Honours Community
Honours Community

Honours Community

Foto: Kees Rutten

Heb je de lijst met Honourscursussen voor volgend jaar al bekeken? Dan vind je het vast goed om te weten dat die lijst (deels) is samengesteld door studenten. Een panel van zes studiebollen bekeek het aanbod kritisch en keurde de cursussen goed. Of niet. Hoe dat precies verliep, lees je hier.

Studenten die tijdens hun studie verdieping zoeken, kunnen terecht bij het Honoursonderwijs van de HU. Dat houdt in dat je een honoursprogramma kiest (er is een scala aan mogelijkheden beschikbaar) en het over een langere periode uitvoert. Doe je dat goed, dan verdien je een ster, geen studiepunten of cijfers. Eén ster staat voor een inspanning van 100 tot 140 uur. Als je vijf sterren hebt, kun je een certificaat binnenslepen. Een honoursster binnenhalen doe je naast je reguliere onderwijs: het kost je dus extra vrije tijd om een ster te halen.

Er zijn honoursprogramma’s die specifiek bij een opleiding passen, maar sinds het afgelopen studiejaar zijn er ook brede modules. Dat betekent dat als een student het Honoursprogramma van Rechten wil doorlopen, diegene niet per se die opleiding hoeft te volgen. De cursussen zijn zo opgesteld dat elke student van elke opleiding baat heeft bij die kennis.

Over die module van de opleiding Rechten gesproken: die is nieuw in het aankomende studiejaar 2020-2021. Mensenrechten en Duurzame ontwikkeling, zo heet ie. En onder anderen de 20-jarige Joey Choi, tweedejaars communicatiestudent, heeft een zegje gehad in de komst daarvan. De afgelopen maanden heeft zij, samen met vijf andere studenten, de nieuwe HU-brede cursussen voor aankomend studiejaar onder de loep gelegd. Zag het programma er goed uit? Dan kwam het op de lijst. Zo niet: een streep erdoor.

Eigen mening geven

Het is voor het eerst dat studenten deze machtspositie hebben binnen het Honoursprogramma. Choi was er vanaf het begin bij. Ze werd gevraagd door een docent en was meteen enthousiast. ‘Ik ben sinds afgelopen jaar Honoursstudent dus mijn mening is best fris. Ik vond het fijn mee te denken en me af te vragen wat ik zelf volgend jaar zou willen.’

De studenten kregen het aanbod cursussen in mei op hun bordje. ‘Die ga je dan doorspitten. Ik let er op of het verdiepend genoeg is en of duidelijk is wat er van de student wordt gevraagd.’ Waar dat even misging, was bij de module ‘Positieve psychologie in de praktijk’. Die vond Choi wat ‘zweverig’, vertelt ze. ‘Ik dacht: wat houdt het nu precies in? Met wat uitleg kwam ik erachter dat ik het voor mijn opleiding bijvoorbeeld kon gebruiken om de communicatie tussen collega’s te verbeteren.’

Vijf sterren is te veel

Maar er was nog iets aan dit aanbod dat voor een kleine discussie zorgde tussen de panelleden. Studenten zouden met deze module, dat uit meerdere onderdelen bestond, namelijk vijf sterren kunnen verdienen. ‘Dat leek ons veel’, vertelt Choi. ‘Dan kun je met cursussen die allemaal over één thema gaan een honourscertificaat halen. Wij vinden het juist belangrijk dat honoursstudenten zich breed oriënteren. Er zijn zoveel andere interessante honourscursussen waar je als student wat aan hebt, waarmee je je kunt onderscheiden.’

Of ze daarmee studenten tegen het verkeerde been schopt die het misschien juist wel makkelijk vonden om in één klap een certificaat binnen te slepen? Nee, dat ziet Choi niet zo. ‘In eerste instantie dacht ik ook: ideaal! Maar we vinden dat ze verder moeten kijken. Meedoen aan Honours begint met motivatie.’

Na het doorspitten van de inhoud, maakten Choi en de panelleden een ranking, een top negen. ‘Zo konden we bepalen welke cursussen echt aangeboden moesten worden.’ De psychologiecursus kreeg dus geen akkoord. Ook een aantal andere modules sneuvelden onder het bewind van Choi en haar medestudenten. Ze werden te cryptisch bevonden of er was te veel overlap met ander aanbod.

Goed voor alle studies

Over de nieuwe module van Rechten waren de panelleden erg positief, vertelt Choi. ‘We konden zien dat we de lessen die we daar leerden, toe konden passen op onze eigen studies. Zo kan een student van de pabo bijvoorbeeld kijken of toegang tot onderwijs verbeterd kan worden voor thuiszittende kinderen die leerplichtig zijn en recht op onderwijs hebben. Dat idee vonden we interessant.’

‘Een topgroep,’ zegt Choi over het studentenpanel waarmee ze aan dit project werkte. ‘Ik ken Annelies (Riteco, HU Honoursregisseur, red.) en ik weet dat ze waarde hecht aan de mening van studenten. Wij hebben overal onze conclusies over getrokken en ik heb het idee dat daar ook echt wat mee gedaan is. Als we vragen hadden, konden we de desbetreffende docent benaderen en zeggen: wij willen dit. Dan gebeurde het ook.’

Mocht je je na het lezen van dit verhaal afvragen of Choi met bovengenoemde verantwoordelijkheden een Honoursster heeft gekregen: Nee, dat heeft ze niet.

Bron: Trajectum, 13 juli 2020

Deze student bepaalde met welke cursussen jij volgend jaar een Honoursster kunt verdienen

loep

Vanaf het begin van de lockdown vroegen we jullie: hoe is het om thuis te werken, op afstand van studenten en collega’s? Inmiddels zijn we maanden verder en zijn het nog steeds rare, onzekere tijden. Honoursregisseur Annelies Riteco: “Ik merk dat corona alles uitvergroot, alsof ik alles onder een vergrootglas bekijk.”

“Ik werk al een tijd volledig vanuit huis maar toevallig ben ik nét weer twee keer op de HU geweest, om sterverklaringen en honourscertificaten te ondertekenen. Het was leuk om weer even op de HU te zijn maar ook vervreemdend, met al die lege gangen. Eigenlijk had ik al na de opening van het studiejaar een HU-moment willen hebben: een Honours Walk met een groep honoursdocenten. We stonden te popelen om elkaar weer te ontmoeten. Maar toen moest ik zelf ineens in quarantaine omdat iemand uit mijn omgeving besmet was …”

Compliment

“Ik merk dat corona alles uitvergroot, alsof ik alles onder een vergrootglas bekijk. Ik ben extra blij met de dingen die goed gaan. En als iets niet goed gaat, irriteert het meer dan anders. Gelukkig gaat met het honoursonderwijs vooral veel goed. Op één cursus na hebben we alle programma’s gewoon kunnen doorzetten; een prestatie waarvoor de honoursdocenten en -studenten een groot compliment verdienen.”

Oogje in het zeil

“Je merkt tijdens zo’n crisis dat honoursmensen – docenten en studenten – een tamelijk hechte gemeenschap vormen binnen de HU. Ze weten elkaar goed te vinden en houden een oogje in het zeil. Als een honoursstudent even van de radar verdwijnt, is er altijd wel iemand die vraagt hoe het gaat, het contact weer aanhaalt.”

Slingers in MS Teams

“Aan het einde van het studiejaar hebben we de eindbeoordelingen: studenten die vijf sterren hebben behaald, laten in een eindpresentatie laten zien het honourscertificaat waard te zijn. Dat zijn altijd leuke feestjes met ouders, vrienden, opa’s en oma’s. Nu moest dat allemaal online. Toch hebben we het feestelijke karakter van die bijeenkomsten weten te bewaren – tot slingers in MS Teams aan toe. Dat past ook wel bij honours: met veel creativiteit voor een oplossing zorgen.”

Beperkingen

“We hebben ook gewerkt  aan nieuw honoursaanbod. Een studentenpanel heeft zich in het voorjaar gebogen over de nieuwe honourstrajecten die door docenten waren aangedragen. De studenten hebben na rijp online beraad besloten welke zes nieuwe trajecten konden starten. Ik merk dat het nu lastiger is iets nieuws op te zetten met mensen die je nog helemaal niet kent. Face-to-face contact is dan belangrijk om elkaar te leren kennen en te weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. We lopen hierin tegen de beperkingen van online samenwerken aan. Ook het bekend maken van de honourscommunity onder nieuwe studenten is lastiger geworden. Onze bijdragen aan het Voel je Thuis Festival waren heel succesvol, maar nu is het even zoeken naar nieuwe mogelijkheden.”

Sleutel tot studentsucces

“Je zou kunnen denken dat studenten momenteel teveel aan hun hoofd hebben om mee te doen aan een honourstraject. Maar dat blijkt niet het geval. De aanmeldingen stromen juist binnen. Ik denk dat honours tegemoetkomt aan de behoefte van studenten aan zingeving, juist in deze tijd. Studenten willen iets betekenen voor hun directe omgeving of voor de maatschappij. Het is dus belangrijk dat we studenten ook tijdens de coronacrisis de mogelijkheid geven om zich te onderscheiden en extra uitdaging bieden rond thema’s die hun aanspreken. De empowerment van studenten is een sleutel tot studentsucces.”

Klik hier voor de hele serie #WijzijnHU-ervaringen. Ook je verhaal delen met je collega’s? We horen graag van je! Mail je verhaal – of een verzoek even hierover te chatten, bellen of Skypen – naar huontwikkelt@hu.nl.

Bron: https://www.huontwikkelt.nl/wijzijnhu-in-tijden-van-corona-27/

26 oktober 2020