Start leerteam ‘Oriëntatie op programmatisch toetsen’

Start leerteam ‘Oriëntatie op programmatisch toetsen’

Dit leerteam is relevant voor docenten, toetsexperts en examencommissieleden van opleidingen die programmatisch toetsen overwegen of die in de toekomst programmatisch toetsen willen implementeren. In het leerteam wordt besproken wat programmatisch toetsen inhoudt, waarom en wanneer programmatisch toetsen interessant is, hoe je het niveau van de opleiding kunt borgen en wat het betekent voor het onderwijs in de opleiding en het leren van de student.

In de eerste kennismakingsbijeenkomst, die oriënterend van karakter zal zijn, bespreken we de werkwijze en afspraken van dit leerteam.

Je kunt je voor de kennismakingsbijeenkomst aanmelden bij Christina.schouten@hu.nl.