Verbreding

Digitalization & Internationalization

Contactpersoon Anand Sheombar, anand.sheombar@hu.nl
Periode Blok C, Di: 18.00 – 19.00 uur vanaf lesweek 2
Duur 1 blok
Studiepunten 1 ster
Ster Innovatie en Disseminatie
Osiris code MHON-INNO-20; Inschrijven in Osiris

Cursus in het algemeen
Je doet kennis op over trends en innovaties in de markt, zoals digitale transformatie, robotisering, virtual reality etc. Op basis van deze trends zoek je in teams naar een mogelijk gat in de markt en ontwerp je hiervoor een concept van een app of digitaal platform.

De teams strijden in competitievorm tegen elkaar voor het beste idee. Een onafhankelijke jury beoordeelt dit aan het eind van het blok. Het winnende team krijgt de mogelijkheid het prototype te presenteren tijdens de Bled-Conference in Slovenië. Het doel is om met een kritische blik te kijken naar innovaties en de mogelijkheden van digitalisering, gericht op een internationale markt.

Inhoud cursus
Het concept van de app of digitaal platform wordt opgezet in de vorm van een business plan. Hierin wordt het prototype gepresenteerd en toegelicht. Het thema van de app of digitaal platform is ieder jaar anders. Dit wordt ieder bepaalt door de conferentie in Slovenië.

Tijdens de Honours-ateliers op de dinsdagavonden worden verschillende ‘colleges’ gegeven over de trends en innovaties in de markt. Hierin wordt afgewisseld tussen de theorie, presentatie skills en ervaringen vanuit voorgaande jaren. Tevens presenteren de teams een aantal keer hun concept als oefening voor de uiteindelijke jurypresentaties.

Honours course Digitalisation & Internationalisation, a short summary:

the course is intended to inspire students to look and digital trends across the world (commonalities and differences when one looks at digital internationally), and combine this with their own experiences or observations for creating a digital innovative idea.

By creating we do not mean a technological prototype but for example, showing with a mock-up (screenshots) of an mobile app or a digital product, how it looks and what purpose it has.

Often the ideas are inspired by inconveniences one has experienced. The presented ideas may have a commercials or a social or sustainable goals (via a business model canvas analysis).

During the course our experienced honours teaching staff member Anand Sheombar is coaching everyone to come up with ideas and develop them further either individually or in couples.

At the end a jury decided om which idea is allowed to pitch during a students’ bazaar at an international conference (http://bledconference.org/students-bazaar/)

Although Anand has explained this in English and the pitch and paper at the conference are in English the course is taught in Dutch unless a substantial group of students are not able to understand Dutch. We hope this short summary provides you with sufficient information.