Green talks over verbinding van je rol als professional met activisme

Green Office HU en HU Duurzaam Doen nodigen je uit voor Green Talks op 23 november. We gaan in gesprek met Mario Veen over de verbinding tussen je rol als professional en activisme. Mario Veen is werkzaam bij het HU lectoraat Communicatie in Digitale Transitie.

”In het lectoraat analyseren we sociale interactie in de openbare ruimte. Mijn voornaamste focus ligt op hoe sociale interactie in de klimaat- en ecologische crisis constructief en realistisch kan zijn, waarbij ik me specifiek richt op de rol van professionals in deze interacties.”

Mario Veen is ook filosoof gefascineerd door mondiale raarheid, toegewijd aan constructieve interactie in de klimaat- en ecologische crisis. 

Hoe verhoud ik me als professional tot de klimaat- en ecologische crisis?

Elk nieuw klimaatrapport roept overheden, bedrijfsleven en instanties op om meer te doen om gevaarlijke klimaatverandering te beperken. Als ‘adults in the room’ hebben professionals een bovengemiddelde verantwoordelijkheid om deze oproep te beantwoorden. Maar hoe verhoud ik me als professional tot de klimaat- en ecologische crisis? Deze vraag heeft geen pasklaar antwoord en daarom is het voor iedere professional belangrijk hierop te reflecteren. Om reflectie te stimuleren en dit te vertalen aan concrete handelingsperspectieven gaan we deze complexe vraag door verschillende lenzen bekijken: Welke gedachten en emoties roept de prangende boodschap van klimaatwetenschap op? Hoe verhoud ik me tot mis- en desinformatie? Hoe zie ik mijn professionele rol en verantwoordelijkheid in het grote verhaal van de klimaatcrisis? En vanuit welke rollen kan ik een professionele bijdrage leveren aan oplossingen? Is klimaatactivisme bijvoorbeeld professioneel of juist onprofessioneel?

Datum: donderdag 23 november 2023 

Tijd: 12.00 – 13.30 uur

Waar: Green Office HU, Denver House, Bolognalaan 99 

Meld je hier aan en wij zorgen voor koffie, thee en een snack

Tip: Neem je eigen lunch mee.