8 december – minicollege: casus Extinction Rebellion en de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid

8 december – minicollege: casus Extinction Rebellion en de rol van burgerlijke ongehoorzaamheid

Regelmatig brengt de SDG Community HU Samen Duurzaam een inspirerend online minicollege van een enthousiaste pionier/docent. Jij kunt er via MS teams bij zijn! Deze keer Felix van Vugt (Lerarenopleider en onderwijskundige HU Instituut Archimedes), over….

De rol van burgerlijke ongehoorzaamheid bij grote maatschappelijke veranderingen en de casus van Extinction Rebellion.

Wanneer? Op 8 december van  15:30 – 17.00 uur

Wil je erbij zijn? Stuur een emailtje naar duurzaamdoen@hu.nl  o.v.v. minicollege Burgerlijke ongehoorzaamheid en je krijgt de link naar MS teams.

Waar gaat het minicollege over?

Burgerlijke ongehoorzaamheid is een effectieve strategie gebleken in het veroorzaken van grote maatschappelijke veranderingen. Er zijn vele voorbeelden te noemen: de Amerikaanse burgerrechtenbeweging (Rosa Parks, Martin Luther King), in de dekolonisatie van India door Mahatma Gandhi, maar ook in eigen land in 1977 met de actie van ‘Amsterdam fietst!” Het onderzoek van Erica Chenoweth, professor aan de Harvard Kennedy School, laat zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid zeer effectief is. Uit haar onderzoek blijkt dat als beweging met een vrij kleine minderheid, namelijk circa 3,5% van de bevolking, grote maatschappelijke veranderingen teweeg kan brengen.

Extinction Rebellion past deze strategie van burgerlijke ongehoorzaamheid toe. Zij geven aan dat de overheid haar fundamentele verantwoordelijkheid, namelijk zorgen voor onze burgers, niet neemt. Daarom achten zij het toegestaan door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid in de vorm van geweldloze directe actie druk uit te oefenen op de overheid. Extinction Rebellion heeft drie eisen: 1) overheid vertel de waarheid over de ecologische- en klimaatcrisis, 2) neem de actie die nodig is om catastrofale opwarming te voorkomen, en 3) organiseer een burgerberaad.

In dit minicollege gaat Felix in op de Extinction Rebellion als casus voor het fenomeen van burgerlijke ongehoorzaamheid, en onderbouwt hij waarom deze effectief is en gerechtvaardigd. En gaat hij in op de eisen van Extinction Rebellion, met een focus op de derde eis, het burgerberaad.

Is er een rol voor het onderwijs weggelegd om een maatschappelijke verandering mogelijk te maken? En hoe geëngageerd mag je houding als docent zijn?

Wil je erbij zijn? Stuur een emailtje naar duurzaamdoen@hu.nl  o.v.v. minicollege Burgerlijke ongehoorzaamheid en je krijgt de link naar MS teams.