Vanaf 4 september 2023 geen wegwerpbekers meer op HU

Vanaf 4 september 2023 geen wegwerpbekers meer op HU

De HU wil als duurzame organisatie met het onderzoek, onderwijs en diensten samen met de beroepspraktijk impact maken op een duurzame lerende omgeving (regio). Zo geven we als organisatie onder andere het goede voorbeeld door het omarmen van de Sustainable Development Goals in onze bedrijfsvoering. Daarom maken we ons ook hard voor het verminderen van de plastic-afvalberg.’

De hoeveelheid wegwerpplastic in het milieu neemt jaarlijks toe. De overheid neemt daarom nu maatregelen over uit de Europese Single-use plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Meer hierover is te lezen op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/regels-voor-wegwerpplastic.

Dit houdt in dat volgens de SUP wetgeving voor ‘To Go’ locaties wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten vanaf 1 juli 2023 verboden zijn. Vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten tevens niet meer toegestaan voor consumptie op locatie.

De HU wil vanuit Samen Duurzaam hier graag aan bijdragen. Met ingang van 4 september zullen op alle HU locaties geen wegwerpbekers meer aanwezig zijn. Dat betekent dat medewerkers en studenten zelf een beker mee nemen. Omdat de HU duurzaamheid omarmt wil zij alle studenten en medewerkers eenmalig een passende HU beker verstrekken. Iedereen kan zelf de HU beker of een andere meenemen voor het drinken van koffie of thee. Vergeet je je beker dan kun je tot 1 januari 2024 nog een wegwerpbeker bij de horeca ondernemers kopen. Voor bezoekers zullen bekers beschikbaar zijn bij de servicebalies.

Voor 4 september komt er een uitgebreide communicatie-campagne met meer informatie en een FAQ.