1 februari – review team Digitale Onderzoeksomgeving

1 februari – review team Digitale Onderzoeksomgeving

Beste collega,

Dinsdag 1 februari organiseren we weer een review. We starten om 11.00uur.

Agenda

 • Kort nieuws
  Stagiair Melanie Kelly – DevOps
 • Korte evaluatie SURFdrive naar HU Research Drive
 • RStudioConnect demonstratie
  We hebben een officiele RStudioConnect onderzoekslicentie. Een korte demonstratie wat je hier allemaal mee kan.
 • Inventarisatie O-schijf net oog op migratie O-schijf 
  De ene migratie is nauwelijks achter de rug, of de volgende migratie staat alweer op de planning. Wat moet er gemigreerd worden?
 • Waar wil jij dat wij het komende jaar aan gaan werken / onze energie op inzetten?
  Als jij een verzoek bij ons mocht neerleggen om op te pakken, wat zou dat dan moeten zijn? Vertel het ons!

Verder gaan we deze review in op hoe wij jullie nog beter kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. Wellicht ben je net begonnen als onderzoeker, en heb je vragen welke tools je het beste kan gebruiken voor het verzamelen van jouw data? Je kan ons altijd laten weten wat mist of waar je behoefte aan hebt? Of misschien loop je wel ergens tegenaan? Dit is de kans om ons te laten weten wat jij nodig hebt! 

teams link

Team Digitale Onderzoeksomgeving
  

Agenda 30 november 2021

Agenda

 • Kort nieuws
 • Transcriberen met je mobiel (Amberscript), door Appie Bieze
  Korte overzicht van landschap van transcribeer applicaties, en specifiek zoomen we in op de onlangs gelanceerde mobiele transcribeer applicatie van Amberscript.
 • Update migratie SURFdrive naar HU Research Drive, door datasteward
  De eerste collega’s hebben hen data gemigreerd van SURFdrive naar HU Research Drive. Waar staan we nu?
 • MURAL migratie, door Tim Schulte
  Door een andere overeenkomst met MURAL moeten de huidige workspaces gemigreerd worden. Wat gaan wij doen en wat moet je zelf doen.
 • Features tot einde van het kalenderjaar, door Margreet Riphagen
  Een overzicht van wat er nog op de planning staat van Team DO tot het eind van het jaar.

  

AGENDA

  • Kort nieuws
  • Jaarcompilatie 2020/2021
  • Adoptie onderzoekstools
  • Migratie van SURFdrive naar HU Research Drive
   Welke voorbereidingen kan ik als onderzoeker treffen voor de migratie van content naar HU Research Drive? Wat kan ik zelf doen? Heb ik hier hulp bij nodig?
  • Mogelijkheden HU Research Cloud en hoe werkt het eigenlijk?

Kijk voor een samenvatting van de review en antwoorden op veelgestelde vragen hier.

Agenda 26 oktober 2021

AGENDA

 • Kort nieuws
 • Update migratie SURFdrive naar HU Research Drive
  De eerste collega’s hebben hen data gemigreerd SURFdrive naar HU Research Drive. Waar liepen zij tegenaan? Deel je ervaringen tijdens deze review met andere collega’s.
 • Eerste uitkomsten evaluatie van huidige gebruikers Crowdtech
  Crowdtech wordt inmiddels door 28% van de onderzoekers gebruikt sinds de lancering in mei 2020.
  31 collega’s hebben hen ervaringen gedeeld via de online vragenlijst over de applicatie Crowdtech. Tijdens deze review deelt Tim Schulte de eerste bevindingen.

AGENDA

  • Kort nieuws
  • Jaarcompilatie 2020/2021
  • Adoptie onderzoekstools
  • Migratie van SURFdrive naar HU Research Drive
   Welke voorbereidingen kan ik als onderzoeker treffen voor de migratie van content naar HU Research Drive? Wat kan ik zelf doen? Heb ik hier hulp bij nodig?
  • Mogelijkheden HU Research Cloud en hoe werkt het eigenlijk?

Kijk voor een samenvatting van de review en antwoorden op veelgestelde vragen hier.

Agenda 31 augustus 2021

AGENDA

 • Kort nieuws
 • Demo migratie SURFdrive naar HU Research Drive
  Wil je weten wat een migratie van jouw onderzoeksdata van SURFdrive naar HU Research Drive inhoudt? Kom dan kijken tijdens de review. Jurgen Mollema neemt je mee in de voorbereiding hiervan en zet vervolgens helder uiteen welke stappen je moet doorlopen om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • Open uitnodiging voor aandragen nieuwe behoeftes / wensen
  Tijdens deze review gaan wij in op hoe wij jullie nog beter kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. Wellicht ben je net begonnen als onderzoeker, en heb ik je vragen. Je kan ons altijd laten weten wat mist of waar je behoefte aan hebt? Of misschien loop je wel ergens tegenaan? Dit is de kans om ons te laten weten wat jij nodig hebt! 

AGENDA

  • Kort nieuws
  • Jaarcompilatie 2020/2021
  • Adoptie onderzoekstools
  • Migratie van SURFdrive naar HU Research Drive
   Welke voorbereidingen kan ik als onderzoeker treffen voor de migratie van content naar HU Research Drive? Wat kan ik zelf doen? Heb ik hier hulp bij nodig?
  • Mogelijkheden HU Research Cloud en hoe werkt het eigenlijk?

Kijk voor een samenvatting van de review en antwoorden op veelgestelde vragen hier.

Agenda 31 augustus 2021

AGENDA

 • Kort nieuws
 • Demo migratie SURFdrive naar HU Research Drive
  Wil je weten wat een migratie van jouw onderzoeksdata van SURFdrive naar HU Research Drive inhoudt? Kom dan kijken tijdens de review. Jurgen Mollema neemt je mee in de voorbereiding hiervan en zet vervolgens helder uiteen welke stappen je moet doorlopen om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • Open uitnodiging voor aandragen nieuwe behoeftes / wensen
  Tijdens deze review gaan wij in op hoe wij jullie nog beter kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. Wellicht ben je net begonnen als onderzoeker, en heb ik je vragen. Je kan ons altijd laten weten wat mist of waar je behoefte aan hebt? Of misschien loop je wel ergens tegenaan? Dit is de kans om ons te laten weten wat jij nodig hebt! 

AGENDA

  • Kort nieuws
  • Jaarcompilatie 2020/2021
  • Adoptie onderzoekstools
  • Migratie van SURFdrive naar HU Research Drive
   Welke voorbereidingen kan ik als onderzoeker treffen voor de migratie van content naar HU Research Drive? Wat kan ik zelf doen? Heb ik hier hulp bij nodig?
  • Mogelijkheden HU Research Cloud en hoe werkt het eigenlijk?

Kijk voor een samenvatting van de review en antwoorden op veelgestelde vragen hier.

Agenda 15 juni 2021

AGENDA

 • Agenda
  • Kort nieuws
  • Beta web applicatie Gezonde Peutermonden voor dataverzameling (door Rins Rutgers)
   Wat als standaard onderzoektools jou als onderzoeker niet de juiste oplossing bieden, maar je wel een grote diversiteit aan (gevoelige) data verzamelt? Michiel Punt automatiseerde de volledige dataverzameling binnen zijn project ‘making sense of sensor data’ door middel van een webapplicatie op maat voor zijn onderzoek.
   Team Digitale Onderzoeksomgeving ontwikkelt momenteel eenzelfde soort applicatie binnen het SURF pilot project Gezonde Peutermonden, om het dataverzamelingsproces te harmoniseren, te automatiseren en toekomstbestendig te maken. Rins neemt je mee in het huidige ontwerp en laat alle ins en outs zien van de webapplicatie.
   Dit project is een samenwerking tussen Peggy van Spreuwel, Janna Bruijning (beiden van Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg) en team Digitale Onderzoeksomgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door SURF.
  • Informatievoorziening Mural (door Tim Schulte)

   Tim neemt je mee tijdens review in de informatievoorziening rondom MURAL. Waar kun je de belangrijkste informatie vinden, waar kun je andere collega’s met vragen naartoe sturen en hoe zijn wij te bereiken? Ook laten we je zien waar in de HU Onderzoek workspace de belangrijkste informatie te vinden is.

Agenda 25 mei 2021

AGENDA

 • Beschikbare onderzoektools
 • HU Research Drive nieuwe features beschikbaar (door Tineke van der Meer)
  Tineke van de Meer, Appie Bieze en Jurgen Mollema nemen deel aan het reguliere gebruikersoverleg van SURF Research Drive. In deze review zullen zij de laatste ontwikkelingen binnen Research Drive met jullie delen.
 • Demo Research Cloud (door Issa Alkhoury)
  Research Cloud is het nieuwste aanbod van SURF voor het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden in de cloud. Issa geeft een korte demo over het gebruik van onze vertrouwde JupyterHub- en RStudio workpaces bovenop Research Cloud.

6 april interactieve sessie

Op 6 april hebben we een interactieve sessie georganiseerd om jullie als onderzoekers nog beter te kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. 

Er zijn sessies georganiseerd op de volgende onderwerpen:  

1) research data management (HU Research Drive, migratie, metadatering, etc.) 

2) onderzoekstools (bestaande tools zoals Mural, Crowdtech, maar hier kan je ook verzoeken neerleggen voor nieuwe tools)  

3) data science (hoe doe ik een e-infra aanvraag, wat is ‘R’ en hoe kan team DO mij ondersteunen op het gebied van educatie van ‘R’)   

Wat mis je bijvoorbeeld? Of waar loop je tegenaan? 

 

Agenda 16 maart 2021

AGENDA

1. Data migreren van SURFdrive naar HU Research Drive
Het is nu mogelijk een map op SURFdrive te delen met je datasteward die er vervolgens voor zorgt dat deze map in je projectruimte op HU Research Drive geplaatst wordt. Jurgen en Tineke laten in een korte demo zien hoe dit werkt. (door Tineke van der Meer & Jurgen Mollema)

2. Huidige aanbod digitale tools
Via Topdesk is het mogelijk voor team DO om een volledige uitdraai te maken van software/onderzoekstools die binnen de HU beschikbaar zijn voor onderzoekers. Deze lijst zal continue geactualiseerd worden en beschikbaar worden gemaakt op digitale.hu.nl (door Appie Bieze & Margreet Riphagen).

3. Demo RStudio Connect 

RStudio Connect is een stand-alone publicatieplatform voor het werk dat onderzoekers maken in R en Python. In dit platform krijgen de gebruikers één handige plek voor het delen van Shiny-applicaties, R Markdown-rapporten, dashboards, plots, Plumber API’s (open-source R package), modellen en meer (door Issa Alkhoury)
4. Demo RStudio Server Pro
Naast de community features krijgt RStudio Server Pro ondersteuning voor nieuwe soorten sessies, zoals Jupyter en VS Code, projectdeling, gelijktijdige R en Python sessies, en meer (door Issa Alkhoury).

5. Researcher Journey

Samen met OO&Sproject blended Praktijk Gericht Onderzoek (project Impuls 2020 vanuit Lectoraat Co-Design), TLN (teaching learning network) en team Digitale Onderzoeksomgeving willen wij de user journey van de onderzoeker in kaart brengenook wel de researcher journey. Journeys helpen om hiaten in ervaringen te vinden en mogelijke oplossingen te verkennen. Vragen die wij aan de hand van de researcher journey hopen te beantwoorden zijn onder andere: Welke bestaande onderzoeksapplicaties zijn er al in gebruik in relatie tot de verschillende fasen in het onderzoeksproces? Op welke behoeftes ontbreekt het nog in de digitale onderzoeksomgeving? Hoe komen we tot een goede integrale onderzoeksinfrastructuur? Met hieraan gekoppeld de dataflow. Waar kunnen we de bestaande tooling uitbreiden, beter inzetten of nieuwe tooling inzetten? Hoe krijgen we hier HU breed meer synergie in? (door Margreet Riphagen).

Agenda 18 februari 2021

1. MURAL
Op korte termijn starten we met het toekennen van MURAL seats voor onderzoekers en lectoraten. MURAL is een online visuele samenwerkingswerkplek. Denk bijvoorbeeld aan het online visueel ondersteunen van je focusgroepen. Of het verzamelen van inzichten rondom een bepaalde probleemstelling. MURAL is nu door de HU gecontracteerd, met een getekende verwerkersovereenkomst op basis van de Europese privacywetgeving.

Remko van der Lugt, lector Co-Design, doet sinds 2007 middels praktijkgerichte projecten onderzoek naar het betrekken van mensen bij innovatieprojecten. Remko zal een korte demonstratie van MURAL geven en zijn good practices delen hoe je de tool kunt inzetten in je onderzoek.

 

2. Samen aanjagen van ICT vernieuwing met SURF
Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken samen met SURF om de kansen van digitalisering ten volle te benutten, zo ook Hogeschool Utrecht. Met als doel: beter en flexibeler onderzoek en onderwijs. Rins Rutgers van team Digitale Onderszoekomgeving neemt ons mee in welke diensten jij als onderzoeker momenteel kan gebruiken van SURF, waaronder de cloud workspaces, en welke kansen en ontwikkelingen er liggen in de nabije toekomst op het gebied van digitale diensten. 

Agenda 26 janauri 2021

Showcase HPC Cloud (Michiel Punt)
Michiel Punt doet onderzoek naar gepersonaliseerde revalidatie na een beroerte. Hiervoor verzamelt hij onder meer data uit bewegingssensoren. Deze data komt binnen en wordt geanalyseerd op de High Performance Computing Cloud (HPCC) bij SURF.
Nieuwe onderzoeksdata wordt elke 5 minuten automatisch weggeschreven naar Research Drive. Het hele proces is conform de AVG en de NGWI.
Michiel demonstreert de koppeling tussen de HPCC en Research Drive.
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/op-weg-naar-gepersonaliseerde-revalidatie-voor-mensen-na-een-beroerte

 

Huidige situatie SURFdrive en O-schijf (Jurgen Mollema)
HU Research Drive is dé plek voor het opslaan en delen van onderzoeks- en projectdata. Veilig, betrouwbaar, AVG-proof en met ondersteuning van de datastewards. Komend kalenderjaar gaan we SURFdrive en de O-schijf uitfaseren waarbij de data stap voor stap overgaat naar HU Research Drive. Maar wat staat er nu allemaal op de O-schijf? Jurgen Mollema neemt ons virtueel mee door O-schijf.
Voor nieuwe onderzoeksprojecten en enthousiastelingen is HU Research Drive nu al beschikbaar!


Kort nieuws
Mural seats begin december beschikbaar
SignRequest pilot van start
Screencast synchronisatie
Digitale middelen voor onderzoekers zijn steeds beter vindbaar
Oproep bijdrage showcases voor Onderwijs & Onderzoeksfestival 26 januari

Agenda 1 december 2020

1. Kort nieuws

2. Resultaten enquête gebruikers analyse HPC Cloud (VRE) (Margreet Riphagen)
Onlangs is er een kleinschalige enquête uitgestuurd naar alle beheerders van een HPC Cloud omgeving die uitgegeven zijn via team Digitale Onderzoeksomgeving. Margreet presenteert de meeste interessante inzichten.

3. Projectdocumentatie van onderzoeksprojecten (Jurgen Mollema)
Afgelopen sprint heeft Jurgen (datasteward Kenniscentrum  Gezond & Duurzaam Leven) de huidige situatie rondom projectdocumentatie van onderzoeksprojecten in kaart gebracht. Hij heeft vanuit zijn rol gekeken wat er zoals opgeslagen wordt in de projectruimte onder projectdocumentatie. Tijdens deze review deelt hij zijn bevindingen.

4. Demo publiceren en delen van data-producten zoals grafieken, rapportages, statistische analyses en interactieve visualisaties & dashboards (Marc Teunis)
In deze demonstratie laat Marc Teunis zien hoe je vanuit RStudio een data-product zo kan publiceren dat jijzelf en anderen het data-product kunnen zien en met jouw data kan interacteren. Hij doet dit door middel van nieuwe software die binnen de Virtuele Onderzoeksomgeving beschikbaar is: RStudio::CONNECT.

Agenda 29 oktober 2020

Mededelingen

 • Komende ‘sprint’ duurt maar één week. Daarin gaan we onze acties voor het volgende blok uitwerken én aan de slag met onze team-werkmethodes.
 • Mural/Miro besluit ligt bij de regiegroep van DO
 • Dataiku is binnenkort beschikbaar via de HPC Cloud
 • Update vacatures Team-DO
 • DCC pilot aanvraag ingediend ‘Gezonde Peutermonden’

Digitale middelen voor onderzoekers zijn steeds beter vindbaar

 • ASKHU item + aanvraagformulieren

Synchronisatie HU Research Drive is beschreven en beschikbaar

Peer support group Data Science (PSG DS)

 • Lancering van deze PSG tijdens ontwikkelfestival!
 • Eerste twee bijeenkomsten PSG DS staan gepland (’text mining’ ‘Statistical Rethinking’)

Agenda 8 oktober 2020

Mededelingen

 • Komende ‘sprint’ duurt maar één week. Daarin gaan we onze acties voor het volgende blok uitwerken én aan de slag met onze team-werkmethodes.
 • Mural/Miro besluit ligt bij de regiegroep van DO
 • Dataiku is binnenkort beschikbaar via de HPC Cloud
 • Update vacatures Team-DO
 • DCC pilot aanvraag ingediend ‘Gezonde Peutermonden’

Digitale middelen voor onderzoekers zijn steeds beter vindbaar

 • ASKHU item + aanvraagformulieren

Synchronisatie HU Research Drive is beschreven en beschikbaar

Peer support group Data Science (PSG DS)

 • Lancering van deze PSG tijdens ontwikkelfestival!
 • Eerste twee bijeenkomsten PSG DS staan gepland (’text mining’ ‘Statistical Rethinking’)