Opdrachtgevers
De Nederlandse Bank

De Nederlandse Bank

Naam organisatie: De Nederlandsche Bank (DNB)
Sector: Financieel
Product of diensten van de organisatie: Onafhankelijke centrale bank en toezichthouder
Aantal medewerkers: 1800

“Het Scompany team heeft in korte tijd met daadkracht zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder onze medewerkers en managers naar hoe het nieuwe intranet een optimale samenwerking kan stimuleren. Dit resulteerde in een nuttig advies hoe communicatie kan bijdragen aan de adoptie van het nieuwe intranet bij DNB”. – Robert Meulenbroek, senior communicatieadviseur

Resultaat

Voor De Nederlandsche Bank is er een advies opgeleverd over hoe de medewerkers te motiveren en mobiliseren het nieuwe intranet te gebruiken. Het advies is opgebouwd uit drie opeenvolgende trajecten: het ontwikkeltraject, het implementatietraject en het verankeringstraject. De meningen, behoeften, wensen en belangen van de medewerkers zijn meegenomen in dit advies. Daaropvolgend zijn relevante middelen aangedragen die bijdragen aan het ontwikkelen, het implementeren en het verankeren van het intranet onder de medewerkers.

Aanpak

Er is gebruik gemaakt van kwantitatief-, kwalitatief- en literatuuronderzoek. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een online enquête. In totaal hebben 314 respondenten de enquête ingevuld. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit focusgroepdiscussies en vijf interne- en drie externe interviews.

Scompany-team: Floor, Larissa, Manar en Sietse.