Deadlines

Periode Tijd Activiteit
15 maart 2018 13.30 – 16.00 uur Minormarkt (Sportcentrum Olympos)
15 maart 2018 vanaf 13.30 uur Start 1e inschrijfronde minors t.b.v. periode AB en CD: voorkeur(en) opgeven in Osiris
22 maart 2018 24.00 uur Sluiting 1e inschrijfronde minors t.b.v. periode AB en CD
27 maart 2018 Loting
29 maart 2018 19.00 uur Start 2e inschrijfronde minors t.b.v. periode AB en CD
05 april 2018 24.00 uur Sluiting 2e inschrijfronde minors t.b.v. periode AB
24 april 2018 GO- en NOGO-lijsten van minors in periode AB en evt. periode CD worden gepubliceerd
25 april 2018 19.00 uur Start 3e inschrijfronde minors t.b.v. periode AB
29 juni 2018 24.00 uur Sluiting 3e inschrijfronde minors t.b.v. periode AB
28 september 2018 24.00 uur Sluiting 2e inschrijfronde minors t.b.v. periode CD
18 oktober 2018 GO- en NOGO-lijsten van minors in periode CD worden gepubliceerd
19 oktober 2018 19.00 uur Start 3e inschrijfronde minors t.b.v. periode CD
30 november 2018 24.00 uur Sluiting 3e inschrijfronde minors t.b.v. periode CD