Projecten

De Inloop

De Inloop

De Inloop is een ontmoetingsruimte die letterlijk en figuurlijk een inloop biedt voor alle (kwetsbare) inwoners van Scherpenzeel vanaf 18 jaar. Deze inloop vormt een informatiecentrum, ontmoetingsplaats en ondersteuning bij…

Lees verder
Hotel Restaurant Abrona Oudewater

Hotel Restaurant Abrona Oudewater

Hotel Abrona is een vernieuwde pilot gestart waarbij we jongeren met een arbeidsbeperking in dienst nemen. We bieden ze een contract en daarmee¬† een leerwerktraject voor bepaalde tijd. Tijdens dit…

Lees verder
Dorpshuis Fort Vreeswijk

Dorpshuis Fort Vreeswijk

In het Dorpshuis Fort Vreeswijk kunnen wijkbewoners altijd terecht voor een bezoek aan hun huisarts, Buurtzorg, een prikpunt en een gevarieerd aanbod van buurtactiviteiten. In de opzet is ruimte voor…

Lees verder
Sterke buurten

Sterke buurten

Sterke Buurten draagt ertoe bij dat meer inwoners en ondernemers in Houten zich duurzamer gaan inspannen voor de leefbaarheid in hun buurt en het welbevinden van hun eigen buurtgenoten. De…

Lees verder
Gemengd wonen De Molen

Gemengd wonen De Molen

In dit project wonen ‘dragende bewoners’ (80%) samen met ‘vragende bewoners’ (20%) die lichte begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Deze begeleiding wordt door een professionele organisatie gegeven. Beide…

Lees verder
Netwerk pleeggezinnen Houten

Netwerk pleeggezinnen Houten

Het is niet altijd eenvoudig om pleegouder te zijn. Het netwerk pleeggezinnen biedt de mogelijkheid om andere pleegouders te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen. Dit…

Lees verder
Buurtgezinnen

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen.nl organiseert ondersteuning voor vraaggezinnen. Dit zijn gezinnen die overbelast zijn en worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven, de zogenoemde steungezinnen. Dit doet Buurtgezinnen door…

Lees verder
WijCk Wonen

WijCk Wonen

WijCk Wonen is een nieuw woonconcept waar burgers met psychische kwetsbaarheden met √©n zonder begeleidingsvraag zelfstandig wonen in een omgebouwd kantoorpand. Zij vormen samen een woongemeenschap. Bij WijCk Wonen staat…

Lees verder
Vathorst Inclusief

Vathorst Inclusief

Drie woonlocaties (Amerpoort, Humanitas DMH en Abrona) in de wijk Vathorst in Amersfoort richten zich op woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze willen graag meer samenwerken en elkaars…

Lees verder
Meetellen in Utrecht

Meetellen in Utrecht

Meetellen in Utrecht is een onderzoekspanel voor en door sociaal kwetsbare Utrechters. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problemen, een verslaving, of mensen die dakloos (geweest) zijn. Door middel van…

Lees verder