Honours Community
Honours Community

Honours Community

Welkom op de Honours Community pagina! Heb jij je ingezet, of ben jij je aan het inzetten voor honours? Dan hoor jij al bij de Honours Community! Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Honours Community via deze link!

 

Het kernteam  

Het kernteam van de Honours Community houdt zich bezig met bedenken van nieuwe honourstrajecten, het organiseren van community-activiteiten, het vergroten van de bekendheid en de zichtbaarheid van honours. Hierbij betrekken en verbinden we zo veel mogelijk studenten. Dit zijn de studenten en docenten die zich inzetten: 

 • Annelies Riteco 

HU-brede honoursregisseur. Honours betekent voor mij ontdekken waarin je het verschil wilt maken. Honours brengt ruimte voor eigenwijsheid, betekenis en plezier.  

 • Niek Grooters 

Coördinator en senior honoursdocent, docent filosofie, docent onderzoeksvakken bij de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (Instituut Archimedes). Mijn slogan: One talent can light up the worldHonours brengt mij mooie samenwerkingen en bezinning op wat er toe doet. 

 • Juliëtte Bogchelman  

(Honours) student verpleegkunde & honoursambassadeur. Honours brengt mij energie en daagt mij uit om nieuwe dingen te proberen!  

 

 • Anneke Reintjes 

Coordinator & docent Persoonlijk Leiderschap, Coach TopClass & Honours People, Kernteam HU-Honourscommunity en Beleidsmedewerker IBS. Honours brengt inspiratie, ontwikkeling eimpact,  en daar hou ik van!

 • Yuan Yang 

Derdejaars (honours)student Vaktherapie Beeldend en voorzitter van de Opleidingscommissie Vaktherapie. Honours brengt mij voldoening, nieuwe kennis en nieuwe perspectieven. Samen met studenten van allerlei verschillende opleidingen binnen de HU heb ik mijn talenten kunnen ontwikkelen en geleerd om interprofessioneel te werken. Juist een perspectief buiten mijn eigen opleiding gaf me een frisse blik op mijn eigen ontwikkeling en de ontwikkelingen in de wereld. 

 • Joey Choi 

  Foto: Kees Rutten

Derdejaars (honours)student Communicatie en lid van Honours People. Honours brengt mij ontzettend veel ervaring en vrienden voor het leven! Ik heb binnen het Honoursonderwijs veel mogen lerenuitpluizen eontdekken. Dit heb ik niet alleen gedaan, maar met vele studenten uit andere studies die je normaal niet ‘ziet‘. Je leert niet alleen van projecten, maar juist van elkaar! Daarom is het hebben van een Honours Community heel waardevol voor mij. 

 • Marijke Kolk
 • Minke de Gruil
 • Amy de la Combé
 • Romy Krist
loep

Vanaf het begin van de lockdown vroegen we jullie: hoe is het om thuis te werken, op afstand van studenten en collega’s? Inmiddels zijn we maanden verder en zijn het nog steeds rare, onzekere tijden. Honoursregisseur Annelies Riteco: “Ik merk dat corona alles uitvergroot, alsof ik alles onder een vergrootglas bekijk.”

“Ik werk al een tijd volledig vanuit huis maar toevallig ben ik nét weer twee keer op de HU geweest, om sterverklaringen en honourscertificaten te ondertekenen. Het was leuk om weer even op de HU te zijn maar ook vervreemdend, met al die lege gangen. Eigenlijk had ik al na de opening van het studiejaar een HU-moment willen hebben: een Honours Walk met een groep honoursdocenten. We stonden te popelen om elkaar weer te ontmoeten. Maar toen moest ik zelf ineens in quarantaine omdat iemand uit mijn omgeving besmet was …”

Compliment

“Ik merk dat corona alles uitvergroot, alsof ik alles onder een vergrootglas bekijk. Ik ben extra blij met de dingen die goed gaan. En als iets niet goed gaat, irriteert het meer dan anders. Gelukkig gaat met het honoursonderwijs vooral veel goed. Op één cursus na hebben we alle programma’s gewoon kunnen doorzetten; een prestatie waarvoor de honoursdocenten en -studenten een groot compliment verdienen.”

Oogje in het zeil

“Je merkt tijdens zo’n crisis dat honoursmensen – docenten en studenten – een tamelijk hechte gemeenschap vormen binnen de HU. Ze weten elkaar goed te vinden en houden een oogje in het zeil. Als een honoursstudent even van de radar verdwijnt, is er altijd wel iemand die vraagt hoe het gaat, het contact weer aanhaalt.”

Slingers in MS Teams

“Aan het einde van het studiejaar hebben we de eindbeoordelingen: studenten die vijf sterren hebben behaald, laten in een eindpresentatie laten zien het honourscertificaat waard te zijn. Dat zijn altijd leuke feestjes met ouders, vrienden, opa’s en oma’s. Nu moest dat allemaal online. Toch hebben we het feestelijke karakter van die bijeenkomsten weten te bewaren – tot slingers in MS Teams aan toe. Dat past ook wel bij honours: met veel creativiteit voor een oplossing zorgen.”

Beperkingen

“We hebben ook gewerkt  aan nieuw honoursaanbod. Een studentenpanel heeft zich in het voorjaar gebogen over de nieuwe honourstrajecten die door docenten waren aangedragen. De studenten hebben na rijp online beraad besloten welke zes nieuwe trajecten konden starten. Ik merk dat het nu lastiger is iets nieuws op te zetten met mensen die je nog helemaal niet kent. Face-to-face contact is dan belangrijk om elkaar te leren kennen en te weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. We lopen hierin tegen de beperkingen van online samenwerken aan. Ook het bekend maken van de honourscommunity onder nieuwe studenten is lastiger geworden. Onze bijdragen aan het Voel je Thuis Festival waren heel succesvol, maar nu is het even zoeken naar nieuwe mogelijkheden.”

Sleutel tot studentsucces

“Je zou kunnen denken dat studenten momenteel teveel aan hun hoofd hebben om mee te doen aan een honourstraject. Maar dat blijkt niet het geval. De aanmeldingen stromen juist binnen. Ik denk dat honours tegemoetkomt aan de behoefte van studenten aan zingeving, juist in deze tijd. Studenten willen iets betekenen voor hun directe omgeving of voor de maatschappij. Het is dus belangrijk dat we studenten ook tijdens de coronacrisis de mogelijkheid geven om zich te onderscheiden en extra uitdaging bieden rond thema’s die hun aanspreken. De empowerment van studenten is een sleutel tot studentsucces.”

Klik hier voor de hele serie #WijzijnHU-ervaringen. Ook je verhaal delen met je collega’s? We horen graag van je! Mail je verhaal – of een verzoek even hierover te chatten, bellen of Skypen – naar huontwikkelt@hu.nl.

Bron: https://www.huontwikkelt.nl/wijzijnhu-in-tijden-van-corona-27/

26 oktober 2020