Online college geven: in MS Teams of via BigBlueButton in Canvas?

Online college geven: in MS Teams of via BigBlueButton in Canvas?

Eind maart zijn docenten en studenten van de HU in korte tijd omgeschakeld naar afstandsonderwijs. Sindsdien is er naast Canvas een tweede veelgebruikte contacttool: MS Teams. De twee tools hebben ieder hun eigen functie binnen het onderwijs. Maar er zit overlap in een deel van de functionaliteit: de videovergadering.

De videovergadering is de oplossing voor het live contact tussen docenten en studenten, nu die niet meer samen kunnen komen in een collegezaal, klaslokaal, of andere fysieke werkruimte. In Canvas gebeurt dat via het geïntegreerde programma BigBlueButton. In MS Teams werd de videovergadering tot half maart hier en daar al door docenten gebruikt om te overleggen met collega’s die bijvoorbeeld op een andere locatie zaten. Vanwege de betrouwbare technische beschikbaarheid in het allereerste begin van de crisis werd dit de geadviseerde tool voor online colleges bij het afstandsonderwijs.

Inmiddels zijn beide video-mogelijkheden ontdekt door docenten en krijgen we steeds vaker de vraag: welke tool kan ik het beste gebruiken voor videocontact met studenten?

Het korte antwoord staat hieronder in de laatste paragraaf. Wil je meer weten over de precieze verschillen tussen de twee tools, lees dan de hele blog!

De functie van Canvas en de functie van MS Teams in brede zin

Voordat we inzoomen op de videofunctionaliteit, is het goed om eerst nog een keer te kijken naar wat de functie in brede zin is van beide tools.

Canvas is het leerplatform van de HU. Studenten vinden hier hun cursusinformatie, opdrachten, feedback, forums, bronnen en dat alles in een logische structuur, waarbij de toegang en de rolverdeling goed geregeld zijn. Er is waar mogelijk een koppeling met Osiris, er wordt gewerkt aan het eenvoudig kunnen managen van groepen en klassen en er worden regelmatig nieuwe educatieve tools toegevoegd via integraties. Integraties die er op hun beurt voor zorgen dat we op termijn goede learning analytics uit Canvas kunnen halen.

MS Teams is een samenwerkplatform. Groepen docenten, bijvoorbeeld rond een cursus (uitvoering en ontwikkeling), of rond een innovatieproject, werkten er al langer in samen. Nu studenten niet meer samen kunnen komen op de Uithof, zien we hen ook steeds vaker gebruikmaken van MS Teams om samen te werken.

De videovergaderfunctie: BigBlueButton versus MS Teams

Maar dan die video-conference-mogelijkheden. Wat zijn nou de verschillen tussen BigBlueButton in Canvas en de videovergadering in MS Teams? Beide hebben veel mogelijkheden. Dat betekent ook dat je in beide even wegwijs moet raken. Als je al gewend bent om met een van de twee te werken, dan zal het in het begin zeker onwennig zijn om met de ander aan de slag te gaan. Dat zit hem vooral in lay-out en de indeling van knoppen en menu’s.

Er zijn niet heel veel verschillen in mogelijkheden tussen de twee videovergaderfuncties, maar er zijn er wel een paar die voor jou als docent de doorslag zouden kunnen geven bij een keuze. En misschien kies je er zelfs voor om per type bijeenkomst een andere tool te gebruiken.

De belangrijkste functionele verschillen zetten we hieronder op een rij. Klik op een blauwe balk om hem open te klappen en de uitleg te zien.

Studenten in kleine groepjes laten samenwerken (breakout-rooms)

Tijdens colleges wil je als docent kunnen afwisselen tussen centrale momenten met de gehele studentengroep (klas) en momenten waarop de studenten alleen of in kleine groepen met elkaar aan de slag gaan. In het fysieke klaslokaal kon de docent vervolgens bij alle groepjes langslopen en meekijken. Veel videotools hebben functionaliteit om dit zo goed mogelijk online na te bootsen.

In BigBlueButton is dit een ingebakken functionaliteit. Tijdens een videobijeenkomst kan een docent met een paar klikken breakoutrooms starten, waarbij hij

  • in kan stellen hoe lang de breakoutrooms ‘open’ zijn,
  • zelf studenten kan toewijzen, Canvas dat kan laten doen, of studenten zelf kan laten kiezen in welke subgroep ze deelnemen
  • centraal alle studenten in de breakoutrooms (tegelijk) kan toespreken
  • bij alle breakoutrooms langs kan gaan om mee te kijken of te doen
  • centraal de breakoutrooms te allen tijde weer kan opheffen.

Het is met al deze mogelijkheden wel even oefenen geblazen, ervoeren we met een paar collega’s. Oefen het met een klas die je kent, of met een paar collega’s van te voren een keer. Vooral het switchen tussen tegen de hele groep praten, of alleen binnen 1 subgroep, is iets waar je handigheid in moet krijgen.

In MS Teams is er geen specifieke functionaliteit voor subgroepen tijdens een klassikale bijeenkomst. Je kunt dit wel vrij eenvoudig zelf inrichten. In de FAQ staat uitgelegd op welke manieren je dat kan doen. Eenmaal ingericht kan je als docent ook bij alle subgroepen langs en vrij eenvoudig switchen tussen klassikaal en de groepjes. Het is echter niet mogelijk om centraal de studenten in hun subgroep aan te spreken, daarvoor moet je dan alle groepen langs, of de studenten weer terug laten komen naar de klassikale bijeenkomst. Ook is het niet mogelijk om centraal alle subgroepen in een keer op te heffen, zoals dat wel bij BigBlueButton kan.

Je kan de studenten via de centrale chat oproepen terug te keren naar de klassikale bijeenkomst, of van te voren een tijd met ze afspreken.

Maximum aantal deelnemers tegelijk in beeld

In MS Teams kunnen op dit moment maar maximaal vier camerastreams tegelijk in beeld. Eind april verwacht Microsoft dit uit te kunnen breiden naar negen schermpjes tegelijkertijd in beeld en daarna willen ze dat nog verder uitbreiden.

In BigBlueButton is het nu al mogelijk om meer personen tegelijk in beeld te hebben. Naar eigen zeggen kan het programma er theoretisch honderden in beeld brengen, maar zal het daadwerkelijke aantal zichtbare personen afhangen van de beschikbare bandbreedte van de internetverbinding.

En daarmee onderstrepen zij iets dat eigenlijk voor alle videoconference-tools geldt. Videoverbindingen zorgen voor veel dataverkeer en de bandbreedte van de internetverbinding is dan uiteindelijk de begrenzer van de mogelijkheden.
De ene tool zal kiezen om toch meer personen tegelijk in beeld te brengen, maar dat dan ten koste laten gaan van de beeldkwaliteit of van de ‘vloeiendheid’ (het beeld zal gaan haperen). De andere zal sneller een limiet aanbrengen in de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in beeld zijn, in een poging het beeld scherp en vloeiend te houden. Leveranciers spelen de hele tijd met deze opties bij het optimaliseren van de gebruikerservaring, dus het kan voor een tool ook weer veranderen hoe hij omgaat met de bandbreedtebeperking.

Kortom: houd er als docent rekening mee dat hoe meer mensen je tegelijkertijd in beeld hebt, hoe slechter op een gegeven moment het beeld zal worden, welke tool je ook gebruikt. En bedenk dat voor iedere deelnemer aan de videobijeenkomst weer andere wifi-sterktes kunnen gelden. Als het belangrijk is dat in een bepaalde opdracht alle deelnemers scherp in beeld zijn, zoals bij gebarentaalstudies, of (andere) communicatievakken, dan kan je beter het zekere voor het onzekere nemen en de studenten in kleine groepjes begeleiden en laten samenwerken.

Integratie met Canvas

BigBlueButton is niet van Canvas zelf, maar van een derde partij. Wel zit de functionaliteit al heel lang ingebakken in Canvas, gratis en met de mogelijkheid om uit te breiden naar een betaalde versie. Bij de HU hebben we zo’n premium licentie. De integratie met Canvas zorgt ervoor dat de toegang tot een bijeenkomst in BigBlueButton volgt uit lidmaatschap van de bijbehorende cursussite. De rollen worden daarbij in stand gehouden. Dus: studenten die lid zijn van de bijbehorende Canvas-cursus komen als student binnen in de bijeenkomst en docenten als presentator en moderator. Docenten kunnen in de bijeenkomst overigens studenten altijd handmatig ook de presentatorrol of zelfs moderatorrol geven.

Ook MS Teams is sinds kort geïntegreerd in Canvas beschikbaar. Daarmee kan je nu vanuit een cursus een link genereren naar een videovergadering, eigenlijk op eenzelfde manier als een link naar een BigBlueButton-vergadering. Ook hierbij is dan automatisch geregeld dat alleen de leden van de cursussite kunnen deelnemen. De integratie is echter nog in ontwikkeling en werkt niet altijd soepel. Ook hebben de rollen (student, docent) iets minder betekenis in MS Teams, omdat je als docent in MS Teams minder opties hebt voor klassenmanagement (zie onder “overige sterke kanten”).

Overige sterke punten per tool

MS Teams:

  • Chat blijft toegankelijk en te gebruiken, ook na afloop van een videobijeenkomst
  • In de chat kan je opmerkingen van anderen “liken” of andere emoticons toekennen
  • Studenten kunnen een eigen samenwerkingsomgeving aanmaken, die los staat van een cursus (bijvoorbeeld als leerteam, of slb-groep), van waaruit ze de docent kunnen uitnodigen.

BigBlueButton:

  • Als docent heb je meer mogelijkheden dan in MS Teams om de groep te ‘managen’. Zo kun je deelnemers ‘op slot zetten’ zodat ze niet zelf hun microfoon weer aan kunnen zetten. (In MS Teams kan je deelnemers ook muten, maar die kan vervolgens zelf altijd weer zijn microfoon )
  • Er zit een WhiteBoard-functionaliteit in die je heel makkelijk kunt gebruiken om aantekeningen op je eigen presentatie te maken én die je kunt inzetten om studenten tegelijk te laten tekenen (maar dat wordt bij grotere groepen wel gauw een janboel).

Support vanuit de HU

Het is dan wel geen verschil in functionaliteit, het is wel belangrijk om hier te noemen: BigBlueButton is een functie die nog niet veel werd gebruikt binnen de HU tot nu toe. Daarom is er ook nog niet veel kennis over deze mogelijkheid. Je zal bij het gebruiken van BigBlueButton vooral aangewezen zijn op de informatie die online te vinden is. Die is overigens uitgebreid, zowel via de online community van Canvas als via de leverancier zelf (beide makkelijk te doorzoeken via Google).

MS Teams wordt, als onderdeel van Office365, al veel langer en veel meer gebruikt binnen de HU. Zowel bij de Helpdesk als bij het team Digitale Werkplek is er veel kennis over MS Teams en er worden intern regelmatig trainingen en challenges georganiseerd. Verder zijn er docenten die graag hun ervaringen met hun collega’s delen, die vind je in de HU-community Online Onderwijs & Onderzoek. En uiteraard kan je ook over MS Teams online nog veel meer informatie, tips en trucs te vinden, door eenvoudigweg te zoeken in Google.

Wanneer gebruik je nou welke tool?

Bij langdurige samenwerking of begeleiding over meerdere cursussen heen is MS Teams de beste tool van de twee, omdat deze tool naast de videoverbinding een echte samenwerkomgeving biedt.

Voor begeleiding van kleine groepen adviseren we ook MS Teams, omdat de mogelijkheid van breakoutrooms dan niet nodig is.

Als je als docent de klas digitaal wat meer wil kunnen managen, bijvoorbeeld door microfoons aanzetten te ‘verbieden’, dan is BigBlueButton geschikter.

Als je meer mensen tegelijk in beeld wil dan de vier (en binnenkort negen) van MS Teams, dan kan dat in principe in BigBlueButton, maar hoeveel precies hangt af van je bandbreedte (en kan dus voor de deelnemende studenten ook anders uitpakken).

Als bovenstaande verschillen geen rol spelen in jouw behoefte bij een videoverbinding, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke tool je gebruikt. Studenten zullen gaandeweg hun opleiding met beide te maken krijgen, tenzij je als opleiding hier een afspraak over maakt. Naarmate je als docent vertrouwder raakt met een van de tools, of met beide, krijg je misschien een voorkeur, of ontdek je betere toepassingen per tool. Deel die ervaringen alsjeblieft met je collega’s in de HU-community Online Onderwijs & Onderzoek!

Aan de slag?

Aan de slag met MS Teams: meer informatie vind je op Digitale HU.

Aan de slag met BigBlueButton: instructie via de online Canvas-community of via de supportpagina van de leverancier van BigBlueButton zelf.

Heb je hierna nog vragen over een van deze tools? Kijk in de FAQ van DLO. Deze wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen. Staat jouw vraag er nog niet bij, neem dan contact op met de Helpdesk.