De meerwaarde van leeruitkomsten bij flexibel onderwijs

Flexibel gaan toetsen is een belangrijke stap naar flexibel en gepersonaliseerd onderwijs met regie voor de student. En het is één van de ontwerpdimensies voor onderwijs uit onze HU visie op onderwijs en onderzoek (2022). Door het toetsen onafhankelijk te maken van de gevolgde leerweg kunnen studenten zelf bepalen wanneer en hoe zij de leeruitkomsten aantonen. Dat biedt ruimte voor het toetsen van eerder, elders of anders verworven leeruitkomsten. Maar ook voor het toetsen van combinaties van meerdere leeruitkomsten. Door te werken met leeruitkomsten en de toetsing leerwegonafhankelijk in te richten wordt het voor studenten mogelijk om hun toetsroute te personaliseren al naar gelang hun eigen situatie en behoefte.

In het artikel De meerwaarde van het werken met leeruitkomsten voor het hele hoger onderwijs, Kansen en mogelijkheden voor flexibilisering gaan HU collega Lucie Lolkema en Anne Lohuis van Saxion Parttime School in op de mogelijkheden die het werken met leeruitkomsten biedt voor het voltijd onderwijs. Ze lichten toe wat leeruitkomsten zijn, wat het werken ermee betekent, en wat het oplevert. Dan volgt een verdieping over eenheden van leeruitkomsten, als verbijzondering van onderwijseenheden. Ze gaan in op de extra flexibiliseringsruimte die dat biedt. En met twee praktijkvoorbeelden – waaronder flexibel toetsen –  illustreren ze aanvullende mogelijkheden voor voltijdopleidingen in het hbo en wo.

Bijlagen