Via Design Thinking naar een positioneringstoolkit voor de fysiotherapeut – hoe studenten waarde toevoegen

Via Design Thinking naar een positioneringstoolkit voor de fysiotherapeut – hoe studenten waarde toevoegen

Leestijd +- 4 minuten

Verschillende studenten gingen binnen het programma Creatieve Industrie van Hogeschool Utrecht aan de slag met de ontwikkeling van de MOVES toolkit. Om deze te ontwikkelen en vorm te geven hebben ze gebruik gemaakt van Design Thinking. In deze blog lees je meer over dit proces.

Een paar weken geleden zaten we als MOVES onderzoekers bij elkaar. We hadden net de voorlaatste onderzoeksfase afgerond en konden trots terugkijken op alle resultaten die we tot nu toe behaald hadden. Toch voelden we ons niet helemaal op ons gemak. In de laatste fase van ons onderzoek staat namelijk het maken van een ‘toolkit’ centraal. Met deze toolkit kunnen fysiotherapeuten een geschikte positioneringskeuze voor hun praktijk kunnen maken. Als onderzoeker zijn wij niet echt creative designers (understatement), vandaar ons ongemakkelijke gevoel. Gelukkig werken we voor Hogeschool Utrecht, waardoor we hier een oplossing voor konden vinden: namelijk studenten van Creatieve Industrie

Creatieve Industrie
Creatieve Industrie is een multidisciplinair programma op Hogeschool Utrecht. Deelnemers (studenten) ontwerpen en creëren waarde (creatieveindustrie, 2019). Voor het creëren van onze toolkit leverden wij een opdrachtbriefing aan bij dit programma. De groep die koos voor onze opdracht bestond uit twee studenten Communicatie, een student Journalistiek en een student Communication and Multimedia Design (CMD). In vijf weken tijd zouden de studenten een werkbare prototype toolkit maken, afgestemd op de behoeften van de fysiotherapeut en beschikbaar via verschillende kanalen. Dat leek ons een enorme uitdaging. Gelukkig waren de studenten in het kennismakingsgesprek vol vertrouwen dat dat ging lukken.

Het proces
De groep hanteerde de design thinking methode. Deze bestaat uit de volgende te doorlopen stappen:

  • Empathize, waarin een diep begrip over de eindgebruiker gecreëerd werd door vijf verschillende fysiotherapiepraktijken te interviewen;
  • Define, waarin het pakket van eisen samengesteld is op basis van de resultaten uit stap 1;
  • Ideate, waarin vier verschillende mogelijke toolkit-richtingen gegenereerd werden;
  • Prototype, waarin een aantal vereenvoudigde versies van de toolkit gecreëerd werden;
  • Test, waarin het prototype getest is bij verschillende fysiotherapiepraktijken.

Gedurende vijf weken werd de groep begeleid door teamleden van project MOVES als opdrachtgever en ontwerpbureau Panton. Al snel merkten we de kracht van deze studenten. Bovenstaande stappen werden niet lineair doorlopen en verschillende iteraties schaafden iedere stap weer verder bij. Tijdens het tweede begeleidingsmoment liet de groep ons al verschillende toolkit-richtingen zien. Iedere richting werd onderbouwd vanuit het perspectief van de fysiotherapeut en uitgewerkt in voor- en nadelen.

De toolkit richting
Er is gekozen voor de richting waarbij personeel binnen de praktijk gelijktijdig kan werken met de toolkit. De vorm stimuleert samenwerking en onderlinge dialoog, want positioneren doe je niet alleen. Daarnaast zorgen interactieve elementen voor een dynamisch en intuïtief gebruik. Ook een gedegen handleiding ontbreekt niet, zodat je altijd weet wat je moet doen. Tenslotte is de toolkit afgestemd op ieder kennisniveau aangezien er opvraagbare verdiepingselementen zijn toegevoegd. Uiteindelijk is het prototype toolkit tijdens een expo gepresenteerd en de studenten ontvingen hiervoor een 8,5. Lysanne, Floris, Jesse en Marie, bedankt voor jullie werk en gefeliciteerd met jullie cijfer!

Hoe verder?
De toolkit wordt momenteel door het projectteam van MOVES verder getest en doorontwikkelt, zodat we de komende maanden de definitieve versie kunnen gaan aanbieden aan fysiotherapiepraktijken.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze toolkit? Volg ons dan via www.moves.hu.nl of stuur een mail naar moves.beweegzorg@hu.nl. Wilt u ook iets ontwerpen en dat als opdracht voor studenten geven? Ga dan naar http://www.creativiteitbom.nl/.

Deze blog is geschreven door Thies van der Linde, onderzoeker bij het project MOVES en docent en programmamanager innovatie bij de Hogeschool Utrecht.