Terugblik online prelude Dag van de examencommissies

Toetsing op hogescholen is aan voortdurende verandering onderhevig. Waar ooit met name kennistoetsen werden af-genomen, werken we tegenwoordig steeds vaker met toetsvormen waarin complexere competenties kunnen worden beoordeeld. Binnen de toetstransitie van Hogeschool Utrecht zien we dezelfde tendens: minder toetsen, met een grotere complexiteit. Wat zijn de rol en de positie van de examencommissie hierin?

Terugblik

Bijna 200 deelnemers hebben op 7 oktober het online event ‘Prelude Dag van de Examencommissies” bijgewoond. Tijdens deze dag ging Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur, in op ontwikkelingen rond de toetstransitie en op de impact van de coronacrisis op toetsing binnen de HU. Vervolgens was er een panelgesprek over de toetstransitie binnen de HU met Liesbeth Baartman (bijzonder lector Toetsing & Beoordeling Beroepsonderwijs), Karin Vogelaar (toetsexpert bij TLN), Maaike Angevaren (voorzitter College van Examencommissies HU) en Marianne van der Zande (plaatsvervangend voorzitter College van Examen- commissies HU). Samen bespraken zij wat de rol van de examencommissies is bij de toetstransitie en welke vragen dit oproept bij examencommissies. Tot slot was er een aantal interessante kijkersvragen, die dieper ingingen op de impact van de toetstransitie op docenten en examinatoren.

Terugkijken

Je kunt de uitzending hier terugkijken (klik hier voor de uitzending met gebarentolk):

Save the date

Wil je meer weten over de rol van de examencommissie binnen de toetstransitie van de HU? Reserveer dan alvast 17 februari 2022 in je agenda, want dan is de Dag van de Examencommissies in het Spoorwegmuseum in Utrecht.