Voor KOM-studenten

Startdata

Uiterlijk 15 juli (voor minoren die in periode AB starten) ontvang je een mail met de datum voor de eerste bijeenkomst, een literatuurlijst en andere informate die voor jou relevant is. Voor minoren die in periode CD starten ontvang je deze mail uiterlijk 16 december.

Toetsen en herkansen

Als je voor een minor in het studiejaar 2019-2020 in Osiris staat ingeschreven, dan ben je ook ingeschreven voor cursussen en de eerste toetsgelegenheid van de cursussen die bij de minor horen. Wil je gebruik maken van de herkansing voor één van de toetsen in hetzelfde studiejaar dan dien je je daarvoor zelf in te schrijven. Vraag bij de docent na wanneer de inschrijving voor de herkansing open staat.

Herkansen in nieuw studiejaar

Niet alle studenten lukt het om de minor in één studiejaar af te ronden. Als je een toets niet gehaald hebt (dit kan ook een verslag of presentatie zijn) en je wilt in een volgend studiejaar herkansen, dan zet je twee stappen. Je doet een her inschrijving voor de opleiding en je schrijft je in voor de toets. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven voor de minor. Je hebt per studiejaar 2 kansen.

Via Studielink schrijf je je opnieuw in voor de opleiding. Her inschrijven is mogelijk vanaf half juni. Je stuurt vóór 1 september het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan Hogeschool Utrecht, Backoffice Inschrijvingen, t.a.v. HU-minorcoördinatie, Postbus 8218, 3503 RE Utrecht. Je vermeldt op je BBC het HU studentnummer, de naam van de minor en dat het gaat om afronding van de minor. Het BBC kun je aanvragen bij de thuis-onderwijsinstelling nadat je een machtiging hebt afgegeven voor de betaling van het collegegeld. Dit gebeurt doorgaans in juni.

Neem contact op met de docent van de minor om na te vragen wanneer de toetsen zijn. Meestal begint de toets inschrijving voor Blok A op 1 september en staat deze 3 weken open maar check dit tijdig (half augustus) bij de minorcontactpersoon of bij het STIP. Schrijf je in voor de toets met de ‘oude’ cursus-/toetscode (de code waaronder je de betreffende cursus gevolgd hebt).

Registratie van de behaalde studieresultaten bij je thuisinstelling

Na afronding van de gehele minor ontvang je een verklaring van HU. Dit waardepapier wordt gestuurd naar het studieadres dat in Studielink bekend is. Er zit zo’n vijf tot zes weken tussen de registratie van je laatste toets in Osiris en de ontvangst van de verklaring. De verklaring lever je in bij de examencommissie van je opleiding zodat de behaalde studiepunten geregistreerd kunnen worden bij je thuisinstelling. Zoek via het intranet van je thuisinstelling op waar je de verklaring kunt inleveren. Mocht je niet op de verklaring kunnen wachten, stuur dan een mail aan studievoortgang@hu.nl  waarin je vraagt om toezending van een gewaarmerkte cijferlijst in verband met je afstuderen.