Jaaroverzicht Duurzaamheid 2020

Jaaroverzicht Duurzaamheid 2020

Met duurzaamheid als een belangrijk strategisch thema, werken en leren bij Hogeschool Utrecht elke dag zo’n 35.000 studenten en 3.500 medewerkers aan een duurzame toekomst. Vanuit het onderwijs en onderzoek, maar ook bij de diensten en met ons professioneel handelen, wil de HU impact maken op de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. De grote opgaven in een snel veranderende wereld zijn complex en vragen om een slimme, interdisciplinaire en creatieve aanpak. De HU laat zich inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de mondiale agenda 2030 waar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) uit zijn voortgekomen.

In het jaarverslag van de HU staan kort en bondig de resultaten vermeld op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Om recht te doen aan de vele inspanningen doen we uitgebreid verslag en laten we zien wat gerealiseerd is in relatie tot onze ambities. Zonder uitputtend te zijn, geeft dit jaaroverzicht een beeld hoe we ons als HU in 2020 hebben ingezet voor een duurzame wereld. Lees hier hoe Hogeschool Utrecht een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van (samen)leven in een stedelijke omgeving.

Bijlagen