Onze werkwijze
Werken in leergemeenschappen

Werken in leergemeenschappen

Bij Open-ICT willen we dat studenten samen leren in leergemeenschappen. We gebruiken hiervoor drie verschillende gemeenschappen: squads, tribes en gildes.

Squads: het eigen ontwikkelteam

Wanneer studenten bij ons binnenkomen worden ze ingedeeld in een zogenaamde squad. Binnen Open-ICT maken we veelal gebruik van het agile jargon van Spotify (Kniberg & Ivarsson, 2012) en daar komt ook de term squad vandaan. Het is de bedoeling dat studenten binnen een squad elkaar helpen en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de realisatie van hun project. Na 10 weken worden studenten opnieuw ingedeeld in nieuwe squad samenstelling waarbij rekening wordt gehouden met goede gelijkmatige taakvolwassenheid van de groep en spreiding van expertise (ook wel beroepsrol genoemd).  

Tribes: als squads samenkomen

Over het algemeen groeperen we drie squads in een tribe en zij vormen samen een leergemeenschap. Deze tribes komen het eerste jaar wekelijks een aantal maal bijeen om te werken aan hun ICT-producten. Hierbij is het de bedoeling dat studenten elkaar helpen bij vragen en problemen. We noemen dit ook wel de cascade van vragen stellen. Wanneer een student vastloopt in een vraagstuk moet deze het eerst proberen zelf uit te zoeken (half uur) en vervolgens het te vragen in zijn squad. Komt de student er dan nog niet uit dan bij andere studenten uit zijn tribe en lukt het dan nog steeds niet dan kan de student een studentenmentor of coach erbij halen of het probleem beleggen in een gilde.

Gildes: als beroepsgroepen samenkomen

Vanaf jaar twee zitten studenten altijd in het gilde van hun beroepsgroep en komen zij een maal per week fysiek bij elkaar. Studenten uit jaar 1 maken regelmatig kennis met de gildes, door tweedejaars studenten die kennisdelingen verzorgen aan de eerstejaars studenten. Studenten die al veel ervaring en kennis hebben op een bepaald gildeterrein mogen al gedurende jaar 1 toetreden tot een gilde. Dit na goedkeuring van zijn coach en de gildemeester van dat gilde.

Doel van het gilde is binnen de beroepsgroep van elkaar te leren en vast te stellen welke ontwikkeling een student moet doorlopen om na vier jaar, aan het einde van de opleiding gekwalificeerd te zijn voor de beroepsrol(len) die bij het gilde horen. Kortom welke exacte kennis, vaardigheden, methodes en tools relevant zijn om te beheersen, zodat een student na afstuderen in die rol een goede bijdrage kan leveren op de arbeidsmarkt. Typische activiteiten die in het Gilde uitgevoerd worden zijn:

  1. Kennisdelen
  2. Reviewen van elkaar producten
  3. Vaststellen en actualiseren van de Body of Knowledge en Skills (BoKS)
  4. Leuke dingen doen (gastsprekers, bedrijfsbezoeken)

Op dit moment hebben we zes verschillende gildes:

  1. Front-end
  2. Back-end
  3. Business
  4. AI engineer
  5. Cloud engineer
  6. Technische informatica