Onderzoek
Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) armoede

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) armoede

In dit project zijn drie producten ontwikkeld: een Gids voor het organiseren van Ontmoetingen die niet automatisch plaatsvinden, een Verdieping op deze Gids en een kwartetspel om op een luchtige manier armoede bespreekbaar te maken.
U kunt al deze producten onderaan deze pagina downloaden.

Onderstaand vindt u de oorspronkelijke opzet van het project.

Doel(en) van het project
Ontwikkelen van een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. Een werkwijze die erop gericht is dat mensen die langdurig, vaak zelfs van generatie op generatie, in armoede (en met schulden) leven voor zichzelf een nieuw perspectief kunnen zien. Een perspectief waarin armoede niet vanzelfsprekend is en waarbij er zich wel degelijk mogelijkheden voordoen om de eigen situatie te verbeteren

Doelgroep(en) waar het project zich op richt
Vrijwilligers en professionals

Omschrijving project
Eerst is nodig dat de handelingsverlegenheid van betrokken informele en formele partijen (vrijwilligers en professionals) vermindert zodat zij (verborgen) armoede beter kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Vanuit het contact dat ontstaat kan vervolgens worden gekeken naar wat er nodig is om te werken aan een ander perspectief. De te ontwikkelen werkwijze richt zich dan ook op de rol van vrijwilligers en professionals in het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) armoede. Hierbij gaat het niet alleen om het persoonlijk aanspreken en ‘empoweren’ van mensen in armoede en het versterken van veerkracht in de persoonlijke situatie en de eigen netwerken. Het gaat ook om het door vrijwilligers en professionals attenderen van maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen en overheden op de rol die zij spelen in het bestendigen van processen die tot armoede en schulden leiden. Juist ook vanuit de ervaringsdeskundigheid van mensen die in armoede leven kunnen centrale spelers in de samenleving leren hun rol en verantwoordelijkheid te pakken.

Beoogde resultaten en producten
De te ontwikkelen werkwijze moet professionals en vrijwilligers houvast bieden om van betekenis te zijn voor mensen in armoede. Vanuit wat degene die in armoede leeft zelf kan en wil, zo mogelijk samen met het sociale netwerk.

Looptijd
September 2019 – oktober 2021

Samenwerkingspartners en/of andere direct betrokken organisaties
Werkplaatsen Sociaal Domein Arnhem/Nijmegen, Twente en Utrecht en Bind-Kracht in armoede (https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede) uit Antwerpen.

Betrokken (student)onderzoekers
Annemarieke van der Veer (annemarieke.vanderveer@hu.nl)

Naam/contactgegevens van projectleider
Mirjam Gademan (mirjam.gademan@hu.nl)

Bijlagen