Onderzoek
Samen voor een stevige sociale basis in Woudenberg

Samen voor een stevige sociale basis in Woudenberg

Meer inzetten op eigen kracht van burgers, begeleiding en ondersteuning dichtbij en laagdrempelig en aandacht voor preventie: dat is wat de gemeente Woudenberg, Mee en Youké  voor ogen hadden met het oprichten van de coöperatie De Kleine Schans.

In de Algemene ledenvergadering (ALV) van de coöperatie werken twintig formele en informele zorgorganisaties en de gemeente samen aan het creëren van een sociale basisinfrastructuur in Woudenberg die problemen vroegtijdig signaleert en oppakt. In de werkorganisaties zijn de medewerkers ondergebracht die uitvoering geven aan de Wmo, de Participatiewet, de Wet op de Jeugdzorg en Wet op de leerplicht. Ook het sociaal team is in de werkorganisatie ondergebracht. De gemeente verwacht dat hierdoor een meer integrale benadering van ondersteuningsvragen van inwoners ontstaat en er meer ondersteuning op maat wordt gegeven.

Vanuit Woudenberg werd het kennisplatform Utrecht Sociaal benaderd om de nieuwe aanpak te monitoren. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht als van de Hogeschool Utrecht werkten samen in dit onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het kUS.

Hieronder kunt  u de eindrapportage ‘Samen voor een stevige sociale basis in Woudenberg’ downloaden alsmede vier andere deelonderzoeken.

Bijlagen