(Corona) Onderzoek
Corona-onderzoek provincie Utrecht

Corona-onderzoek provincie Utrecht

Maatschappelijke impact van de coronacrisis: onderzoeksuitvoering en -wensen in de provincie.

Een nieuw in het leven geroepen coördinatiegroep is momenteel aan het inventariseren welk onderzoek  er op dit gebied loopt en/of gewenst wordt in de provincie Utrecht. Op deze webpagina vindt u onze meest actuele gegevens.

Achtergrond inventarisatie

Waarom deze inventarisatie?

De doelstellingen van de coördinatiegroep ‘Onderzoek maatschappelijke impact van de coronacrisis in de provincie Utrecht’ zijn:

 • Zorgdragen voor toegankelijke informatieverschaffing aan alle belanghebbenden in de Utrechtse provincie (gemeenten/provincie, onderzoeks- en opleidingsinstellingen, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde inwoners) op het gebied van lopend en afgerond onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona.
 • Faciliteren van netwerkverbindingen tussen (onderzoeks)partijen onderling, zodat voorkomen kan worden dat onderzoek ‘dubbel’ gebeurt of doelgroepen overvraagd raken. Door het delen van onderzoeksinstrumenten kunnen partijen ook voortbouwen op elkaars werk en kunnen resultaten na afloop van onderzoek goed met elkaar vergeleken worden.
 • Vanuit de coördinatiegroep ‘Onderzoek maatschappelijke impact van de coronacrisis’ waar mogelijk te komen tot een prioriterende ‘consensus-agenda’, die zowel beleids- als wetenschapseffectief is en daarmee bijdraagt aan effectieve bundeling van onderzoeksvragen.

Voor wie?

 • Onderzoekers van kennis- en onderwijsinstellingen in de provincie Utrecht.
 • Bestuurders en beleidsmakers bij overheden en op het sociale- en gezondheidsdomein in de provincie Utrecht.
 • Studenten en docenten uit de provincie Utrecht met belangstelling voor het doen van coronagerelateerd onderzoek.
 • Geïnteresseerde professionals in de provincie Utrecht uit overige sectoren.
 • Partijen buiten de provincie Utrecht die aansluiting willen zoeken met de in dit dossier beschreven onderzoeken en onderzoeksvoorstellen.

Coördinatiegroep

De coördinatiegroep ‘Onderzoek maatschappelijke impact coronacrisis in de provincie Utrecht’ is ontstaan op initiatief van de gemeente Utrecht en is ondergebracht bij het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein (kUS). Leden van de coördinatiegroep zijn:

 • Drs. Frank-Jos Braspenning, Bestuurslid Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO), Strategisch adviseur gemeente Houten
 • Dr. Ingrid van Lieshout, Adviseur Onderzoek Regio Utrecht, Afdeling Onderzoek & Advies gemeente Utrecht
 • Ir. Carolien Plevier, Coördinator epidemiologie GGD Regio Utrecht
 • Dr. Anna van Spanje – Hennes, Onderzoeker Lectoraat Jeugd, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht
 • Dr. Sabina Super, Gezondheidsexpert Gemeente Utrecht
 • Dr. Saskia Wijsbroek, Lector Jeugd Hogeschool Utrecht, Universitair docent afd Jeugd & Gezin, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. John de Wit, Hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen: Public Health, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.

Lopend onderzoek

Door de coördinatiegroep is een brede inventarisatie gehouden naar lopend onderzoek, en een uitvraag gedaan naar gewenst onderzoek bij kennis- en opleidingsinstellingen, provincie, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties binnen de provincie Utrecht.
Klik op de button om het overzicht te bekijken of download het onder aan de pagina.

Wilt u zelf ook een onderzoekswens doorgeven, dan kunt u dit formulier gebruiken.

Wilt u in contact komen met een van de onderzoekers of onderzoeksvragers?
Maak gebruik van ons contactformulier.

Gewenst onderzoek

Door de coördinatiegroep is een brede inventarisatie gehouden naar gewenst onderzoek bij kennis- en opleidingsinstellingen, provincie, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties binnen de provincie Utrecht. Klik op de button om het overzicht te bekijken of download het onderaan deze pagina.

Wilt u zelf ook een onderzoekswens doorgeven, dan kunt u dit formulier gebruiken.

Wilt u in contact komen met een van de onderzoeksvragers? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Afgerond onderzoek

Professionele onderzoeks- en informatiebronnen

Coronagerelateerde data-, onderzoeks- en informatiewebpagina’s


Coronagerelateerde professionele informatie sociaal domein

 • Movisie: informatie gesorteerd op doelgroep, zoals sociaal professionals, gemeenten en burgers, en informatie gesorteerd op de thema’s dagbesteding, eenzaamheid, huiselijk- en seksueel geweld, informele zorg en ouderen.
 • Beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers (BPSW): actuele informatie over onder andere online werken, beschermingsmiddelen, angst en psychosociale klachten, armoede en schulden en dementiezorg.
 • Nederlands Jeugd Instituut (NJI): Informatie over hoe je als sociaal werker omgaat met fysieke ontmoeting tijdens coronacrisis. Zie ook een artikel hierover van Movisie.
 • Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en Sociaal Werk Werkt! Boekje geschreven door Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein, sociaalwerkers van het jaar 2014 en 2018, over sociaal werk voor ouderen tijdens corona.
 • Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een overzicht uitgebracht van wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de impact voor cliënten in de gehandicaptenzorg van het langdurig geen bezoek kunnen ontvangen als gevolg van de coronacrisis.
 • Sterk in je werk: Biedt extra mentale steun aan medewerkers in zorg en welzijn. Deskundige coaches bieden een luisterend oor om over het werk, die ene dienst of situatie te praten.

Aanmelden van uw eigen onderzoeksprojecten of -wensen

U kunt met onderstaand formulier aan ons doorgeven welk coronagerelateerd onderzoeksproject u zelf aan het uitvoeren bent, dan wel welke wens u heeft voor onderzoek. Wij nemen deze gegevens geanonimiseerd over in onze overzichten.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u in contact gebracht worden met onderzoekers van projecten die in onze overzichten genoemd worden, dan kan dat via onderstaand contactformulier.