Verbreding

Digitalization & Internationalization

Contactpersoon Anand Sheombar, anand.sheombar@hu.nl
Periode Blok C
Duur 1 blok
Studiepunten 1 ster
Ster Innovatie en Disseminatie
Osiris code MHON-INNO-20

Cursus in het algemeen
Je doet kennis op over trends en innovaties in de markt, zoals digitale transformatie, robotisering, virtual reality etc. Op basis van deze trends zoek je in teams naar een mogelijk gat in de markt en ontwerp je hiervoor een concept van een app of digitaal platform.

De teams strijden in competitievorm tegen elkaar voor het beste idee. Een onafhankelijke jury beoordeelt dit aan het eind van het blok. Het winnende team krijgt de mogelijkheid het prototype te presenteren tijdens de Bled-Conference in Slovenië. Het doel is om met een kritische blik te kijken naar innovaties en de mogelijkheden van digitalisering, gericht op een internationale markt.

Inhoud cursus
Het concept van de app of digitaal platform wordt opgezet in de vorm van een business plan. Hierin wordt het prototype gepresenteerd en toegelicht. Het thema van de app of digitaal platform is ieder jaar anders. Dit wordt ieder bepaalt door de conferentie in Slovenië.

Tijdens de Honours-ateliers op de dinsdagavonden worden verschillende ‘colleges’ gegeven over de trends en innovaties in de markt. Hierin wordt afgewisseld tussen de theorie, presentatie skills en ervaringen vanuit voorgaande jaren. Tevens presenteren de teams een aantal keer hun concept als oefening voor de uiteindelijke jurypresentaties.

NOTE: Please contact course coordinator or teaching staff for translation course text in English.