Onderzoek
Integrale aanpak Mbo-studenten met psychische problemen

Integrale aanpak Mbo-studenten met psychische problemen

Doel
Mbo-studenten met psychische problemen door een integrale samenwerking met docenten, ondersteuners vanuit school, mbo-team en andere professionals en ervaringsdeskundigen zódanig maatwerk bieden en begeleiden (studiebegeleiding, begeleid leren en begeleid werken en ondersteuning bieden bij psychische problemen) dat schooluitval wordt voorkomen en studenten een diploma halen of anderszins begeleiding krijgen die aansluit bij hun wensen. Bv trajectbegeleiding naar een baan, begeleid werken.

Activiteiten
Ontwikkelen van methodieken en werkwijzen die jongeren aanspreken en op jongeren met psychische problemen effect hebben. En die toepasbaar zijn voor betrokken professionals in de setting van hun reguliere activiteiten.

Kennisproducten
Een toolkit met methodieken, eventueel trainingsmodules om de methodieken in praktijk te brengen, onderwijsmodules/bijdragen aan curriculum van mbo- en hbo-opleidingen.

Samenwerkingsverband
MBO Utrecht, Lokalis, Trimbos Instituut, Verwey jonker Instituut, Nederlands Jeugd Instituut, U2beHeard, Kenniscentrum Sociale Innovatie (HU)