Assessment IA

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Op deze pagina staat informatie over het assessment PDG voor zowel studenten en hun begeleiders als voor de assessoren.

Deze assessments worden georganiseerd door Bureau Assessment & Validering: assessmentbureau.FE@hu.nl

Kandidaten kunnen zich voor een assessment PDG opgeven via de volgende link:
Aanmelden voor assessment bij Bureau Assessment & Validering

PDG voor studenten en begeleiders

PDG voor assessoren

Assessoren kunnen hun beschikbaarheid opgeven via deze link:
Opgeven beschikbaarheid voor assessments PDG en Groepsleerkracht 2022-2023

Overzicht deadlines 2022-2023 aanmelden, inleveren PF etc.

Handleiding assessment PDG 2022-2023
PDG Draaiboek assessment 2022-2023
PDG Aantekenformulier assessment 2022-2023
PDG Eindbeoordelingsformulier assessment 2022-2023

De volgende documenten zijn geldig voor
PDG kandidaten van het ROC van Amsterdam:

Overzicht deadlines 2022-2023 aanmelden, inleveren PF etc.
PDG Draaiboek assessment 2022-2023
Handleiding portfolio en Assessment PDG versie ROCvAF 2022-2023
PDG kandidaten ROCvA Aantekenformulier assessment 2022-2023
PDG kandidaten ROCvA Eindbeoordelingsformulier assessment 2022-2023

Ken jij nog collega’s die ook assessor willen worden? Laat het ons weten of geef je collega deze link door. Bureau Assessment en Validering biedt zowel de basistraining als vervolgtrainingen voor assessoren aan.

Voor de zij-instroom zijn wij nog op zoek naar zij-instroomassessoren. Je kan worden ingezet bij het geschiktheidsonderzoek (assessmentronde voorafgaand aan de opleiding) en bij het bekwaamheidsonderzoek (afsluitend assessment aan het eind van de opleiding op basis van de bevindingen van het geschiktheidsonderzoek).
Ben je gecertificeerd basisassessor en wil je zij-instroomassessor worden? Neem contact op met Bureau Assessment & Validering: assessmentbureau.fe@hu.nl