 • Taal en Cultuur Duits (when German is not your language of your choice in your exam program, then you can lodge an appeal with the exam board if you want to participate in this minor course)
 • Taal en Cultuur Spaans (when Spanish is not your language of your choice in your exam program, then you can lodge an appeal with the exam board if you want to participate in this minor course)

Nb The old study programmes International Business and Management Studies & International Business and Language are since 01/09/18 included in the new study programme International Business.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Marketing and Commerce

Commerciële Economie

 • E-marketing and Social Media
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden

Ondernemerschap & Retail Management

 • Entrepreneurship
 • Managementvaardigheden
 • Ondernemerschap

Ondernemerschap & Retail Management
Cohort 2017 en eerder (cohort 2017 and earlier)

 • MKB-adviseur
 • Project Management

Voor de ORM studenten van cohort 2017 en eerder gelden de volgende afspraken: Voor alle minoren vraag je altijd goedkeuring aan je mentor en de examencommissie. Hierbij let de mentor er o.a. op dat de inhoud hbo-niveau heeft en dat er geen overlap is met het ORM-curriculum.

For ORM students from cohort 2017 and earlier the following agreements apply: For all minors you always ask your mentor and the exam board for permission. The mentor will pay attention to the hbo-level of your minor and if there is no overlap with your major.

Ondernemerschap & Retail Management
Cohort 2018 en later (cohort 2018 and later)

 • Charismatisch Leiderschap
 • Co-Design Studio
 • Finance for non-financials

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Paramedische Studies

Farmakunde

 • Managementvaardigheden
 • Project Management

Management in de Zorg

 • Conflictcoaching en Mediation
 • Managementvaardigheden

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Medische Hulpverlening

 • Acute Zorg
 • Business IT Management
 • Business Management Analytics
 • Charismatisch Leiderschap
 • Docent Rekenen/gecijferdheid (+ bevoegdheid vo/mbo)
 • Software Development Life Cycle

Verpleegkunde

 • Anesthesie
 • Business IT Management
 • Business Management Analytics
 • Charismatisch Leiderschap
 • Docent Rekenen/gecijferdheid (+ bevoegdheid vo/mbo)
 • Intensive Care
 • Software Development Life Cycle
 • Stilstaan bij Gedrag

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Bewegingsstudies

Alle minoren zijn toegestaan (All minor courses are allowed)

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Design & Engineering

Technische Bedrijfskunde

 • Business Management Analytics
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden
 • Project Management

Technische Bedrijfskunde
Deeltijd (parttime)

 • Introduction Business & IT

Technische Bedrijfskunde
Deeltijd, en student heeft deelgenomen aan Business and IT (examenprogramma TETB-DLWBUIT-19/TETB-DTBUIT-15)
Parttime, and the student has participated in Business and IT (exam programm TETB-DLWBUIT-19/TETB-DTBUIT-15)

 • Business IT Management
 • Data & Procesanalyse
 • Digital Transformation

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Life Sciences & Chemistry

Alle minoren zijn toegestaan (All minor courses are allowed)

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor ICT

HBO ICT

 • Big Data for Smart Media & Business
 • Big Data for Smart Media & Business – English
 • Business & Information Management
 • Business IT Management
 • Business Solutions
 • Data Driven Business
 • Data & Procesanalyse
 • Digital Transformation
 • ICT voor niet ICT’ers
 • Introduction Business & IT
 • Ondernemerschap
 • Software Development Life Cycle

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Media

Journalistiek

 • Art, Culture and Lifestyle Storytelling
 • Cross-border Journalism

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Instituut voor Communicatie

Communicatie

 • E-marketing and Social Media
 • Het Ontwerpen en Managen van Evenementen
 • International Advertising
 • Leisure and Event Marketing
 • Project van je Leven
 • Sports & Entertainment Marketing

Creative Business

 • Data Driven Business
 • E-marketing and Social Media
 • English Language and Culture
 • Globalizing Business
 • Het Ontwerpen en Managen van Evenementen
 • ICT voor niet ICT’ers
 • International Advertising
 • International Business for Emerging Markets
 • International Business Skills
 • Leisure and Event Marketing
 • Project Management
 • Project van je Leven

Als je het niet eens bent met het besluit dat je examencommissie heeft genomen, kun je beroep aantekenen tegen het besluit. Het beroep dient binnen zes weken na dagtekening van het besluit door de examencommissie te zijn ingediend. Het beroep bevat ten minste de redenen van het beroep en een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is. Je beroep kun je online indienen via HUKAS. De link naar de site kun je met de zoekterm beroep of herzieningsverzoek indienen vinden op ASK HU.

If you disagree with the decision made by your Examination Board, you may lodge an appeal. This must be received by the board within six weeks after the announcement of the decision concerned. At the very least, your appeal must explain your grounds and include a copy of and a clear description of the decision you are objecting to. You can lodge an appeal online via HUKAS. You can find the link to the site with the search term ‘submitting an appeal’ on ASK HU.

Switch to English English