Niet toegestane minoren (Not allowed minor courses)

For English, see below

Voor de invulling van je profileringsruimte is vooraf goedkeuring van de examencommissie van je opleiding nodig. De examencommissie kijkt namelijk of de minor van jouw keuze van hbo-niveau is en of er geen onacceptabele overlap is met het verplichte curriculum van je eigen opleiding.

De examencommissie heeft van enkele minoren die in studiejaar 2024-2025 worden aangeboden al vastgesteld dat deze geen hbo-niveau hebben en/of een onacceptabele overlap hebben met het verplichte curriculum van je eigen opleiding. Kijk hieronder bij jouw instituut welke minoren door de examencommissie zijn afgekeurd wegens geen hbo-niveau en/of onacceptabele overlap met het verplichte curriculum.

Verzoeken tot het invullen van je profileringsruimte met deze minoren zullen om die reden door de examencommissie ook worden afgewezen. Niet mee eens? Verzoeken aan de examencommissie dien je in via HUKAS. Informatie over het indienen van een verzoek bij een examencommissie is daarnaast ook opgenomen in de studiegids van je opleiding en daarnaast te vinden op Ask HU.

————————————————————————————————–

Prior approval of the Examination Board of your study program is required to fill in your profile space. The Examination Board will check whether the minor of your choice is of HBO level and whether there is no unacceptable overlap with the compulsory curriculum of your own study programme.

The Examination Board has already determined that some minors in academic year 2024-2025 do not have a higher professional education level and/or have an unacceptable overlap with the compulsory curriculum of your own study programme. Check below at your institute which minors have been rejected by the Examination Board because of no HBO level and/or unacceptable overlap with the compulsory curriculum.

Requests to fill in your profile space with these minors will therefore also be rejected by the Examination Board. Do not agree with? Requests for the Examination Board can be submitted via HUKAS. Information about submitting a request for an Examination Board is also included in the study guide for your study program and can also be found on Ask HU.

Instituut Archimedes

Tweedegraads lerarenopleidingen

 • Dutch language and culture. For international students of teacher training  (wel toegestaan voor de Engelstalige variant van de tweedegraads lerarenopleidingen)

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Aardrijkskunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Aardrijkskunde

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Biologie)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Biologie

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Duits)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Duits

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Engels)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Engels

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Frans)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Frans

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Natuurkunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Natuurkunde

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Nederlands)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Nederlands

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Scheikunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Scheikunde

Tweedegraads lerarenopleidingen (behalve Wiskunde)

 • Versnellen in de master 1e graads lerarenopleiding Wiskunde

Tweedegraads lerarenopleidingen Duits

 • Taal en Cultuur Duits

Second degree Teacher of Education in German

 • Taal en Cultuur Duits

Tweedegraads lerarenopleiding Engels

 • English Language and Culture

Second degree Teacher of Education in English

 • English Language and Culture

Tweedegraads lerarenopleiding Spaans

 • Taal en Cultuur Spaans

Second degree Teacher of Education in Spanish

 • Taal en Cultuur Spaans

Instituut Gebaren Taal en Dovenstudies

Leraar/tolk NGT en Ad Schrijftolk

 • Taal en Cultuur Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) en ALPO

 • Oriëntatie op het Primair Onderwijs

Institute for People & Business

Bedrijfskunde

 • Business IT Management
 • Introduction Business & IT
 • Data & Procesanalyse
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden
 • Project Management
 • Digital Business Information

Facility Management

 • Digital Business Information
 • Business IT Management
 • Charismatisch Leiderschap
 • Data & Procesanalyse
 • Het Ontwerpen en Managen van Evenementen
 • Introduction Business & IT
 • Brand Experience & Event Design
 • Managementvaardigheden

Human Resource Management (alleen deeltijd, wel toestaan voor voltijd)

 • Coaching

Logistics Management

 • Digital Business Information
 • Project Management
 • Data & Procesanalyse
 • Finance for non-financials

Alle IPB-opleidingen

 • Digital Business Information

Instituut voor Veiligheid

Voor de deeltijdstudenten IVK zijn alle minoren toegestaan. 

Voor de voltijdstudenten IVK is enkel de minor Managementvaardigheden niet toegestaan.

Instituut voor Social Work

Social Work
Profiel Jeugd / Profile Youth

 • Werken in het Jeugddomein (SKJ)

Instituut voor Recht

HBO-Rechten
Voltijd (fulltime)

 • Recht voor niet-juristen
 • Dutch language and Culture. For international students of teacher training.

HBO-Rechten 
Deeltijd (parttime)

 • Arbeidsrecht in de praktijk (indien de cursus ‘Arbeid en Inkomen Verdiept’ uit het SJD-deeltijdprogramma als profileringscursus is gevolgd)
 • Geld en Schulden (indien de cursus ‘Schulden’ uit het GDW/SJD-deeltijdprogramma als profileringscursus is gevolgd)
 • Recht voor niet-juristen
 • Dutch language and Culture. For international students of teacher training.

Gerechtsdeurwaarder

 • Arbeidsrecht in de Praktijk (indien de cursus ‘Arbeid en Inkomen Verdiept’ uit het SJD-deeltijdprogramma als profileringscursus is gevolgd)
 • Geld en Schulden
 • Recht voor niet-juristen
 • Dutch language and Culture. For international students of teacher training.

Sociaal Juridische Dienstverlening
Deeltijd (parttime)

 • Aan de Slag met Werk en Inkomen
 • Arbeidsrecht in de Praktijk
 • Geld en Schulden
 • Recht voor niet-juristen
 • Dutch language and Culture. For international students of teacher training.

Sociaal Juridische Dienstverlening
Voltijd (fulltime)

 • Recht voor niet-juristen
 • Dutch language and Culture. For international students of teacher training.

Instituut voor Ecologische Pedagogiek

Ecologische Pedagogiek

 • Adviserend Samenwerken met Ouders
 • Stilstaan bij Gedrag
 • Werken in het Jeugddomein

Institute for Finance & Accounting

Accountancy

 • Finance for non-financials

Finance & Control

 • Business Management Analytics
 • Finance for non-financials

Finance, Tax & Advice

 • Finance for non-financials

Institute for International Business Studies

All HU minors are rejected, since all IB students need to go abroad for their study abroad. This abroad requirement is mandatory.

Only the minor Doing Business in China is allowed for IB students, since this minor is abroad and fulfills the abroad requirements.

International students 

Only international students who lived for more than half of their lives abroad are exempted for the minor abroad requirement. International students can do their minor in the Netherlands. The requirement for these minors are:

1. the minor needs to be English taught;
2. the minor can not have overlap in content with the IB programme.

Based on overlap, the following minors are NOT allowed:

 • English Language and Culture

For former IBMS students (MBIB- exam package), two extra minors are also NOT allowed, namely:

 • Business Management Analytics
 • Treasury management – English (this course is not allowed for IBMS students with the specialization IFIN).

International students can enroll themselves via Osiris from 15 – 22 March for an English minor. After 22 March, Osiris will be closed again and registration for a minor is only possible via a request to the Examination Board (HUKAS).

Non-international students

For non-international students the study abroad is mandatory and if they register for a HU minor, they will be deregistered by the Examination Board.

When non-international students want an exemption for the abroad requirement based on personal circumstances, they first need the support of the directors of IB. When the directors of IB support their request, they can contact the Examination Board (HUKAS) for minor registration in Osiris. Please note: support from the directors is mandatory for these requests.

 

 

Institute for Marketing and Commerce

Commerciële Economie

 • Managementvaardigheden

Ondernemerschap & Retail Management

 • Entrepreneurship
 • Managementvaardigheden
 • Ondernemerschap

Ondernemerschap & Retail Management
Cohort 2017 en eerder (cohort 2017 and earlier)

 • Project Management

Voor de ORM studenten van cohort 2017 en eerder gelden de volgende afspraken: Voor alle minoren vraag je altijd goedkeuring aan je mentor en de examencommissie. Hierbij let de mentor er o.a. op dat de inhoud hbo-niveau heeft en dat er geen overlap is met het ORM-curriculum.

For ORM students from cohort 2017 and earlier the following agreements apply: For all minors you always ask your mentor and the exam board for permission. The mentor will pay attention to the hbo-level of your minor and if there is no overlap with your major.

Ondernemerschap & Retail Management
Cohort 2018 en later (cohort 2018 and later)

 • Charismatisch Leiderschap
 • Co-Design Studio
 • Finance for non-financials

Instituut voor Paramedische Studies

Management in de Zorg

 • Managementvaardigheden
 • Projectmanagement

Instituut voor Verpleegkundige Studies

Medische Hulpverlening

 • Adviserend Samenwerken met Ouders
 • Charismatisch Leiderschap
 • Acute Zorg

Verpleegkunde

 • Adviserend Samenwerken met Ouders
 • Charismatisch Leiderschap
 • Stilstaan bij Gedrag
 • Inclusieve Communicatie en Verbindende Gespreksvoering

Instituut voor Bewegingsstudies

Alle minoren zijn toegestaan (All minor courses are allowed).

Institute for Design & Engineering

Technische Bedrijfskunde (voltijd en deeltijd)

 • Business Management Analytics
 • Digital Business Innovation
 • Finance for non-financials
 • Managementvaardigheden
 • Project Management
 • Introduction Business & IT
 • Data & Procesanalyse
 • ICT voor Niet ICT’ers
 • Business IT Management

Technische Bedrijfskunde (alleen deeltijd) 
Student heeft de keuzemodule Business and IT (BUIT) in het examenprogramma opgenomen.
Student has included the module Business and IT (BUIT) in their exam program

 • Digital Transformation

Institute for Life Sciences & Chemistry

Alle minoren zijn toegestaan (All minor courses are allowed).

Institute for ICT

HBO ICT

 • Business IT Management (deeltijdminor)
 • Data & Procesanalyse (deeltijdminor)
 • Datamanagement (deeltijdminor)
 • Digital Transformation (deeltijdminor)
 • ICT voor Niet ICT’ers
 • Introduction Business & IT (deeltijdminor)
 • Software Development Life Cycle (deeltijdminor)

Examenprogramma’s van de specialisaties Business IT & Management (BIM) en Artificial Intelligence (AI):

 • Data Driven Business
 • Big Data & Design English
 • Big Data & Design

Examenprogramma van duaal:

 • Ondernemerschap

Binnen het examenprogramma van Cyber Security Cloud met specialisatie Security:

 • Privacy en Informatieveiligheid

Instituut voor Media

Communication & Multimedia Design

 • Brand Experience & Event Design
 • Creative Expression

Journalistiek

 • Creative Storytelling
 • Creative Storystelling – English
 • Cross-border Journalism
 • Cultural Journalism

Instituut voor Communicatie

Creative Business

 • English Language and Culture
 • International Advertising
 • Brand and Consumer Experience
 • International Business Skills
 • Globalizing Business
Switch to English English