Publicaties

Evaluatie van implementatie

Hoe ervaren fysiotherapeuten en oefentherapeuten het implementeren van hun positioneringsstrategie? In hoeverre helpt het dashboard hen daarbij? De infographic vat de eerste evaluatie samen.

InfographicMoveOn