Inschrijving minor binnen de HU

Onderstaande procedure is bedoeld voor interne HU-studenten die een HU-minor willen volgen. Externe Kies op Maat-studenten kijken voor de inschrijfprocedure en het minoraanbod van Hogeschool Utrecht op de site van Kies op Maat. Let op: niet alle HU-minors worden via Kies op Maat aangeboden.

=================================================================================================

In- en uitschrijven na sluiting 3e inschrijfronde t.b.v. periode CD

Inschrijving na de sluiting van de 3e inschrijfronde* is mogelijk door een mail te sturen naar de betrokken minorcontactpersoon waarin je melding maakt van je verzoek tot na-inschrijving op de minor. Indien de minorcontactpersoon toestemming geeft, leidt dit echter niet gegarandeerd tot inschrijving op de minor. Stuur het akkoord van de minorcontactpersoon naar studievoortgang@hu.nl met het verzoek tot inschrijving op de minor en onderliggende cursussen. Pas na bevestiging van inschrijving door Team Studievoortgang ben je verzekerd van een plek.
Raadpleeg voorafgaand aan je minorkeuze het overzicht per opleiding met HU-minoren die niet toegestaan zijn door jouw examencommissie via de volgende link om teleurstelling te voorkomen.

Uitschrijving van een minor kan door een mail te sturen naar de betrokken minorcontactpersoon waarin je melding maakt van je uitschrijving. Diezelfde mail stuur je vervolgens door naar studievoortgang@hu.nl zodat zij er voor kunnen zorgen dat je uitschrijving verwerkt wordt in Osiris.
==================================================================================================

De inschrijfprocedure op HU-minors, die in 2018-2019 aangeboden worden, omvat 3 inschrijfrondes:

1e inschrijfronde: aanmelding en loting

De 1e inschrijfronde minors bestaat uit aanmelding en loting: het op basis van opgegeven voorkeur(en) studenten willekeurig inloten op minors geeft iedere student een even grote kans ingeschreven te worden op de minor van zijn (1e) keus.

Je kunt in deze ronde in Osiris maximaal 3 voorkeuren opgeven voor HU-minors in periode AB en/of in periode CD en/of minors in Lint-variant. Hiervoor heb je een week de tijd. Daarna sluit deze ronde en vindt de loting plaats. Je wordt direct na loting via mail geïnformeerd of je ingeloot bent, en op welke minor, of dat je uitgeloot bent. Overigens is het niet zo dat je door 1 voorkeur op te geven je kans op inschrijving op die minor vergroot.

Na de loting is in Osiris op het tabblad ‘Overzicht inschrijvingen’ zichtbaar voor welke minor je staat ingeschreven.

Voorkeur(en) opgeven via Osiris
In de Handleiding Aanmelding voor loting t.b.v. minorinschrijving 2018-2019 wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je je voorkeur(en) kenbaar kan maken in Osiris.

Wachtlijsten

Sommige minoren zijn erg populair bij studenten terwijl het aantal beschikbare plekken beperkt is. Bij enkele van deze minoren kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Of de minor een wachtlijst heeft en hoe je je daarvoor kunt opgeven, zie je vanaf 29 maart 2018 op de informatiepagina van de minor. Plaatsing op de wachtlijst betekent niet dat je kunt rekenen op een plek. Die kans is niet zo heel erg groot. Zorg er daarom voor dat je ingeschreven bent op een minor als je in september 2018 (of februari 2019) minoronderwijs wilt volgen.

2e inschrijfronde

In de 2e inschrijfronde kun je je via Osiris direct zelf inschrijven op een minor. Mocht je van je opgegeven voorkeur(en) zijn uitgeloot kun je opnieuw een keuze maken en inschrijven op een minor waar plek is. Ook als je niet meegedaan hebt met de 1e ronde, kun je je nu alsnog inschrijven via Osiris. Zelf uitschrijven van een minor in Osiris is in deze ronde eveneens mogelijk.

Na sluiting van de 2e inschrijfronde wordt besloten welke minors doorgaan (GO) en welke niet (NOGO).

Besluit GO/NOGO CD-minors 2018-2019

Publicatiedatum: 18 oktober 2018

Er is besloten welke minors, in periode CD doorgaan (GO) en welke niet (NOGO). De besluiten zijn verwerkt in de volgende documenten:

NOGO minors periode CD 2018-2019 DEF

GO CD minors – vol ten tijde van plaatsing 2018-2019 – DEF

Alle CD-minoren die niet in de hierboven genoemde documenten worden genoemd, gaan door en hebben nog plek op moment van opening 3e inschrijfronde (d.i. 19 oktober 2018, 19.00 uur).
Let op: het is mogelijk dat op CD-minors, die doorgaan en op dit moment vol zitten, weer plek vrij komt vanwege uitschrijving.

3e inschrijfronde

In de 3e inschrijfronde kun je, indien de minor waarop jij je ingeschreven had een NOGO heeft gekregen, opnieuw een keus maken en je via Osiris direct zelf inschrijven op een andere minor. Of je schrijft je in deze ronde überhaupt voor de eerste keer in. Ook zelf uitschrijven in Osiris blijft in deze ronde mogelijk.

Inschrijving op minorcursussen en 1e toetsgelegenheid

Alle studenten die op een minor in 2018-2019 staan ingeschreven, worden in augustus (AB-minors) c.q. januari (CD-minors) op de onderliggende minorcursussen ingeschreven en staan daarmee ook ingeschreven voor de 1e toetsgelegenheid van die cursussen. Mocht je om welke reden dan ook gebruik willen maken van de 2e toetsgelegenheid dan dien je je daar t.z.t. zelf op in te schrijven.

Aandachtspunten

Deadlines t.b.v. inschrijving/uitschrijving in 2e en 3e ronde
Voor minors die starten in september 2018 (AB-minors en minors in Lint-variant) sluit de 2e inschrijf-ronde en opent c.q. sluit de 3e inschrijfronde eerder dan voor minors die starten in februari 2019 (CD-minors). Raadpleeg het overzicht met deadlines voor meer informatie. Mocht je je al voor de zomer van 2018 inschrijven op een CD-minor, bedenk dan goed dat mogelijk pas half oktober bekend is of de minor een GO of NOGO krijgt.

Toestemming Examencommissie voor HU minoren vooraf geregeld
Iedere student heeft toestemming van de examencommissie nodig om een minor te mogen volgen. Voor studenten van HU is deze toestemming voor het studiejaar 2018-2019 vooraf geregeld. Dit betekent dat de examencommissie van je opleiding je toestemming geeft voor alle minoren die voor je openstaan in Osiris. Je kunt je in Osiris dus niet meer inschrijven voor minoren waar de examencommissie geen toestemming voor geeft. Voor een overzicht van niet-toegestane HU minoren per opleiding in het studiejaar 2018-2019, klik je hier.

Kies je niet voor één van de HU minoren voor de invulling van je profileringsruimte? Dan dien je wel toestemming te vragen aan de examencommissie van je opleiding. Op de site van de examencommissie van je opleiding vind je meer informatie.

Wil je je minor volgen bij een onderwijsinstelling in het buitenland?
Hiervoor gelden andere regels en deadlines. Deze zijn te vinden op de Ask HU pagina van het International Office: www.io.hu.nl.