Professionalisering

Leernetwerk programmatisch toetsen

Veel opleidingen binnen de HU zijn zich aan het oriënteren op of zich aan het bewegen naar programmatuich toetsen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is vanuit TLN het leernetwerk programmatisch toetsen actief. In dit netwerk vinden opleidingen die met het concept programmatisch toetsen bezig zijn elkaar. Het samen leren en elkaar begeleiden bij vraagstukken staat centraal.

De vijf knooppunten uit het leernetwerk staan hier verbeeld. Het teamtraject is het grootste. Daar start de vraag. Vanuit de vragen van teams worden functionele leerteams, themagebonden leerteams en inspiratiesessies georganiseerd. Daarnaast vullen we met elkaar een toolbox. Een coördinatieteam knoopt alles aan elkaar.

Het leernetwerk bestaat uit vijf knooppunten. De kern wordt gevormd door de ontwikkelende opleidingsteams. Daaromheen organiseren we verschillende bijeenkomsten, zowel HU-breed als specifiek.

  • Het Teamtraject . Een opleiding die met het concept werkt, kan zich aanmelden bij TLN. Na een intake, zoeken we naar passende begeleiding voor de regiegroep van de opleiding. Belangrijk bij de start is de integrale benadering, waarbij het leerproces van de student stimuleren het doel is. In de reviewsessie bleek duidelijk dat dit knooppunt de kern is van het leernetwerk.
  • Uit de teams halen we vragen op. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat datapunten ontwikkelingsgericht blijven? Hoe richten we de begeleiding in? Wat betekent programmatisch toetsen voor examencommissies? Vanuit deze vragen gaan we leerteamsinspiratiesessies en/of workshops aanbieden. Daarnaast ontwikkelen we samen een (digitale) toolbox waarin we achtergronden, handvatten, good practices enzovoorts verzamelen.

Interesse in programmatisch toetsen? En/of wil je meedoen in het netwerk? Meld je aan door een mail te sturen aan Christina.Schouten@hu.nl.