“We hopen op frisse ideeën van studenten tijdens de Sustainable Campus Challenge”

“We hopen op frisse ideeën van studenten tijdens de Sustainable Campus Challenge”

Voorafgaand aan de Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober a.s., wordt dit jaar voor het eerst een Sustainable Campus Challenge georganiseerd. In deze Challenge gaan honderd studenten van de Hogeschool Utrecht (HU), Universiteit Utrecht (UU) en ROC Midden-Nederland vier dagen lang met elkaar aan de slag om toekomstscenario’s en realistische duurzame oplossingen voor het Utrecht Science Park (USP) te vinden. In vier thema’s (Leefbaarheid, Duurzame Energie, Circulaire Economie en Duurzame Mobiliteit) wordt gewerkt aan uitkomsten die gepresenteerd en beloond zullen worden met een award voor het beste idee. In de challenge werken studenten van verschillende studierichtingen samen met partners uit de praktijk (zoals de werkgevers op het USP, SSH en Gemeente Utrecht).

Studenten, docenten, onderzoekers en diverse partners op en van het USP kijken in dit evenement over de grenzen van vakgebieden heen. “We hopen natuurlijk op gouden ideeën, veel inspiratie en innovatieve uitkomsten! Ja, het zou echt leuk zijn als we de ideeën later in de praktijk terug zien op het Science Park”, zegt Marjolein van de Stok, van Goedopweg (werkgeverscollectief Beter Bereikbaar Utrecht-Oost) en ‘trekker’ voor het thema Duurzame Mobiliteit in de challenge. “We zijn al langer bezig met een goed bereikbaar USP waar wonen, werken, reizen en leren dicht op elkaar plaats vinden. Deelname aan de Sustainable Campus Challenge is zo mooi omdat we samen met verschillende Science Park-werkgevers de kwesties waar we oplossingen voor zoeken nu ook hebben vertaald naar onderwijsvragen waarmee de studenten aan de slag kunnen.” Marjolein noemt als voorbeeld bij het thema Mobiliteit de morele vraag die aan de studenten wordt voorgelegd: “Als je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen bijdrage aan de voetafdruk, wat gebeurt er dan als je met een dieselauto naar het USP komt? Betalen naar gebruik? Of vind je dat je dan niet meer op het USP mag komen? ”

Circulaire Economie

Ook Mark Kauw, projectmanager Sustainability bij de UU en trekker van het thema Circulaire Economie hoopt dat de studenten met leuke nieuwe concepten komen op de vraag: “Hoe zorgen we dat de USP-campus in 2030 zero-waste is, dus zonder restafval? Hoe kunnen we ons afval omzetten in nieuwe grondstoffen of zinvol hergebruiken? Het zero-waste maken van het USP in 2030 is een gezamenlijke ambitie van de HU en UU. En als je bedenkt dat de Universiteit alleen al 1 miljoen kilo restafval per jaar, dan is dit een behoorlijke uitdaging. De hulp van de studenten hebben we daarbij hard nodig.”

De vier dagen van de Challenge kennen een opbouw: een dag inlezen en brainstormen, met (morele) vraagstukken aan de slag, maar ook prototypes en concepten in elkaar zetten. Mark verheugd zich vooral ook daarop: “Als de studenten met bijvoorbeeld 3-D printers aan de slag gaan, kan dat heel leuk uitpakken en aansluiten bij het ‘pressive plastic’-initiatief van de Green Offices van de HU en UU. Hierbij zal een gedeelte van de plastic afvalstroom omgezet worden naar nieuwe producten. Ook hopen we dat studenten willen meedenken hoe we een circulair grondstoffendepot op het USP kunnen starten.”

Award uitreiking op de Dag van de Duurzaamheid

Ben je benieuwd welke winnende prototypes en concepten door de studenten worden bedacht tijdens de Sustainable Campus Challenge? Meld je dan snel aan voor het online event Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober a.s. Daar worden de winnende concepten gepresenteerd. De beoordeling van de award gebeurt door een vakjury. Ook als publiek kun je je stem laten horen. Op de Dag van de Duurzaamheid zal Lot van Hooijdonk, locoburgemeester en wethouder Duurzaamheid en Milieu van de gemeente Utrecht, het winnend team bekend maken en de award uitreiken.

De Sustainable Campus Challenge vindt plaats van 5 tot 8 oktober 2020. Voor de meer dan honderd studenten van de HU, UU en ROC Midden-Nederland maakt de deelname aan de challenge deel uit van hun studieprogramma.