Leernetwerk programmatisch toetsen binnen de HU

Op donderdag 23 september organiseerde TLN een reviewsessie over het HU-leernetwerk Programmatisch Toetsen. In dit netwerk-in-oprichting vinden opleidingen die met het concept programmatisch toetsen bezig zijn elkaar. Het samen leren en elkaar begeleiden bij vraagstukken staat centraal.

De vijf knooppunten uit het leernetwerk staan hier verbeeld. Het teamtraject is het grootste. Daar start de vraag. Vanuit de vragen van teams worden functionele leerteams, themagebonden leerteams en inspiratiesessies georganiseerd. Daarnaast vullen we met elkaar een toolbox. Een coördinatieteam knoopt alles aan elkaar.

Het leernetwerk bestaat uit vijf knooppunten. De kern wordt gevormd door de ontwikkelende opleidingsteams. Daaromheen organiseren we verschillende bijeenkomsten, zowel HU-breed als specifiek.

  • Het Teamtraject . Een opleiding die met het concept werkt, kan zich aanmelden bij TLN. Na een intake, zoeken we naar passende begeleiding voor de regiegroep van de opleiding. Belangrijk bij de start is de integrale benadering, waarbij het leerproces van de student stimuleren het doel is. In de reviewsessie bleek duidelijk dat dit knooppunt de kern is van het leernetwerk.
  • Uit de teams halen we vragen op. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat datapunten ontwikkelingsgericht blijven? Hoe richten we de begeleiding in? Wat betekent programmatisch toetsen voor examencommissies? Vanuit deze vragen gaan we leerteams, inspiratiesessies en/of workshops aanbieden. Daarnaast ontwikkelen we samen een (digitale) toolbox waarin we achtergronden, handvatten, good practices enzovoorts verzamelen.

Het leerteam voor examencommissies is al in oprichting. Leden van examencommissies delen ervaringen, oplossingen en behoeftes en werken samen aan de identificatie en agendering van voor examencommissies essentiële kaders, instrumenten en/of systemen en ontwikkelen van handvatten voor examencommissies die met programmatisch toetsen te maken (gaan) krijgen. Heb je hier vanuit jouw rol interesse in? Neem dan contact op met Ingrid.Meijer@hu.nl. 

Interesse in programmatisch toetsen? En/of wil je meedoen in het netwerk? Meld je aan door een mail te sturen aan Christina.Schouten@hu.nl.