Assessment IA

Zij-instroom: Geschiktheidsonderzoek

Op deze pagina staat informatie over de diverse onderdelen die bij het Geschiktheidsonderzoek horen.

Voorlichting, intake en advies

Het geschiktheidsonderzoek

1 Hulpmiddelen bij het maken van het portfolio
Kennisclip 1: Over het zij-instroom traject
Kennisclip 2: Portfolio voor het geschiktheidsonderzoek
Kennisclip 3: Afname van het geschiktheidsonderzoek
Lesobservatieformulier
Lesvoorbereidingsformulier volgens DA-model

2 Geschiktheidsonderzoek tweedegraads
Handleiding en format geschiktheidsonderzoek 2e graad 2022-2023
Instructies assessoren geschiktheidsonderzoek 2e graad assessoren 2022-2023
Aantekenformulier GO 2e graad 2022-2023
Eindrapportage GO 2e graad Nederlands 2022-2023

3 Geschiktheidsonderzoek tweedegraads, tweede bevoegdheid
Handleiding en format geschiktheidsonderzoek 2e graad 2e bevoegdheid 2022-2023
Instructies assessoren geschiktheidsonderzoek 2e graad assessoren 2022-2023
Aantekenformulier GO 2e graad 2e bevoegdheid 2022-2023
Eindrapportage GO 2e graad 2e bevoegdheid Nederlands 2022-2023

4 Geschiktheidsonderzoek eerstegraads
Handleiding en format geschiktheidsonderzoek 1e graad 2022-2023
Instructies assessoren geschiktheidsonderzoek 1e graad assessoren 2022-2023
Aantekenformulier geschiktheidsonderzoek 1e graad 2022-2023
Eindrapportage GO 1e graad Nederlands 2022-2023

5 Geschiktheidsonderzoek eerstegraads, zonder tweedegraads hetzelfde vak
Handleiding en format geschiktheidsonderzoek 1e graad zonder 2e graad in zelfde vak 2022-2023
Instructies assessoren geschiktheidsonderzoek 1e graad assessoren 2022-2023
Aantekenformulier geschiktheidsonderzoek 1e graad zonder 2egraad 2022-2023
Eindrapportage GO 1e graad zonder 2egraads 2022-2023

Neem altijd contact op met Bureau Assessment & Validering voor de juiste handleiding bij jouw geschiktheidsonderzoek: assessmentbureau.fe@hu.nl

 

 

Het onderwijs