Samen Wijzer Servicepunt
Mogelijkheden en voorwaarden

Mogelijkheden en voorwaarden

Het kUS kan (financiële) ondersteuning bieden.
Bijvoorbeeld door het organiseren van een ontwikkeltafel, door bij te dragen aan een bijeenkomst of door het (gedeeltelijk) financieren van een publicatie.

Ontwikkeltafels
In ontwikkeltafels komen mensen in een kleine groep een aantal keren samen om te werken aan kennisontwikkeling, die een concrete meerwaarde oplevert voor praktijk en beleid. Een ontwikkeltafel levert aan het einde van het traject een concreet product op. Bijvoorbeeld een artikel, handreiking of beschrijving van een goed praktijkvoorbeeld. De ontwikkeltafels fungeren als Communities of Practice.

Meer weten? Download de toelichting.

Bijeenkomsten
Het kUS wil het delen en verspreiden van kennis op het sociale domein in de provincie Utrecht stimuleren. Daarom ondersteunt het kUS de organisatie van initiatieven (bijvoorbeeld een studiebijeenkomst, een conferentie, een ontwikkeltafel e.d.) die kennisdeling als doel hebben.

Ondersteuning nodig? Download het aanvraagformulier met toelichting

Publicaties
Beschik je over kennis die je graag wil bundelen en delen? Het kUS kan je hierbij ondersteunen: zowel bij het proces als (gedeeltelijk) financieel. Mail je verzoek aan kus@hu.nl 

Bijlagen