Werkwijze en Aanmelden

Werkwijze HU Klinieken

Na een uitgebreid intakegesprek ontvangt u advies, begeleiding en/of behandeling(en) van studenten in opleiding onder de deskundige begeleiding van docenten. Hierdoor is de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd. Door de onderwijssituatie is het mogelijk om meer tijd voor u te nemen en wordt de nieuwste kennis toegepast. Hier wordt niet alleen u als patiënt, maar ook de student beter van. Op deze manier zorgt Hogeschool Utrecht voor een voortdurende kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk.

Een afspraak maken kan telefonisch tussen 8 en 17 uur: 088 481 57 77   of via het aanmeldformulier.

“Ik kom hier al jaren, omdat ik de behandelingen erg goed vind. Je wordt echt serieus genomen. Ik leer hier hoe ik zelf kan zorgen dat mijn klachten afnemen. Je krijgt veel persoonlijke aandacht en ze nemen écht de tijd voor je. De behandelingen zijn gratis!”

Tarieven

Alle behandelingen zijn kosteloos! De producten zijn tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar (betalen met pinpas).

(Digitaal) Kijkje in de Klinieken

Om je alvast wat voor te bereiden op de behandeling, of gewoon omdat het leuk is, geven we per Kliniek ook een (digitaal) kijkje achter de schermen. Hier vind je ook meer informatie over de mogelijkheden die onze Klinieken Huidtherapie, Logopedie, Oogzorg, Tandprothetiek en Mondzorg kunnen bieden.

Behandelovereenkomst

In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en zorgverlener op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk overleggen en beslissen. Eén van de verplichtingen die deze wet aan iedere zorgverlener stelt, is dat voor een behandeling of onderzoek toestemming van de patiënt vereist is. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen we naar de site van de Rijksoverheid.

Hoewel er in de HU Klinieken zorg wordt verleend, is het een onderwijs- en onderzoeksinstelling. De zorg die wordt verleend, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat u weet waarvoor we uw gegevens gebruiken en informeren hierover aan de hand van een Behandelovereenkomst. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst besproken en zullen wij uw toestemming vragen middels een handtekening.

Rechten en plichten

Bij de HU Klinieken krijgt u met veel studenten en medewerkers te maken. Wij hebben bepaalde verwachtingen van onze patiënten en patiënten mogen van ons verwachten dat zij professioneel en deskundig worden behandelt.
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Legitimatie en identificatie in de HU Klinieken

Bij een bezoek aan de HU Klinieken vragen wij u om zich te identificeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, zodat wij kunnen controleren of het burgerservicenummer (BSN) en de persoon bij elkaar horen. Dit zijn we wettelijk verplicht. Zo wordt voorkomen dat we de verkeerde behandeling verrichten bij de verkeerde patiënt.De legitimatieplicht en registratie van het BSN in de zorg is wettelijk vastgesteld.

Klik hier voor meer informatie over de legitimatie en identificatie plicht in de zorg.

Voor meer informatie over het burgerservicenummer (BSN), uw persoonsnummer klik dan hier.

Bescherming van Persoonsgegevens

Als uw patiënt bent bij de HU Klinieken, betekent dit automatisch dat er gegevens van u, ook privacy gevoelige gegevens, in ons bezit zijn. In de HU Klinieken Brochure over uw Privacy Rechten en Plichten vindt u meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

In de Wet ter Bescherming van uw Persoonsgegevens (Wbp) worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en zorgverlener op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk overleggen en beslissen. Eén van de verplichtingen die deze wet aan iedere zorgverlener stelt, is dat voor een behandeling of onderzoek toestemming van de patiënt vereist is. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen we naar de site van de Rijksoverheid. De praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft de Hogeschool Utrecht beschreven in het HU Klinieken privacyreglement. Hoewel er in de HU Klinieken zorg wordt verleend, is het een onderwijs- en onderzoeksinstelling. De zorg die wordt verleend, voldoet aan alle kwaliteitseisen, maar staat te allen tijde ten dienste van het onderwijs. Wij vinden het van belang dat u weet waarvoor we uw gegevens gebruiken en informeren hierover aan de hand van een Behandelovereenkomst. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst besproken en zullen wij uw toestemming vragen middels een handtekening.

De informatie kunt u eenvoudig downloaden door op de desbetreffende link te klikken:

Huisregels

De huisregels kunt u eenvoudig downloaden door op de desbetreffende link te klikken:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de patiëntenbalie van de HU Klinieken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 481 57 77.

Documenten

De algemene brochure

Klik hier voor het laatste patiënttevredenheidsonderzoek van de HU Klinieken.