20 september 2018: Festival Gelukkig en gezond in Utrecht!

Utrecht is in veel opzichten een unieke regio. Centraal in het land gelegen, de kleinste van alle provincies, een groot percentage hoger opgeleiden, veel dienstverlenende bedrijven en kennisinstellingen, een bible belt, jonge mensen in de stad en vergrijzing in het buitengebied. De regio kent om deze reden specifieke successen én uitdagingen en daarmee kansen om goede voorbeelden te delen én gezamenlijk oplossingsrichtingen te bedenken.

Op 20 september 2018 brengen we onder dagvoorzitterschap van Jocko Rensen (wethouder gemeente Montfoort) en Walter Amerika (U CREATE) inwoners, beleidsmakers, ondernemers, professionals en onderzoekers uit het sociale en zorgdomein samen om te werken aan belangrijke gemeenschappelijke thema’s: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt .

PROGRAMMA
Ontvangst: 09.00 – 09.45 uur

Ochtend/plenair: 09.45 – 11.45 uur
Een overzicht van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in zorg en welzijn rond de vier fases in het leven van  inwoners: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven

 •  De toekomst: iedereen doet mee!?
  Wij worden steeds ouder. Maar onderzoek laat zien dat niet alle gewonnen jaren in goede gezondheid worden geleefd. Hoe gaat het nu met de gezondheid van Utrechters? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan om de gezondheid nu en in de toekomst te beschermen en verder te bevorderen? Carolien Plevier (GGDrU) en Hanneke Schreurs (Dienst Volksgezondheid) brengen ons op de hoogte van de nieuwste epidemiologische inzichten voor onze provincie. Een provincie die een grote diversiteit aan inwoners herbergt. Niet alleen krijgen we zicht op trends en verschillen in gezondheid, maar ook op indicatoren voor interventiemogelijkheden en beleidsterreinen die het verschil kunnen maken: leefomgeving, zorg, sociaal domein/sociale omgeving en leefstijl.
 • Samen gezond, samen gelukkig
  Pieter Hooimeijer (Universiteit Utrecht) toont ons welke demografische ontwikkelingen en verschuivingen de regio staat te wachten. Die zijn niet overal hetzelfde. Wat betekenen de verjonging in de stad Utrecht en de vergrijzing in andere gemeenten voor inwoners, professionals en gemeentelijk beleid? Verandert ons gedrag? Welke invloed heeft onze leefomgeving daarop? En welke invloed heeft dit op ‘gelukkig gezond’?
 • Ruimte voor innovatie en technologie helpt mentale gezondheid
  De gezondheidszorg verandert razendsnel. Vooral in de psychiatrie is innovatie dringend nodig om adequaat in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen. Zo is er is behoefte aan meer persoonlijke zorg, aan digitale netwerken waarin de patiënt echt centraal staat, en aan het eerder in beeld brengen van psychische kwetsbaarheid. Om tot deze ontwikkelingen te komen, is er continu ruimte nodig voor verandering en vernieuwing. Bijvoorbeeld voor het testen van zelfmanagementtools en het inzetten van big data statistics. Maar hoe creëer je deze ruimte? En welke kansen zijn er om binnen de regio op deze ambities samen te werken?
  Floor Scheepers van het UMC Utrecht verzorgt een lezing over dit thema.
 • Panelgesprek
  Vertaling van de lezingen naar de betekenis voor preventie, digitalisering en arbeidsmarkt a.d.h.v. een panelgesprek

Lunch: 11.45 – 13.00 uur

Middag/werktafels: 13.00 – 14.15 uur (ronde 1) en 14.30 – 15.45 uur (ronde 2)
Werktafels rondom vraagstukken vanuit de praktijk, waar organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Welke praktisch toepasbare producten en diensten zijn er inmiddels? Hoe kunnen we ze verbeteren of toegankelijker maken? En welke nieuwe relevante samenwerkingsverbanden kunnen we creëren om de opgaven aan te pakken?
De werktafels vinden in het theater en op diverse locaties in het centrum van Houten (op enkele minuten loopafstand van het theater) plaats. Hieronder vindt u een omschrijving van de werktafels. Er kunnen nog werktafels bij komen, dus check de site regelmatig!

Doorlopend
Gedurende de gehele dag is er een markt waar bedrijven, kennisinstituten en organisaties hun
producten en vernieuwende projecten laten zien.

Doelgroep
Inwoners, beleidsmakers, professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers, onderzoekers.

Aanmelden

U kunt zich hier  aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Heeft u zich opgegeven en kunt u toch niet komen, geef dit dan minimaal een week vooraf aan ons door. Zo kunnen we anderen blij maken met uw plaats en verspillen we geen eten.
Onderaan deze pagina kunt u zich separaat opgeven voor het UZNetwerkcafé.


Omschrijving Werktafels
Iedere werktafel valt onder een rubriek: Zelfstandig gezond leven, Gezonde leefomgeving, Samenwerken, Innovatie en opleiden, Financieren

Zelfstandig gezond leven
Werktafel 1: Hoe maken we sociaaleconomische gezondheidsverschillen kleiner? – Hogeschool Utrecht, lectoraat Leefstijl en Gezondheid
Werktafel 2: Samenredzaam, Nu, Zo en later… – Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen en lectoraat Innovaties in de preventieve zorg, Hogeschool Utrecht
Werktafel 3: Grip op gezondheid. Hoe kan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) helpen? – Health Hub Utrecht Digitaal, in samenwerking met Patientenfederatie Nederland, PGOsupport en Trijn Digitaal
Werktafel 4: Beter zelfstandig met Tinybots – Uzelf en Buurtteams Utrecht
Werktafel 5: Luisteren naar je hart – Uitgeverij Kenmerk, Stichting iRun2BFit, Stichting Running 20/20 en Uzelf

Gezonde leefomgeving

Werktafel 6: Gezonde leefomgeving – Hogeschool Utrecht, lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en MUAD (master Urban & Area Development)

Samenwerken

Werktafel 7: Samenwerking is de sleutel – Hogeschool Utrecht, lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Werktafel 8: Personaliseren van de zorg met e-Health. – UMC Utrecht ism met ROC Midden-Nederland, Futurecare lab en THINC
Werktafel 9: Samen werken om gezond leven voor iedereen mogelijk te maken – GGDrU – Besloten sessie
Werktafel 10: In 4 stappen naar eHealth4All om gezondheidsverschillen te keren! –  Pharos
Werktafel 11: Preventie in het sociaal domein – Kennisplatform Utrecht Sociaal

Innovatie en opleiden
Werktafel 12: Samen Leren innoveren, om de toekomst van gezond leven samen vorm te geven – Hogeschool voor de Kunsten
Werktafel 13: Kickoff challenge De gezonde wijk – Utrechtzorg
Werktafel 14: Wijkleerbedrijf ROC Midden Nederland: “Zeg maar JA tegen lerende studenten in de wijk”! – ROC Midden-Nederland
Werktafel 15: Kijk, zo ziet de mbo zorg- en welzijnsprofessional van de toekomst eruit. – MBO Utrecht

Financieren

Werktafel 16 : Health Care Value: Een wijkgerichte innovatie die (financieel) duurzaam is – Rijnstate en Financial-Economic Advice on Innovation (FAI)
Werktafel 17: Verdienmodellen en opschalen in zorg en welzijn – Economic Board Utrecht

Kijk hier voor een omschrijving van de werktafels, zodat u een goede keuze kunt maken.

NEVENPROGRAMMA

UZNetwerken in de wijk
Locatie: Haltnahuis, Het Kant 193
Tijdstip: 13.30-15.30 uur

Werkgevers uit Zorg & Welzijn ontmoeten, met collega´s praten, sparren met een loopbaancoach en de meest actuele vacatures inzien? Dat kan tijdens het UZnetwerkcafé. Tijdens het Festival Gelukkig en gezond in Utrecht! organiseert Utrechtzorg samen met Zorgspectrum een speciale editie gericht op ´de wijk´. Werk je in de zorg of ben je benieuwd of het werk bij je past? Kom dan bij ons langs!
Aanmelden voor dit netwerkcafé via secretariaat@utrechtzorg.net

Rondleidingen bij de KrachtFabriek
De KrachtFabriek is een broedplaats van werkwillenden en heeft als missie om bij te dragen aan een transitie naar een meer humane en duurzame samenleving, door omgevingen te creëren waarin men zich kan ontwikkelen.

Dit doen zij door met elkaar ruimte en bedding te bieden aan iedereen die zou willen bijdragen (werkwillenden). Of je nu tijdelijk zonder werk zit, een mindere fase in je leven doorgaat, gepensioneerd bent, arbeidsongeschikt bent of gewoon tijd over hebt, in De KrachtFabriek ben je welkom. In De KrachtFabriek kunnen deelnemers (inspirators) elkaar ontmoeten, helpen, motiveren, inspireren en uitdagen. Hierbij staan twee vragen centraal:
1.    Wat zou je willen bijdragen? Welke talenten, kennis, kunde er ervaring zou jij willen inbrengen?
2.    Wat heb je nodig? Wat helpt jou verder? Wat zou je willen leren, uitzoeken, uitproberen, ontdekken, creëren?

Welke kennis, kunde en ervaring je ook hebt, bij De KrachtFabriek ben je welkom. Wat ze aan je vragen is de bereidheid om ideeën, kennis, kunde en netwerk in te zetten om anderen te helpen. De KrachtFabriek biedt zo een inspirerend en motiverend sociaal netwerk van mensen die met elkaar willen samenwerken of elkaar willen ondersteunen vanuit dezelfde waarden en waaruit weer nieuwe initiatieven ontstaan.

Benieuwd? Ga naar een rondleiding! Dit kan op 20 september in de middag.
Locatie: Dijkhoeve 1, Houten

Rondleidingen Slim Thuis Woning

‘Hoe kan ik veilig en comfortabel in mijn huis blijven wonen als ik ouder word?’

Om deze vraag te beantwoorden en kennis te maken met alle mogelijkheden is de Slim Thuis Woning geopend. Er zijn allerlei slimme oplossingen te vinden om het thuis comfortabeler, veiliger en ook duurzamer te maken. Hiermee is de Slim Thuis Woning niet alleen voor ouderen maar voor iedereen interessant. In deze woning kan iedereen kennis maken met deze slimme oplossingen, kunnen deze ter plekke uitgeprobeerd worden en is het mogelijk om tips en advies te krijgen van vrijwilligers. Ook de tuin is slim en onderhoudsvriendelijk ingericht.

De Slim Thuis Woning is een initiatief van de Gemeente Houten, ZorgSpectrum, Viveste en Rivas.

Op 20 september tussen 12.00 en 13.00 uur, 14.00 en 15.00 uur en 16.00 en 17.00 uur verzorgen vrijwilligers een rondleiding. Er kunnen maximaal 15 personen per rondleiding deelnemen. Vol is vol!
Locatie: Het Rond 109, Houten