Gebruik ZOOM niet!

Gebruik ZOOM niet!

Al eerder communiceerde we dat het gebruik van ZOOM niet gewenst is. De HU heeft een goed alternatief dat de privacy waarborgt (MS Teams). Het is jullie vast niet ontgaan dat ZOOM veel in het nieuws is geweest waarin vaak wordt uitgelegd dat er grote privacy issues zijn met ZOOM. Omdat we zien dat diverse collega’s desondanks ZOOM gebruiken gaan we dit nu blokkeren.

Hoewel een aantal van jullie het zullen betreuren hebben we besloten om het gebruik van (alle beschikbare varianten van) de applicatie Zoom binnen de Hogeschool Utrecht te verbieden. In deze beslissing staan we momenteel niet alleen, binnen de (Hoger) Onderwijs-gemeenschap komen steeds meer instellingen die het gebruik niet verantwoord vinden en derhalve verbieden.

Gezien de niet aflatende stroom beveiligingsproblemen rond de applicatie Zoom die maar boven blijft komen, alsmede de verklaringen van het bedrijf zelf over de kwetsbaarheden die nog niet zijn opgelost zijn we tot de conclusie gekomen dat het gebruik van deze applicatie niet kan worden toegestaan. De risico’s voor de beveiliging en de privacy zijn simpelweg te groot. Het gebruik ervan is niet alleen een bedreiging voor de veiligheid van de HU-systemen, maar ook voor jezelf en je collega’s en bovendien de studenten.

Risico

Mocht er een security lek zijn via Zoom, dan kan dit grotere impact hebben ons IT landschap. Met de mogelijke consequenties dat sommige ICT diensten en producten niet meer te gebruiken zijn. Dat kunnen we juist in deze tijd van afstandsonderwijs en thuis werken ons juist niet permitteren!

Het houdt ook in dat je Zoom niet moet gebruikt op een eigen device/laptop/thuiscomputer met je HU-account. Er zijn namelijk via de criminele kant van het internet al meer dan een half miljoen gestolen Zoom-accounts te koop aangeboden. Indien daar een HU-account bij is vormt dat een ernstige bedreiging voor de HU-systemen, voor jouw werk of voor jouw documenten.

Consequenties

Het gebruik van Zoom zal worden gemonitord en bij blijvend gebruik wordt hiertegen opgetreden. Het is in deze tijd een taak van ons allemaal om niet alleen onszelf, maar ook de systemen waarmee we werken en de data die gezamenlijk maken en verwerken zo veilig en gezond mogelijk te houden.

Alternatieven

Zoals reeds eerder bericht adviseren we jullie om vooral gebruik te maken van de applicaties die standaard door de HU worden aangeboden. Microsoft Teams is een tool die goed gebruikt kan worden voor video-conferenties. Ook Skype is een tool die daar goed voor gebruikt kan worden. Zie meer informatie over HU tooling in deze infographic. Of lees op digitale.HU.nl welke tools je kunt gebruiken.