Onze werkwijze
Begeleiding door coaches

Begeleiding door coaches

Bij Open-ICT spreken we niet van docent, maar gebruiken we de term coach, dat beter de lading dekt. Daarnaast vult hij/zij/hen nog twee andere rollen in.

Coach

Studenten werken altijd samen in teams, ook wel squads genoemd. De squads worden begeleid door een coach. Hierbij heeft de coach de volgende contacten met het team en de individuele student:

• Woont regelmatig sprint reviews bij en geeft feedback op product en proces
• Spreekt de teams eens per twee weken over de samenwerking
• Houdt één keer in de twee weken een coaching gesprek met elke student

Verder helpt de coach de student bij het maken van keuzes die goed bij de student passen, helpt bij studieproblemen en begeleidt de student in zijn ontwikkeling. Hierbij helpt hij de student de juiste focus te houden, zodat de benodigde HBO-i competenties worden behaald in de beroepsrol die de student kiest. In deze zin vervult de coach dus ook de rol van studieloopbaan begeleider (SLB). De coach is altijd deskundig in of de business of de techniek kant van het ICT vak en kan studenten ook inhoudelijk helpen op één van deze twee terreinen.

Gildemeester

Er zijn vijf gildes, gekoppeld aan beroepsrollen. Ieder gilde wordt voorgezeten door een gildemeester. De gildemeester is een docent die expertise heeft op dit gilde terrein. De gildemeester zorgt ervoor dat het gilde wekelijks bij elkaar komt, om het vakgebied van het gilde samen met alle gildeleden (studenten) te ontwikkelen.

Assessor

Als laatste zal een coach vaak de rol van assessor vervullen. Aan het einde van ieder onderwijsperiode vindt er een assessment gesprek plaats. De student beoordeelt zich daarbij zelf aan de hand van de tien vaardigheden en beargumenteert zijn niveaukeuzen. Tijdens het assessment gesprek zal de assessor toelichting vragen en geeft het eindoordeel.

Activiteiten

In de bijschrijving van bovenstaande rollen wordt al duidelijk dat werken met een Open-ICT werkwijze betekent dat je als docent een andere (week)indeling krijgt. Je begeleidt alle studenten in “jouw” squads, Tribe en Gilde en doet dat via de volgende activiteiten:

  • dagelijkse check-ins en check-outs (fysiek of online)
  • dagelijks feedback op proces en product van de squad/student
  • twee keer in de week 3 uur fysiek aanwezig bij jouw Tribe (dit verschilt per jaar)
  • één keer in de twee weken aanwezig bij de sprint review en regelmatig bij de retrospective
  • elke week persoonlijke ontwikkelgesprekken
  • eens in de week een Gilde bijeenkomst
  • eens per periode een assessment gesprek