Over Scompany
Samenwerkingen

Samenwerkingen

INTERN

Coaching

Senior adviseurs

De senior adviseurs zijn vakdocenten die aan Scompany verbonden zijn. Op basis van de inhoud van de opdracht krijgt elk accountteam een senior adviseur toegewezen. Deze is het eerste aanspreekpunt bij vragen, gaat mee naar de opdrachtgever bij de debriefing en is aanwezig bij de eindpresentatie. Ook geeft de senior feedback op de debriefing en het rapport. Zonder goedkeuring van de senior kunnen de debriefing en het rapport niet aan de opdrachtgever geleverd worden.

Onderzoeksspecialisten

De junior adviseurs kunnen bij de onderzoeksspecialisten terecht voor vragen die gaan over de opzet van het onderzoek. Net als de senior geven de onderzoeksspecialisten feedback op de debriefing en kan deze niet naar de opdrachtgever zonder hun goedkeuring.

EXTERN

Logeion

Logeion is een beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. De organisatie is erg betrokken bij het concept van Scompany en levert op vele gebieden haar bijdrage en expertise. Logeion zet haar eigen netwerk in wat voor Scompany zeer gunstig is. Ook neemt de organisatie deel aan de Raad van Commissarissen. Logeion reikt per module de zogenoemde ‘Logeion award’ uit aan het beste studententeam.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) beoordeelt de adviezen en aanbevelingen van alle studententeams tijdens een presentatie met een kritische blik. Daarmee kunnen de teams een nominatie voor de ‘Logeion award’ behalen. De RvC heeft een onafhankelijke voorzitter, die lid is van de directie van  Communicatie & Journalistiek. In de RvC zitten onder meer vertegenwoordigers van:

  • beroepsorganisatie Logeion
  • bedrijfsleven
  • beroepenveldcommissie van de opleiding Communicatie
  • oud-studenten (alumni)