24 oktober – review Team Research Support & IT

24 oktober – review Team Research Support & IT

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 oktober en is niet meer actueel

Beste collega,

Dinsdag 24 oktober organiseren we weer een review. We starten om 11.00uur. We hebben een aantal mooie producten en diensten te demonstreren en zien uit naar jullie feedback en vragen!

Agenda

Kort nieuws / Mededelingen


Lancering Publinova

Publinova is hét nationale platform dat praktijkgericht onderzoek voor iedereen vindbaar en zichtbaar maakt (lancering oktober). We willen het delen van kennis rond praktijkgericht onderzoek in Nederland makkelijker maken dan ooit tevoren! Met Publinova delen onderzoekers en lectoren hun expertise met beroepsgenoten van andere hogescholen, met professionals uit het werkveld en een breder publiek. De open toegang (open access) tot deze kennisproducten maakt de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij een stuk eenvoudiger. Bolinda Hoeksema geeft een korte toelichting op het onlangs gelanceerde platform.

VRE – Gebundelde kracht
Moderne virtualisatiesoftware stelt je als onderzoeker in staat om specifieke hoeveelheden RAM, CPU en schijfruimte toe te wijzen aan je VM. Dit betekent dat je Atlas.ti zo kunt configureren dat het optimaal werkt, afhankelijk van de behoeften van je onderzoek. Agnetha laat zien hoe je laagdremplig aan de slag gaat in een virtuele machine. Toegang tot een virtuele machine (bijvoorbeeld Research Cloud) kan je aanvragen via dit formulier.

Prodigy beschikbaar gemaakt voor gezamenlijk annoteren
Van een onderzoeksgroep kregen we de vraag of we Prodigy zo beschikbaar konden maken, dat het mogelijk was om met meerdere mensen tegelijk samen te werken en te annoteren. Prodigy is een krachtige annotatietool die speciaal is ontwikkeld om de efficiënte en nauwkeurige annotatie van gegevens te vergemakkelijken, met name voor machine learning- en kunstmatige intelligentie-projecten.
Wanneer je met meerdere mensen gaat samenwerken in een omgeving is een beveiligde omgeving uiterst belangrijk. We hebben uitgebreide maatregelen genomen om de veiligheid van het scripten te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle uitgevoerde scripts binnen de vereiste beveiligingsrichtlijnen vallen.
We hebben deze functionaliteit nu beschikbaar gemaakt voor een persoon. Binnenkort wordt deze dienst gelanceerd als nieuw catalogus item in Research Cloud (cloud computing infrastructuur voor data-analyse).

Onderzoeksupport op EénHU 
Met de komst van het nieuwe platform éénHU is de informatievoorziening rondom onderzoek en onderzoeksondersteuning geoptimaliseerd.
Gerda laat in grote lijnen zien welke informatie je waar kan vinden.


En meer!!

Verder gaan we deze review in op hoe wij jullie nog beter kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. Wellicht ben je net begonnen als onderzoeker, en heb je vragen welke tools je het beste kan gebruiken voor het verzamelen van jouw data? Je kan ons altijd laten weten wat mist of waar je behoefte aan hebt? Of misschien loop je wel ergens tegenaan? Dit is de kans om ons te laten weten wat jij nodig hebt! 

Hopelijk tot ziens op dinsdag 24 oktober. 

Hartelijke groet,
Team Research Support & IT

Agenda 26 september 2023

Kort nieuws / Mededelingen

 • Laatste stand van zaken rondom migratie data naar de O-schijf
 • LLAMA 2 workshop 12 oktober

MVP MyResearch
Het Minimal Viable Product MyResearch wordt gedemonstreerd worden. Dè webbased applicatie om de onderzoeker te faciliteren in de benodigde informatie voor het Datamanagementplan, Ethisch advies en Privacy check en de mogelijkheid om deze ook goed en/of af te keuren. Hendrik Faasse en Samantha Schipper nemen je mee in de laatste ontwikkelingen. Mocht je willen testen als onderzoeker, neem dan contact met ons op via onderzoeksupport@hu.nl.

CoPain – ontwikkelen van een online leeromgeving die pijnperspectief ontlokt
In samenwerking met onderzoeker Petra Sneijder en collega’s van lectoraat Communicatie in Digitale Transitie heeft Freek Lips mooie online leeromgeving voor het verbeteren van interactie tussen zorgprofessionals en patiënten met chronische pijn ontwikkeld. Tijdens deze review gedemonstreerd hij het ontwikkelde resultaat.


Publinova

Publinova is hét nationale platform dat praktijkgericht onderzoek voor iedereen vindbaar en zichtbaar maakt (lancering oktober). We willen het delen van kennis rond praktijkgericht onderzoek in Nederland makkelijker maken dan ooit tevoren! Met Publinova delen onderzoekers en lectoren hun expertise met beroepsgenoten van andere hogescholen, met professionals uit het werkveld en een breder publiek. De open toegang (open access) tot deze kennisproducten maakt de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij een stuk eenvoudiger. Bolinda Hoeksema geeft een korte toelichting op het onlangs gelanceerde platform.


Digitaal Ondertekenen 

Eindelijk is het zover. Van 1 oktober tot 1 december loopt er een Proof of Concept rondom digitaal ondertekenen met Valid Sign.
Dit programma maakt het mogelijk, voor zowel de onderzoeker als de ondersteuner, om documenten snel, eenvoudig en rechtsgeldig van een digitale handtekening te voorzien. We zoeken testers! In de rol van onderzoeker, als ondersteuner voor de pilot.

VRE – Gebundelde kracht
Moderne virtualisatiesoftware stelt je als onderzoeker in staat om specifieke hoeveelheden RAM, CPU en schijfruimte toe te wijzen aan je VM. Dit betekent dat je Atlas.ti zo kunt configureren dat het optimaal werkt, afhankelijk van de behoeften van je onderzoek. Agnetha laat zien hoe je laagdremplig aan de slag gaat in een virtuele machine. Toegang tot een virtuele machine (bijvoorbeeld Research Cloud) kan je aanvragen via dit formulier.

Kort nieuws / Mededelingen

 • Nieuw teamlid Bram Dijker, vanuit Mendix Appdev  team
 • MS Teams en langdurige toegang externen
 • Samenwerken in OneDrive met externen

OudFIT App verbeteringen, Fit door valpredictie
Freek Lips heeft gewerkt aan de optimalisatie van de OudFIT app. Een app die GPS-data uit sensoren van een IOS/Android-based mobiele telefoon kan uitlezen en hieruit loopsnelheid kan berekenen. Deze app is getest onder de doelgroep. Hier is feedback op gekomen, en deze feedback is verwerkt. Freek demonstreert in het kort de app en de gerealiseerde optimalisatie.

CoPain – ontwikkelen van een online leeromgeving die pijnperspectief ontlokt
In samenwerking met onderzoeker Petra Sneijder en collega’s van lectoraat Communicatie in Digitale Transitie ontwikkelen we een simpele online leeromgeving voor het verbeteren van interactie tussen zorgprofessionals en patiënten met chronische pijn. Tijdens deze review zal het eerste ontwerp gedemonstreerd worden.

Sneakpeek MyResearch
De laatste ontwikkelingen van het Minimal Viable Product MyResearch (voormalige werktitel DEP-tool) zullen gedemonstreerd worden. Dè webbased applicatie om de onderzoeker te faciliteren in de benodigde informatie voor het Datamanagementplan, Ethisch advies en Privacy check en de mogelijkheid om deze ook goed en/of af te keuren.

 

Kort nieuws / update

Behoefte inventarisatie Azure cloud
Ben je iemand die data-analyse in de cloud doet? Dan nodigen we je graag uit voor een behoefte-inventarisatie voor Azure Cloud (cloudcomputing platform voor data-analyse), samen met een aantal andere onderzoekers. Het is een belangrijk moment om mee te kunnen denken en richting te geven aan de toekomstige cloud oplossingen van HU. Stuur een mail naar onderzoeksupport@hu.nl als je hier mee richting aan wilt geven.

Aanvraag functionele behoefte voor onderzoek
Team DO heeft een flow gemaakt die de aanvraagprocedure voor een nieuwe functionaliteit / applicatie  beschrijft voor het doen van onderzoek. Graag willen wij deze flow delen voor feedback.

Analyse en vernieuwing website onderzoeksupport.hu.nl
Jeroen Mens heeft een analyse gemaakt van de website onderzoeksupport.hu.nl. Welke informatie wordt er gedeeld op deze website en op welke manier? Welke informatie lijkt nog te ontbreken? En welke kansen liggen er om de informatie nóg aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor onderzoekers binnen de HU? Zodanig, dat HU-onderzoekers optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning die beschikbaar is, en zich dus zoveel mogelijk kunnen focussen op hun onderzoek. Wil je hierover meedenken? Kom dan naar de review.

Agenda 16 mei 2023

Kort nieuws
Storing Atlas.ti
Nieuwe features Mural
Aanvraag formulier ‘delen folder’ in Research Drive
Handleiding Owncloud + keuzematrix

 

Team DO op ÉénHU
Per 1 maart is de HU overgegaan op het nieuwe sociaal intranet voor medewerkers. Op één plek vind je alle informatie die in AskHU stond, al je links, al het nieuws én al je collega’s. Daarnaast biedt het verschillende groepen voor verdere verdieping. Wij zijn benieuwd hoe jij graag ziet dat team DO in contact blijft met de onderzoekers en ondersteuners?

GRIP alles-in-een demo
De totale applicatie van de GRIP studie, het onderzoek van Harriet Wittink, lector Leefstijl en Gezondheid, wordt gedemonstreerd. Eerder werden de archictectuurplaat en het digitaliseren van het dagboek al gedemonstreerd. Nu kan je de volledige applicatie zien.

Feedback op DEP-tool
De DEP-tool is een webbased applicatie oplossing (HU breed) om de onderzoeker en bijbehorende bedrijfsprocessen en stakeholders te voorzien van de benodigde informatie voor het Datamanagementplan, ethisch advies en privacy check en de mogelijkheid om deze ook goed en/of af te keuren. Het ‘clickable prototype’ is met gebruikers getest. De ontvangen feedback en de vervolgstappen worden teruggekoppeld.

OpenRefine
OpenRefine is een open-source desktop-applicatie voor het opschonen en verrijken van gegevens en het omzetten naar andere formaten, een activiteit die algemeen bekend staat als data-ruzie. Tineke van der Meer geeft een korte demonstratie. 

Key-users gezocht voor applicaties
Een key-user is de eindgebruiker van een applicatie. Maar daarnaast heeft een key-user meer affiniteit met en kennis van de informatievoorziening en de applicaties. Een key-user heeft veel inhoudelijke kennis over het gebruik en de mogelijkheden van een applicaties, en wordt vaak gezien als een vraagbaak voor collega’s. Voor een aantal onderzoeksapplicaties zijn wij op zoek naar key-users. Zoals SPSS, Atlas.ti, Crowdtech, etc. Wil jij key-user worden? Het gaat om ongeveer een twee tot vier dagen op jaarbasis.

Kort nieuws / update

Behoefte inventarisatie Azure cloud
Ben je iemand die data-analyse in de cloud doet? Dan nodigen we je graag uit voor een behoefte-inventarisatie voor Azure Cloud (cloudcomputing platform voor data-analyse), samen met een aantal andere onderzoekers. Het is een belangrijk moment om mee te kunnen denken en richting te geven aan de toekomstige cloud oplossingen van HU. Stuur een mail naar onderzoeksupport@hu.nl als je hier mee richting aan wilt geven.

Aanvraag functionele behoefte voor onderzoek
Team DO heeft een flow gemaakt die de aanvraagprocedure voor een nieuwe functionaliteit / applicatie  beschrijft voor het doen van onderzoek. Graag willen wij deze flow delen voor feedback.

Analyse en vernieuwing website onderzoeksupport.hu.nl
Jeroen Mens heeft een analyse gemaakt van de website onderzoeksupport.hu.nl. Welke informatie wordt er gedeeld op deze website en op welke manier? Welke informatie lijkt nog te ontbreken? En welke kansen liggen er om de informatie nóg aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor onderzoekers binnen de HU? Zodanig, dat HU-onderzoekers optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning die beschikbaar is, en zich dus zoveel mogelijk kunnen focussen op hun onderzoek. Wil je hierover meedenken? Kom dan naar de review.

Agenda 11 april 2023

Kort nieuws / update

Webapplicaties

Demo dagboek GeRichte Interventies bij Pijn Studie
Vorige keer lichtte Rins Rutgers tijdens de review de architectuurplaat toe van de GRIP studie, het onderzoek van Harriet Wittink, lector Leefstijl en Gezondheid. Op twee plekken wordt in Nederland data wordt verzameld van mensen met chronische pijn in hun thuissituatie. GRIP staat voor GeRichte Interventies bij Pijn. De data bestaan uit ruwe beweeg data uit bewegingssensoren en gelabelde data uit de context van de gemeten persoon, in dit geval een pijn score. Tijdens deze review wordt je meegenomen in de welke stappen er komen kijken bij het digitaliseren van een ‘dagboek’ om inzicht te geven in intensiteit van pijn op een schaal van 1 tot 10. Het is een mooie manier om laagdrempelig privacy gevoelige data te verzamelen van respondenten die vanaf een andere locatie deelnemen aan een onderzoek.

Research Datamanagement

Uniek ID
Een onderzoeksproject kan op verschillende momenten in de onderzoekscyclus aangemeld worden in de systemen van HU diensten en in de administratie van de kenniscentra. Als hierbij een uniek ID gebruikt wordt is het mogelijk om informatie over hetzelfde onderzoek uit verschillende systemen aan elkaar te koppelen. Dit zou veel tijd besparen omdat de basisgegevens van een onderzoek niet voor elk individueel systeem opnieuw aangeleverd hoeven te worden.​ Tineke van der Meer neemt je mee in de verkenning voor het gebruik van een uniek id binnen de HU.

Webdav koppeling Research Drive
Tijdens de demo krijg je inzicht in hoe je optimaal gebruik kan maken van een webdav koppeling tussen Research Drive en je Windows verkenner. Op deze manier is het mogelijk om de bestanden te gebruiken vanuit bijvoorbeeld Word en SPSS op jouw (HU) laptop. Hoe je dit instelt en waar je tegenaan kunt lopen, wordt kort toegelicht door Agnetha Fruijtier. Daarnaast wordt er verwezen naar een handleiding.

DataverseNL
DataverseNL is een openbaar toegankelijk platform voor data repository, waar onderzoekers van aangesloten instituten en hun medewerkers onderzoeksgegevens kunnen deponeren en open met iedereen kunnen delen. Het maakt het mogelijk om je onderzoeksdata FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) te maken.
Vanuit de HU overwegen wij om deze dienst aan te bieden aan onderzoekers. Tijdens de review willen we polsen onder de onderzoekers of hier interesse in is.

Onderzoekstools

Lancering ORCID
Heb jij al een ORCID? ORCID (Open Researcher and Contributor ID) stelt een persistente identifier ter beschikking waarmee een onderzoeker zich kan onderscheiden van andere onderzoekers gedurende diens volledige onderzoekscarrière. Een ORCID is een label dat wereldwijd uniek is en eens toegekend structureel blijft verwijzen naar eenzelfde onderzoeker. Financierders en uitgeverijen vragen steeds vaker om een ORCID.
Hogeschool Utrecht heeft sinds kort een ORCID organisatie account (University of Applied Sciences Utrecht). Binnenkort ontvang jij een uitnodiging voor het activeren van jouw ORCID. Wij hopen natuurlijk dat je de uitnodiging accepteert en dat jij, nadat je je persoonlijke ORCID iD accepteert, je jouw onderzoeksactiviteiten koppelt aan Hogeschool Utrecht.

Clickable prototype DEP-tool
De DEP tool is een webbased applicatie oplossing (HU breed) om de onderzoeker en bijbehorende bedrijfsprocessen en stakeholders te voorzien van de benodigde informatie voor het Datamanagementplan, ethisch advies en privacy check en de mogelijkheid om deze ook goed en/of af te keuren. Wij zijn aan het verkennen of en op welke wijze dit toegevoegde waarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Hendrik Faasse heeft de verschillende onderliggende formulieren die ingevuld moeten worden ontleed en hij heeft een eerste concept procesmapping gemaakt. Deze zijn inmiddels uitgewerkt in een clickable prototype. Dit prototype wordt gedemonstreerd tijdens de review.

Kort nieuws / update

Behoefte inventarisatie Azure cloud
Ben je iemand die data-analyse in de cloud doet? Dan nodigen we je graag uit voor een behoefte-inventarisatie voor Azure Cloud (cloudcomputing platform voor data-analyse), samen met een aantal andere onderzoekers. Het is een belangrijk moment om mee te kunnen denken en richting te geven aan de toekomstige cloud oplossingen van HU. Stuur een mail naar onderzoeksupport@hu.nl als je hier mee richting aan wilt geven.

Aanvraag functionele behoefte voor onderzoek
Team DO heeft een flow gemaakt die de aanvraagprocedure voor een nieuwe functionaliteit / applicatie  beschrijft voor het doen van onderzoek. Graag willen wij deze flow delen voor feedback.

Analyse en vernieuwing website onderzoeksupport.hu.nl
Jeroen Mens heeft een analyse gemaakt van de website onderzoeksupport.hu.nl. Welke informatie wordt er gedeeld op deze website en op welke manier? Welke informatie lijkt nog te ontbreken? En welke kansen liggen er om de informatie nóg aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor onderzoekers binnen de HU? Zodanig, dat HU-onderzoekers optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning die beschikbaar is, en zich dus zoveel mogelijk kunnen focussen op hun onderzoek. Wil je hierover meedenken? Kom dan naar de review.

Agenda 21 februari 2023

Kort nieuws / update

Open Science beweging HU
Open Science staat voor de wereldwijde transitie naar een nieuwe, meer open en inclusieve manier van het uitvoeren, publiceren en evalueren van wetenschappelijk onderzoek. Het komt onder meer voort uit de toenemende digitalisering van de wetenschap. Nooit eerder was het mogelijk om zulke grote hoeveelheden publicaties en data te delen en digitaal te analyseren als nu. Bij Open Science staat het streven naar meer samenwerking en transparantie in alle onderzoeksfasen centraal. Dit wordt onder meer bereikt door het zo vroeg en open mogelijk delen van data, publicaties, software en resultaten. Meer openheid over het wetenschappelijke proces en de resultaten ervan maakt reproduceerbaarheid (d.w.z. het herhalen van dezelfde analyse met dezelfde data, door een andere analist), en hergebruik mogelijk. Door open resultaten en onderliggende materialen en processen te toetsen, kunnen bevindingen worden geverifieerd. Dit verbetert de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, versnelt wetenschappelijke vooruitgang en versterkt het vertrouwen in wetenschappelijke kennis. Ook de HU kan hier een belangrijke rol in spelen. Daan Ornee, docent bij op opleiding Social Work en werkzaam bij lectoraat Werken in Justitieel Kader, doet onderzoek hoe Open Science binnen de HU meer op de kaart te zetten.
Bron: deels gebruik gemaakt van tekst op https://www.openscience.nl/open-science/. 

Demo webapplicatie GeRichte Interventies bij Pijn Studie
Tijdens de demo licht Harriet Wittink, lector Leefstijl en Gezondheid, de GRIP studie toe, waarbij op twee plekken in Nederland data wordt verzameld van mensen met chronische pijn in hun thuissituatie. GRIP staat voor GeRichte Interventies bij Pijn. De data bestaan uit ruwe beweeg data uit bewegingssensoren en gelabelde data uit de context van de gemeten persoon, in dit geval een pijn score. Er wordt verwacht dat mensen met chronische pijn wel degelijk ander beweeggedrag vertonen dan gezonde personen. Om dit te onderzoeken en te verifiëren wordt de data automatisch en veilig gearchiveerd bij de HU zodat onze collega data-scientists hier analyses op uit kunnen voeren.
Voor de dataverzameling wordt gebruik gemaakt van dockingstations en sensoren. Deze hardware wordt meegegeven aan proefpersonen en thuis geïnstalleerd en verbonden met het internet. Naast de beweegdata wil de onderzoeker de context van de proefpersonen in kaart brengen door tien keer per dag het pijn niveau in kaart te brengen. Hiervoor wordt een webapplicatie op maat ontwikkeld. Rins Rutgers, research engineer team Digitale Onderzoeksomgeving, demonstreert de architectuurplaat. Een architectuurplaat geeft inzicht in hoe hard-, software en data met elkaar samenwerkingen. Er wordt ook dieper ingegaan op de onderliggende gekozen technologieën. Als laatste zal Mario Echeverri Bautista, data scientist, een korte steak Peak geven van de eerste inzichten van de geanalyseerde data gerelateerd aan de deze studie. Ook zal Mario kort de onlangs opgerichte Data Science Pool toelichten om de HU-gemeenschap als geheel te ondersteunen bij Data Science gerelateerde projecten.

Kort nieuws / update

Behoefte inventarisatie Azure cloud
Ben je iemand die data-analyse in de cloud doet? Dan nodigen we je graag uit voor een behoefte-inventarisatie voor Azure Cloud (cloudcomputing platform voor data-analyse), samen met een aantal andere onderzoekers. Het is een belangrijk moment om mee te kunnen denken en richting te geven aan de toekomstige cloud oplossingen van HU. Stuur een mail naar onderzoeksupport@hu.nl als je hier mee richting aan wilt geven.

Aanvraag functionele behoefte voor onderzoek
Team DO heeft een flow gemaakt die de aanvraagprocedure voor een nieuwe functionaliteit / applicatie  beschrijft voor het doen van onderzoek. Graag willen wij deze flow delen voor feedback.

Analyse en vernieuwing website onderzoeksupport.hu.nl
Jeroen Mens heeft een analyse gemaakt van de website onderzoeksupport.hu.nl. Welke informatie wordt er gedeeld op deze website en op welke manier? Welke informatie lijkt nog te ontbreken? En welke kansen liggen er om de informatie nóg aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor onderzoekers binnen de HU? Zodanig, dat HU-onderzoekers optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning die beschikbaar is, en zich dus zoveel mogelijk kunnen focussen op hun onderzoek. Wil je hierover meedenken? Kom dan naar de review.

Agenda 31 januari 2023

Kort nieuws / update

ChatGPT
Wat is ChatGPT precies, en wat kunt u ermee? ChatGPT is een ‘chatbot’, een computerprogramma of robot (zonder robotlichaam) waar je gesprekken mee kan voeren. Het hulpmiddel maakt gebruik van het GPT-3-taalmodel dat 1 december 2022 door OpenAI is gelanceerd om te communiceren met gebruikers door vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren. GPT-3 is een van de meest geavanceerde taalmodellen op dit moment en is in staat om op een natuurlijke manier te communiceren met mensen. We kunnen nog niet achterhalen hoe dit AI-model is getraind, en dus kunnen we de bronnen ook niet verifiëren. Iets wat voor het doen van onderzoek essentieel is. ChatGPT heeft beperkte kennis van gebeurtenissen die plaatsvonden na 2021. Er wordt een korte demo gegeven en we maken een inventarisatie of er behoefte is aan meer informatievoorziening (in welke vorm dan ook) over deze toepassing.


Metadatagenerator
Metadata spelen een essentiële rol bij het FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) maken van je onderzoeksdata. Maar wat is metadata? Welke soorten metadata zijn er? En waarom is metadata belangrijk?
Metadata wordt gedefinieerd als data over data. Het beschrijft de inhoud, context en herkomst van data(sets) op een gestandaardiseerde en zeer gestructureerde manier. Door voldoende metadata aan te leveren, kan een toekomstige gebruiker of computerprogramma de data terugvinden en begrijpen wat de dataset inhoudt. Metadata beschrijven meestal het doel, de oorsprong, auteurs, enz. van de dataset. Het ondersteunt het zoeken en vinden van relevante data en het geeft informatie over of en hoe gegevens toegankelijk zijn en hoe gegevens kunnen worden hergebruikt. Vanuit team DO hebben wij een metadatagenerator gemaakt, om het jou als onderzoeker makkelijker te maken bij het creëren van een toegankelijke metadataverzameling.

DEP tool (werktitel)
De DEP tool is een webbased applicatie oplossing (HU breed) om de onderzoeker en bijbehorende bedrijfsprocessen en stakeholders te voorzien van de benodigde informatie voor het Datamanagementplan, Ethische check en Privacy check en de mogelijkheid om deze ook goed en/of af te keuren. Wij zijn aan het verkennen of en op welke wijze dit toegevoegde waarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Hendrik Faasse heeft de verschillende onderliggende formulieren die ingevuld moeten worden ontleed en hij heeft een eerste concept procesmapping gemaakt.
Een proces map toont visueel de stappen van een werkactiviteit en de mensen die bij de uitvoering van elke stap betrokken zijn. Bij het in kaart brengen van een proces teken je een vakje voor elke stap en verbind je ze met pijlen om een stroom weer te geven. Graag willen wij deze flow delen voor feedback.

Kort nieuws / update

Behoefte inventarisatie Azure cloud
Ben je iemand die data-analyse in de cloud doet? Dan nodigen we je graag uit voor een behoefte-inventarisatie voor Azure Cloud (cloudcomputing platform voor data-analyse), samen met een aantal andere onderzoekers. Het is een belangrijk moment om mee te kunnen denken en richting te geven aan de toekomstige cloud oplossingen van HU. Stuur een mail naar onderzoeksupport@hu.nl als je hier mee richting aan wilt geven.

Aanvraag functionele behoefte voor onderzoek
Team DO heeft een flow gemaakt die de aanvraagprocedure voor een nieuwe functionaliteit / applicatie  beschrijft voor het doen van onderzoek. Graag willen wij deze flow delen voor feedback.

Analyse en vernieuwing website onderzoeksupport.hu.nl
Jeroen Mens heeft een analyse gemaakt van de website onderzoeksupport.hu.nl. Welke informatie wordt er gedeeld op deze website en op welke manier? Welke informatie lijkt nog te ontbreken? En welke kansen liggen er om de informatie nóg aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor onderzoekers binnen de HU? Zodanig, dat HU-onderzoekers optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning die beschikbaar is, en zich dus zoveel mogelijk kunnen focussen op hun onderzoek. Wil je hierover meedenken? Kom dan naar de review.

Agenda 8 november 2022

Kort nieuws / update
Waaronder nieuwe collega, Mendely, Atlas.ti, Crowdtech, Domein architectuur onderzoek, O-schijf spreekuur

Metadata generator prototype 
Als onderzoeker wil je graag metadata kunnen toevoegen aan je documenten en onderzoeksdata zodat je diverse acties kan uitvoeren, zoals zoeken, filteren.  Team DO heeft een metadataformulier ontwikkeld en wil dit formulier graag beschikbaar maken via de webbrowser, zodat er een bestand geëxporteerd kan worden die je kan toevoegen in bijvoorbeeld je projectmap op HU Research Drive, maar ook aan je dataset.

Atlas.ti beschikbaar in Research Cloud
Atlas.ti is nu ook beschikbaar in Research Cloud.

Open uitnodiging voor aandragen nieuwe behoeftes / wensen
Tijdens deze review gaan wij in op hoe wij jullie nog beter kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. Wellicht ben je net begonnen als onderzoeker, en heb ik je vragen. Je kan ons altijd laten weten wat mist of waar je behoefte aan hebt? Of misschien loop je wel ergens tegenaan? Dit is de kans om ons te laten weten wat jij nodig hebt!

Team Digitale Onderzoeksomgeving

 

Agenda 11 oktober 2022

Kort nieuws

Visual Studio Code
Visual Studio Code is vanaf nu beschikbaar in Research Cloud. Het is een broncode-editor die ondersteuning biedt voor debugging, ingebouwde Git-controle, syntax highlighting, intelligente code-aanvulling, codefragmenten en code refactoring. Rins Rutgers demonstreert de toepassing.

HU Research Vault
Team Digitale Onderzoeksomgeving ontwikkelt momenteel samen met SURF een digitale kluis voor het opslaan van sleutelbestanden. Sleutelbestanden zijn bijvoorbeeld encryptiesleutels of de bestanden, die nodig zijn bij het pseudonimiseren van onderzoeksgegevens. Een kluis wordt ook wel ‘vault’ genoemd. Rins Rutgers demonstreert de mogelijkheden van de vault en wij zoeken onderzoekers die geïnteresseerd zijn om Research Vault te gebruiken en feedback te geven. Voordelen van de vault ten opzichte van de digitale kluis zijn onder andere dat de vault niet meer gekoppeld is aan de entiteit van de onderzoeker zelf, het is encrypted en het biedt meer mogelijkheden voor automatiseren.

Klinkende Taal 
Klinkende taal is een softwareprogramma dat het taalniveau van teksten kan meten. En dat aangeeft wat een bepaald taalniveau veroorzaakt. Zo weet je of de teksten begrijpelijk genoeg zijn voor jouw doelgroep. Op digitale.hu.nl vind je een korte demonstratie hoe het programma werkt. Hier vraag je Klinkende Taal aan.
Jouw aanmelding wordt na het invullen van het aanvraagformulier in behandeling genomen. We streven ernaar om jouw aanvraag binnen enkele dagen af te handelen. Nadat er een licentie aan jouw account is toegewezen krijg je hierover per e-mail een bericht. Je kan vervolgens de applicatie downloaden via het HU Software Center. Om Klinkende Taal te gebruiken heb je een VPN-verbinding nodig. Er zijn een beperkt aantal licenties te vergeven.

Agenda 20 september 2022

 • Kort nieuws / update

  -ATLAS.ti (student aanvraagprocedure)
  -ORCID
  -Teams opname en transcriberen
  -O-Schijf
  Datascience.hu.nl

  Klinkende taal demonstratie
  Klinkende Taal zorgt ervoor dat klanten de teksten van een organisatie of in ons geval een onderzoeker beter begrijpen. Voor veel mensen zijn teksten met ingewikkelde woorden, lange zinnen of complexe alinea’s moeilijk te begrijpen. Daarom stoppen ze met lezen, waardoor een uiteindelijk doel niet wordt bereikt. Binnenkort is Klinkende Taal binnen de HU voor onderzoekers beschikbaar. Robbert Burm, accountmanager bij Loo van Eck, geeft een korte demonstratie hoe Klinkende taal werkt, en hoe jij deze toepassing inzet voor jouw onderzoek.

   

  Ontwikkelingen HU Research Drive
  Wil je weten wat SURF heeft opgeleverd het afgelopen half jaar en de komende periode gaat opleveren rondom HU Research Drive? Kom dan vooral naar deze review. Tineke van der Meer presenteert de laatste ontwikkelingen vanuit SURF en bovendien is er ruimte voor vragen en feedback.

   

Agenda 21 juni 2022

Agenda

 • Kort nieuws
  – ORCID (connecting research & researchers)
 • Metadateren
  Er is een formulier gemaakt voor het bijhouden van je medadata van je onderzoeksproject. Hier hebben onderzoekers feedback op gegevens. 
 • Archiveren
  Het archiveren van data is erg waardevol omdat je je data op zo’n manier kan beheren zodat je het later voor andere doeleinden kunt gebruiken. Archiveren is naast de verantwoordelijkheid van de onderzoeker zelf ook een zorgplicht van Hogeschool Utrecht vanuit de gedragscode wetenschappelijke integriteit. Zo kan je ervoor kiezen om je bestanden onder te brengen in een data-archief. Team Digitale Onderzoeksomgeving heeft een pilot gedraaid met SURF Tape Archive, en deelt tijdens de review haar opgedane inzichten.
 • HU Research Cloud aanvragen

Agenda 24 mei 2022

Agenda

 • Kort nieuws
  • O&O festival – namens team Digitale Onderzoeksomgeving waren we op twee plekken vertegenwoordig tijdens de het O&O festival. Een korte impressie.
  • Diverse applicaties nu via het Software Center beschikbaar, zoals Zoom (online te downloaden en installeren), RStudio, Visual Studio Code en Spyder.
 • PSG Literatuur onderzoek
  Het doel van PSG Literatuuronderzoek is kennis en ervaring brengen en halen. Deze PSG staat open voor iedereen van de HU die op uitvoerend niveau bezig is met onderzoek. Iedereen die actief is binnen de PSG is vrij om mogelijk geïnteresseerde peers uit te nodigen om ook deel te nemen.
 • HU Research Cloud
  • Windows Workspace; gebruik Windows als een virtuele machine / workspace via HU Research Cloud. Op deze manier heb je toegang tot alle software die je normaal niet kan installeren op je HU laptop, gekoppeld aan HU Research Drive. En dit alles toch in een veilige omgeving. 

  • Dataiku Workspace; binnen het subsidieproject Research Cloud Community Engagement ontwikkelen drie universiteiten (UU, WUR en TUDelft) samen met de HU diverse catalogus items voor Research Cloud. Deze catalogus items zijn onderling uitwisselbaar. De HU ontwikkelt een Dataiku workspace en een Visual Studio Code workspace. Deze review demonstreert Rins Rutgers de Dataiku workspace en de mogelijkheden die deze workspace biedt. Dataiku is een platform om grote data bestanden ten behoeve van machine learning te delen en te ontsluiten en vooral op een zinvolle manier te gebruiken. Machine Learning speelt steeds vaker een rol binnen onderzoeksprojecten. Om databestanden op een verantwoorde manier te gebruiken, en voorbereid te zijn op de huidige – en toekomstige – regelgeving over data, zal er gebruik gemaakt worden van de GDPR plugin die daarbij ondersteuning biedt.

 • HU Research Vault
  De HU heeft een digitale kluis ingericht op SharePoint, waar sleutelbestanden worden opgeslagen. Sleutelbestanden zijn bijvoorbeeld encryptiesleutels of de bestanden, die nodig zijn bij het pseudonimiseren van onderzoeksgegevens. Alleen degene die een bestand in de kluis opslaat, krijgt dat bestand te zien. Verder kan de beheerder  (lid van team Digitale Onderzoeksomgeving), op verzoek van een KC-directeur een sleutelbestand beschikbaar stellen aan een andere medewerker, wanneer de oorspronkelijke gebruiker van de kluis daartoe niet meer in staat is.
  SURF ontwikkelt momenteel ook een kluis, ook wel ‘vault’ genoemd. De HU neemt deel in een pilot van Research Vault. Rins Rutgers demonstreert de mogelijkheden van de vault en wij horen graag jullie feedback. Voordelen van de vault ten opzichte van de digitale kluis zijn onder andere dat de vault niet meer gekoppeld is aan de entiteit van de onderzoeker zelf, het is encrypted en het biedt meer mogelijkheden voor automatiseren.

Agenda 22 maart 2022

Agenda

 • Kort nieuws
 • SSO voor Mural
  Mural zal binnenkort gekoppeld zijn aan Single Sign-On, kortweg SSO. Eindgebruikers loggen eenmalig in met zijn/haar HU credentials. De SSO-software zorgt er daarna voor dat authenticatie tot andere applicaties automatisch verloopt.
 • Data science tools beschikbaar op datascience.hu.nl en digitale.hu.nl
  Het aanbod van de huidige datascience tools biedt data-analysewerkplekken voor onderzoeksprojecten van de Hogeschool Utrecht. Het doel is om het onderzoek, die collaboratief programmeren en complexe gegevensanalyse vereisen, te vergemakkelijken. De volgende tools bieden bij aan: HU Research Drive, Jupyter, RStudio, RStudioconnect en Shiny.
 • Projectmanagement informatie op slaan, delen en bewerken
  Alweer een tijdje geleden hebben wij vanuit team DO gekeken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke werkwijze en locatie voor het opslaan, delen en bewerken van projectmanagement informatie (PMI) binnen HU Research Drive. We hebben hiervoor drie kennissessies georganiseerd met zowel ondersteuners als onderzoekers. In deze toelichting nemen wij jullie mee in de uitkomsten van deze kennissessies en de volgende stappen.
 • Metadata documenteren
  Er is een formulier gemaakt voor het bijhouden van je medadata van je onderzoeksproject. Waarom is gemaakt? Wat zijn de onderdelen en waar is het voor bedoeld?

Agenda 22 februari 2022

Agenda

 • Kort nieuws
 • Wegwijs in de informatiejungle: over de (on) mogelijkheden van de zoekmachine HUGO van de bibliotheek
  Door een zoekopdracht te doen met HUGO worden tegelijkertijd meerdere bronnen doorzocht. Niet alles zit in HUGO, opgenomen zijn voornamelijk grote databanken met wetenschappelijke tijdschriften. Een ideaal startpunt voor je zoekopdracht?! Appie Bieze deelt zijn ervaringen vanuit zijn als rol als coördinator digitale bibliotheek, naast zijn rol als functioneel beheerder bij team Digitale Onderzoeksomgeving.
 • Demonstratie van de activiteiten monitor en webapplicatie die ontwikkeld is voor kinderfysiotherapeuten
  Bewegen is essentieel voor alle kinderen, zowel kinderen die zich normaal ontwikkelen als voor kinderen met beperkingen. Kinderfysiotherapeuten ondersteunen kinderen met problemen in het bewegen met als doel participatie in dagelijkse beweegactiviteiten te verbeteren. Rins Rutgers demonstreert de ontwikkelde tools om het  beweegniveau van kinderen (met en zonder beperking) te meten.

  

Agenda 2 februari 2022

Agenda

 • Kort nieuws
  Stagiair Melanie Kelly – DevOps
 • Update SURFdrive naar HU Research Drive
 • Interactief overzicht aanbod digitale tools onderzoek
  Hoe zoek jij je onderzoekstools binnen de HU. Kan een interactief overzicht van het huidige aanbod van de HU jou hierbij helpen?
 • Migratie O-schijf 
  De ene migratie is nauwelijks achter de rug, of de volgende migratie staat alweer op de planning. Wat moet er gemigreerd worden?
 • RStudioConnect demonstratie
  We hebben een officiele RStudioConnect onderzoekslicentie. Een korte demonstratie wat je hier allemaal mee kan.

Agenda 30 november 2021

Agenda

 • Kort nieuws
 • Transcriberen met je mobiel (Amberscript), door Appie Bieze
  Korte overzicht van landschap van transcribeer applicaties, en specifiek zoomen we in op de onlangs gelanceerde mobiele transcribeer applicatie van Amberscript.
 • Update migratie SURFdrive naar HU Research Drive, door datasteward
  De eerste collega’s hebben hen data gemigreerd van SURFdrive naar HU Research Drive. Waar staan we nu?
 • MURAL migratie, door Tim Schulte
  Door een andere overeenkomst met MURAL moeten de huidige workspaces gemigreerd worden. Wat gaan wij doen en wat moet je zelf doen.
 • Features tot einde van het kalenderjaar, door Margreet Riphagen
  Een overzicht van wat er nog op de planning staat van Team DO tot het eind van het jaar.

  

Agenda 26 oktober 2021

AGENDA

 • Kort nieuws
 • Update migratie SURFdrive naar HU Research Drive
  De eerste collega’s hebben hen data gemigreerd SURFdrive naar HU Research Drive. Waar liepen zij tegenaan? Deel je ervaringen tijdens deze review met andere collega’s.
 • Eerste uitkomsten evaluatie van huidige gebruikers Crowdtech
  Crowdtech wordt inmiddels door 28% van de onderzoekers gebruikt sinds de lancering in mei 2020.
  31 collega’s hebben hen ervaringen gedeeld via de online vragenlijst over de applicatie Crowdtech. Tijdens deze review deelt Tim Schulte de eerste bevindingen.

Agenda 28 september 2021

AGENDA

 • Kort nieuws
 • Demo migratie SURFdrive naar HU Research Drive
  Wil je weten wat een migratie van jouw onderzoeksdata van SURFdrive naar HU Research Drive inhoudt? Kom dan kijken tijdens de review. Jurgen Mollema neemt je mee in de voorbereiding hiervan en zet vervolgens helder uiteen welke stappen je moet doorlopen om de migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 • Open uitnodiging voor aandragen nieuwe behoeftes / wensen
  Tijdens deze review gaan wij in op hoe wij jullie nog beter kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. Wellicht ben je net begonnen als onderzoeker, en heb ik je vragen. Je kan ons altijd laten weten wat mist of waar je behoefte aan hebt? Of misschien loop je wel ergens tegenaan? Dit is de kans om ons te laten weten wat jij nodig hebt! 

Agenda 31 augustus 2021

AGENDA

  • Kort nieuws
  • Jaarcompilatie 2020/2021
  • Adoptie onderzoekstools
  • Migratie van SURFdrive naar HU Research Drive
   Welke voorbereidingen kan ik als onderzoeker treffen voor de migratie van content naar HU Research Drive? Wat kan ik zelf doen? Heb ik hier hulp bij nodig?
  • Mogelijkheden HU Research Cloud en hoe werkt het eigenlijk?

Kijk voor een samenvatting van de review en antwoorden op veelgestelde vragen hier.

Agenda 15 juni 2021

AGENDA

 • Agenda
  • Kort nieuws
  • Beta web applicatie Gezonde Peutermonden voor dataverzameling (door Rins Rutgers)
   Wat als standaard onderzoektools jou als onderzoeker niet de juiste oplossing bieden, maar je wel een grote diversiteit aan (gevoelige) data verzamelt? Michiel Punt automatiseerde de volledige dataverzameling binnen zijn project ‘making sense of sensor data’ door middel van een webapplicatie op maat voor zijn onderzoek.
   Team Digitale Onderzoeksomgeving ontwikkelt momenteel eenzelfde soort applicatie binnen het SURF pilot project Gezonde Peutermonden, om het dataverzamelingsproces te harmoniseren, te automatiseren en toekomstbestendig te maken. Rins neemt je mee in het huidige ontwerp en laat alle ins en outs zien van de webapplicatie.
   Dit project is een samenwerking tussen Peggy van Spreuwel, Janna Bruijning (beiden van Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg) en team Digitale Onderzoeksomgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door SURF.
  • Informatievoorziening Mural (door Tim Schulte)

   Tim neemt je mee tijdens review in de informatievoorziening rondom MURAL. Waar kun je de belangrijkste informatie vinden, waar kun je andere collega’s met vragen naartoe sturen en hoe zijn wij te bereiken? Ook laten we je zien waar in de HU Onderzoek workspace de belangrijkste informatie te vinden is.

Agenda 25 mei 2021

AGENDA

 • Beschikbare onderzoektools
 • HU Research Drive nieuwe features beschikbaar (door Tineke van der Meer)
  Tineke van de Meer, Appie Bieze en Jurgen Mollema nemen deel aan het reguliere gebruikersoverleg van SURF Research Drive. In deze review zullen zij de laatste ontwikkelingen binnen Research Drive met jullie delen.
 • Demo Research Cloud (door Issa Alkhoury)
  Research Cloud is het nieuwste aanbod van SURF voor het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden in de cloud. Issa geeft een korte demo over het gebruik van onze vertrouwde JupyterHub- en RStudio workpaces bovenop Research Cloud.

6 april interactieve sessie

Op 6 april hebben we een interactieve sessie georganiseerd om jullie als onderzoekers nog beter te kunnen faciliteren en ondersteunen op het gebied van digitale tools, digitaliseren en de bijbehorende ondersteuning. 

Er zijn sessies georganiseerd op de volgende onderwerpen:  

1) research data management (HU Research Drive, migratie, metadatering, etc.) 

2) onderzoekstools (bestaande tools zoals Mural, Crowdtech, maar hier kan je ook verzoeken neerleggen voor nieuwe tools)  

3) data science (hoe doe ik een e-infra aanvraag, wat is ‘R’ en hoe kan team DO mij ondersteunen op het gebied van educatie van ‘R’)   

Wat mis je bijvoorbeeld? Of waar loop je tegenaan? 

 

Agenda 16 maart 2021

AGENDA

1. Data migreren van SURFdrive naar HU Research Drive
Het is nu mogelijk een map op SURFdrive te delen met je datasteward die er vervolgens voor zorgt dat deze map in je projectruimte op HU Research Drive geplaatst wordt. Jurgen en Tineke laten in een korte demo zien hoe dit werkt. (door Tineke van der Meer & Jurgen Mollema)

2. Huidige aanbod digitale tools
Via Topdesk is het mogelijk voor team DO om een volledige uitdraai te maken van software/onderzoekstools die binnen de HU beschikbaar zijn voor onderzoekers. Deze lijst zal continue geactualiseerd worden en beschikbaar worden gemaakt op digitale.hu.nl (door Appie Bieze & Margreet Riphagen).

3. Demo RStudio Connect 

RStudio Connect is een stand-alone publicatieplatform voor het werk dat onderzoekers maken in R en Python. In dit platform krijgen de gebruikers één handige plek voor het delen van Shiny-applicaties, R Markdown-rapporten, dashboards, plots, Plumber API’s (open-source R package), modellen en meer (door Issa Alkhoury)
4. Demo RStudio Server Pro
Naast de community features krijgt RStudio Server Pro ondersteuning voor nieuwe soorten sessies, zoals Jupyter en VS Code, projectdeling, gelijktijdige R en Python sessies, en meer (door Issa Alkhoury).

5. Researcher Journey

Samen met OO&Sproject blended Praktijk Gericht Onderzoek (project Impuls 2020 vanuit Lectoraat Co-Design), TLN (teaching learning network) en team Digitale Onderzoeksomgeving willen wij de user journey van de onderzoeker in kaart brengenook wel de researcher journey. Journeys helpen om hiaten in ervaringen te vinden en mogelijke oplossingen te verkennen. Vragen die wij aan de hand van de researcher journey hopen te beantwoorden zijn onder andere: Welke bestaande onderzoeksapplicaties zijn er al in gebruik in relatie tot de verschillende fasen in het onderzoeksproces? Op welke behoeftes ontbreekt het nog in de digitale onderzoeksomgeving? Hoe komen we tot een goede integrale onderzoeksinfrastructuur? Met hieraan gekoppeld de dataflow. Waar kunnen we de bestaande tooling uitbreiden, beter inzetten of nieuwe tooling inzetten? Hoe krijgen we hier HU breed meer synergie in? (door Margreet Riphagen).

Agenda 18 februari 2021

1. MURAL
Op korte termijn starten we met het toekennen van MURAL seats voor onderzoekers en lectoraten. MURAL is een online visuele samenwerkingswerkplek. Denk bijvoorbeeld aan het online visueel ondersteunen van je focusgroepen. Of het verzamelen van inzichten rondom een bepaalde probleemstelling. MURAL is nu door de HU gecontracteerd, met een getekende verwerkersovereenkomst op basis van de Europese privacywetgeving.

Remko van der Lugt, lector Co-Design, doet sinds 2007 middels praktijkgerichte projecten onderzoek naar het betrekken van mensen bij innovatieprojecten. Remko zal een korte demonstratie van MURAL geven en zijn good practices delen hoe je de tool kunt inzetten in je onderzoek.

 

2. Samen aanjagen van ICT vernieuwing met SURF
Meer dan 100 onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland werken samen met SURF om de kansen van digitalisering ten volle te benutten, zo ook Hogeschool Utrecht. Met als doel: beter en flexibeler onderzoek en onderwijs. Rins Rutgers van team Digitale Onderszoekomgeving neemt ons mee in welke diensten jij als onderzoeker momenteel kan gebruiken van SURF, waaronder de cloud workspaces, en welke kansen en ontwikkelingen er liggen in de nabije toekomst op het gebied van digitale diensten. 

Agenda 26 janauri 2021

Showcase HPC Cloud (Michiel Punt)
Michiel Punt doet onderzoek naar gepersonaliseerde revalidatie na een beroerte. Hiervoor verzamelt hij onder meer data uit bewegingssensoren. Deze data komt binnen en wordt geanalyseerd op de High Performance Computing Cloud (HPCC) bij SURF.
Nieuwe onderzoeksdata wordt elke 5 minuten automatisch weggeschreven naar Research Drive. Het hele proces is conform de AVG en de NGWI.
Michiel demonstreert de koppeling tussen de HPCC en Research Drive.
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/op-weg-naar-gepersonaliseerde-revalidatie-voor-mensen-na-een-beroerte

 

Huidige situatie SURFdrive en O-schijf (Jurgen Mollema)
HU Research Drive is dé plek voor het opslaan en delen van onderzoeks- en projectdata. Veilig, betrouwbaar, AVG-proof en met ondersteuning van de datastewards. Komend kalenderjaar gaan we SURFdrive en de O-schijf uitfaseren waarbij de data stap voor stap overgaat naar HU Research Drive. Maar wat staat er nu allemaal op de O-schijf? Jurgen Mollema neemt ons virtueel mee door O-schijf.
Voor nieuwe onderzoeksprojecten en enthousiastelingen is HU Research Drive nu al beschikbaar!


Kort nieuws
Mural seats begin december beschikbaar
SignRequest pilot van start
Screencast synchronisatie
Digitale middelen voor onderzoekers zijn steeds beter vindbaar
Oproep bijdrage showcases voor Onderwijs & Onderzoeksfestival 26 januari

Agenda 1 december 2020

1. Kort nieuws

2. Resultaten enquête gebruikers analyse HPC Cloud (VRE) (Margreet Riphagen)
Onlangs is er een kleinschalige enquête uitgestuurd naar alle beheerders van een HPC Cloud omgeving die uitgegeven zijn via team Digitale Onderzoeksomgeving. Margreet presenteert de meeste interessante inzichten.

3. Projectdocumentatie van onderzoeksprojecten (Jurgen Mollema)
Afgelopen sprint heeft Jurgen (datasteward Kenniscentrum  Gezond & Duurzaam Leven) de huidige situatie rondom projectdocumentatie van onderzoeksprojecten in kaart gebracht. Hij heeft vanuit zijn rol gekeken wat er zoals opgeslagen wordt in de projectruimte onder projectdocumentatie. Tijdens deze review deelt hij zijn bevindingen.

4. Demo publiceren en delen van data-producten zoals grafieken, rapportages, statistische analyses en interactieve visualisaties & dashboards (Marc Teunis)
In deze demonstratie laat Marc Teunis zien hoe je vanuit RStudio een data-product zo kan publiceren dat jijzelf en anderen het data-product kunnen zien en met jouw data kan interacteren. Hij doet dit door middel van nieuwe software die binnen de Virtuele Onderzoeksomgeving beschikbaar is: RStudio::CONNECT.

Agenda 29 oktober 2020

Mededelingen

 • Komende ‘sprint’ duurt maar één week. Daarin gaan we onze acties voor het volgende blok uitwerken én aan de slag met onze team-werkmethodes.
 • Mural/Miro besluit ligt bij de regiegroep van DO
 • Dataiku is binnenkort beschikbaar via de HPC Cloud
 • Update vacatures Team-DO
 • DCC pilot aanvraag ingediend ‘Gezonde Peutermonden’

Digitale middelen voor onderzoekers zijn steeds beter vindbaar

 • ASKHU item + aanvraagformulieren

Synchronisatie HU Research Drive is beschreven en beschikbaar

Peer support group Data Science (PSG DS)

 • Lancering van deze PSG tijdens ontwikkelfestival!
 • Eerste twee bijeenkomsten PSG DS staan gepland (’text mining’ ‘Statistical Rethinking’)

Agenda 8 oktober 2020

Mededelingen

 • Komende ‘sprint’ duurt maar één week. Daarin gaan we onze acties voor het volgende blok uitwerken én aan de slag met onze team-werkmethodes.
 • Mural/Miro besluit ligt bij de regiegroep van DO
 • Dataiku is binnenkort beschikbaar via de HPC Cloud
 • Update vacatures Team-DO
 • DCC pilot aanvraag ingediend ‘Gezonde Peutermonden’

Digitale middelen voor onderzoekers zijn steeds beter vindbaar

 • ASKHU item + aanvraagformulieren

Synchronisatie HU Research Drive is beschreven en beschikbaar

Peer support group Data Science (PSG DS)

 • Lancering van deze PSG tijdens ontwikkelfestival!
 • Eerste twee bijeenkomsten PSG DS staan gepland (’text mining’ ‘Statistical Rethinking’)