Diversiteit en Inclusie : Verslag van een inspirerende middag met Jan Bogerd, Henny van der Neut en Jan Maas

15 mei 2019

Het enthousiaste verhaal van Jan Bogerd over Diversiteit en Inclusie nodigde uit naar meer. Op deze zonnige middag was de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Vereniging van Oud Medewerkers (Oud Goud) en het CvB. Jan Bogerd heeft eerder over dit onderwerp een presentatie gegeven tijdens de Jaaropening.

De aanleiding om aandacht aan dit onderwerp te besteden was een bezoek van minister Engelshoven aan de HU waarbij zij een gesprek met diverse studenten had. Deze studenten hadden ieder hun eigen specificiteit die een probleem in de studie gaf. De diversiteit van de studenten bestond uit o.a.: autisme, vluchteling, een klein mens, eerst studerende in de familie en functiebeperkingen. Voor al deze studenten moet er bij de HU een leerweg gevonden worden om de studie met succes te doen en af te ronden. Het gaat erom om talentvolle individuen niet verloren te laten gaan.

Henny van der Neut is directeur Instituut Gebarentaal en Dovenstudies en is eraan gewend om aandacht te besteden aan studenten met een functiebeperking. Het bleek bij een Instellingstoets dat de HU niet zo goed scoorde in voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Volgens het VN verdrag hebben mensen recht op voorzieningen, zowel medewerkers als studenten.  Henny is door het CvB gevraagd om een plan op te stellen om de HU voor studenten met een functiebeperking toegankelijker te maken.

Studenten+ Power Platform

Henny is initiator van de oprichting van het Studenten+ Power Platform dat een stuurgroep is ‘door studenten voor studenten’. Daarnaast is er een werkgroep ingesteld waarin de verschillende gremia van de HU zijn vertegenwoordigd waardoor er korte lijntjes zijn en aanpassingen snel kunnen worden doorgevoerd.

Doel van het Studenten Power Platform en de werkgroep is toegankelijk onderwijs in de volle breedte voor alle studenten. De Instituutsdirecteuren zijn hiervoor verantwoordelijk en er is een aandachtfunctionaris per instituut. De laatste Instellingstoets was door al deze maatregelen goed.

Bij voorzieningen moeten we denken aan b.v.:

  • Tentamentijd verlenging voor studenten met dyslexieverklaring
  • Meer SLB tijd voor studenten met een afwijking in het autistisch spectrum
  • Rolstoeltoegankelijkheid
  • Koffieautomaat op zithoogte
  • Student support centrum: Peer2Peer hulp
  • Skills docenten trainen
  • Inclusief onderwijs: onderwijsinnovatie, examencommissie, toetscommissie, enz.
  • En andere voorzieningen.

Henny werkt in het onderwijs voor doven en slechthorenden met rollenspellen, daarvoor zijn vrijwilligers nodig, terplekke doet Henny een oproep, 5 leden melden zich spontaan aan!

Mauritsgroep

Jan Maas is initiator van de Mauritsgroep (de naam is willekeurig). Na zijn pensioen is Jan zich gaan inzetten voor hoogopgeleide vluchtelingen met werk ervaring met als doel om deze mensen aan een baan te helpen. De vluchtelingen zijn vooral Syriërs, maar ook herkomst uit enkele andere landen zoals Yemen, Egypte, Iran, Turkije. Vooral twee punten zijn belangrijk:

  • taal, de vluchtelingen moeten ten snelste Nederlands leren
  • zelfvertrouwen, de meesten denken dat ze in Nederland niet in hun beroep aan de slag kunnen.

Om deze twee aspecten bij vluchtelingen te ontwikkelen is er een heel systeem opgezet van taalcoaches en mentoring.


Er hebben zich de afgelopen twee jaar 64 vluchtelingen aangemeld, daarvan bleven er 28 over die aan de voorwaarden voldoen.

De taalcoaches en mentoren worden geworven onder serviceclubs waar ambassadeurs actief zijn. De taalcoaches en mentoren doen het volgende:

helpen bij het zoeken naar een baan 1 X per 3 weken 1,5 uur, de vluchteling  moet zelf contact leggen, dat helpt bij het zelfvertrouwen

conversatie 2 uur per week.

Er zijn nu 15 mentoren en 7 taalcoaches. Daar de organisatie alsmaar groter wordt, is er behoefte aan taalcoaches en mentoren. Daarnaast zijn er deuropeners bij bedrijven nodig die de leden van de serviceclubs in hun netwerk hebben. Tot nu toe zijn er 2 vluchtelingen met succes aan een baan geholpen, het traject duurt lang, er zullen zeker de komende tijd nog meer vluchtelingen met succes geholpen worden.

Jan doet een oproep voor taalcoaches en mentoren.  Geïnteresseerden kunnen contact met Jan opnemen via de Email Jan@janwmaas.nl

Deze inspirerende middag werd afgesloten met een gezellige borrel met borrelhap. De toezegging van Jan Bogerd voor een bijdrage van het CvB voor het volgend jaar is alweer binnen!