Handreiking programmatisch toetsen

Steeds meer HU-opleidingen stappen over op programmatisch toetsen, of overwegen dit te doen. Dit vraagt om een andere inrichting van processen en systemen. DLO heeft daarom een Handreiking Programmatisch Toetsen ontwikkeld, die opleidingen duidelijkheid biedt over de mogelijkheden en randvoorwaarden. Deze handreiking kun je hier downloaden.

Bijlagen