Onderzoek
Begeleiding nieuwe stijl

Begeleiding nieuwe stijl

Dit onderzoek is afgerond.
Download hieronder de publicatie en bekijk het filmpje.

 

Doel
Vereenvoudiging van de indicatiestelling en ontwikkelen van een integrale werkwijze voor de dienstverlening aan burgers met een gespecialiseerde begeleidingsbehoefte.
 

Activiteiten
Creëren van een integraal team, creëren van ‘vloeiende arrangementen’, met inzet van nulde (welzijn), eerste- en tweede lijn. Er wordt gestreefd naar meer beweging naar de “voorkant” ofwel zo veel mogelijk gebruik maken van voorliggende voorzieningen en informele inzet.

Kennisproducten
Beschrijving werkwijze en effecten

Samenwerkingsverband
Vitras, Sbrona, Kwintes, Loket Wijk, Stichting Binding, gemeente Wijk bij Duurstede, Kenniscentrum Sociale Innovatie (HU)

Meer informatie
inge.scheijmans@hu.nl

Bijlagen