Ambulancezorg

Deze minor is niet aanwezig op de minormarkt.

Voor wie

Wil jij graag werken in de ambulancezorg? Ben je student van de bacheloropleiding Medische Hulpverlening? En heb je als afstudeerrichting Spoedeisende Hulp of Anesthesie? Schrijf je dan in voor de minor ‘Ambulancezorg’.

Ingangseisen

Je kunt de minor volgen als je:

 • de bacheloropleiding Medische Hulpverlening volgt en;
 • goede algemene kennis en kunde hebt rondom anatomie, fysiologie en pathologie (op het gebied van de cardiologie, pulmonologie, neurologie, chirurgie/traumatologie, gynaecologie, verloskunde, interne geneeskunde, psychiatrie en kindergeneeskunde)

Ook moet je een goede beheersing hebben van:

 • primary en secondary survey (ABCDE-methodiek)
 • het afnemen van complete medische anamnese
 • de uitvoering van compleet medisch lichamelijk onderzoek
 • reanimatievaardigheden op het startniveau van Advanced Life Support

Inhoud

Als medische hulpverlener ambulancezorg is het jouw taak om onder alle omstandigheden levensbedreigende situaties te herkennen, de vitale functies te bewaken en zo nodig levensreddend te handelen. Kennis van diverse ziektebeelden en -verschijnselen is daarom van groot belang.

In deze minor gaan we dieper in op veel verschillende ziektebeelden en de specifieke ‘acute’ behandeling. Je leert methodisch handelen volgens de ABCDE-methodiek en maakt kennis met de ambulanceprotocollen. Ook is er aandacht voor het plannen van zorg, duidelijke communicatie en samenwerking.

Je krijgt inzicht in hoe ziekte en gezondheid een rol spelen bij de mensen thuis. Dit is belangrijke kennis bij het verlenen van de juiste hulp aan de patiënt en de direct betrokkenen. Je leert patiënten behandelen met uiteenlopende zorgvragen; van eenvoudig tot zeer complex.

De minor is een afwisseling van praktijkgericht oefenen en het combineren van kennis, kunde en klinisch redeneren.

Leerdoelen

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Thema 3.4 en 3.5 Laagcomplexe traumatologie
 • Thema 3.6 Klinisch redeneren 1 Ambulancezorg
 • Thema 4.5 Hoog complexe traumatologie
 • Thema 4.5 Hoog complexe cardiologie
 • Thema 4.6 Klinisch redeneren 2 Ambulancezorg

Cursussen

Laagcomplexe traumatologie
In deze cursus plaatsen we het onderzoeken en beoordelen van verwondingen, fracturen of neurologische klachten zoals hoofdpijn, de uitval van een ledenmaat in de context van de ambulancezorg. We gaan in op het klaarmaken en toedienen van medicatie binnen de ambulancezorg. Ook komt de juridische positie van de medisch hulpverlener ambulancezorg aan de orde.

Laagcomplexe cardiologie
We gaan in op het onderzoeken en beoordelen van de klachten van patiënten met hartproblemen, problemen met de organen en pulmonale problemen. Ook komt het in kaart brengen van de medische voorgeschiedenis en de medicatie aan de orde.

Klinisch redeneren ambulancezorg I
Je past gaat al je vaardigheden toepassen op de patiënten. De patiënten waarover je meer hebt geleerd in de voorgaande cursussen komen aan bod.

Hoogcomplexe traumatologie
In deze cursus gaan we in op patiënten die problemen hebben met meerdere organen. Je leert meer over psychiatrische patiënten, ouderen, en patiënten met meerdere problemen. Ook is er aandacht voor de rechten en plichten van de zorgverlener en de patiënt.

Hoogcomplexe cardiologie
In deze cursus gaan we in op patiënten die problemen hebben met meerdere organen, in het bijzonder met hartproblemen. Je leert meer over zorg verlenen aan vrouwen met problemen in de zwangerschap, tijdens de bevalling, aan pasgeboren baby’s en kinderen. Ook is er aandacht voor de opvang van familie en collega’s en de communicatie met patiënten en familie.

Klinisch redeneren binnen de ambulancezorg II
Je past al je vaardigheden toe op patiënten met meerdere (ernstige) problemen. De patiënten waarover je meer hebt geleerd in de verschillende cursussen komen nu aan bod.

Toetsing

Thema 3.4, 3.5, 4.4 en 4.5 worden afgesloten met een kennistoets en een scenariotoets. In de scenario toets ga je een bij een simulatiepatiënt (je medestudent) acute opvang uitvoeren. De kennis toetsen bestaan uit Multiple Choice vragen in Testvision

Thema 3.6 wordt afgesloten met het schrijven van een CAT (Critically Appraised Topic) en een Multiple Choice thematoets.

Thema 4.6 wordt afgesloten met het schrijven van een Case-report en een Multiple Choice thematoets.

Literatuur

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst

https://www.studystore.nl/boekenlijst/Hogeschool-Utrecht-(HU)/2018/BL051915/Bachelor-Medische-Hulpverlening-(3e-jaar-voltijd)

Natuurlijk worden de boeken uit leerjaar 1 en 2 ook gebruikt tijdens deze minor!

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.

Extra kosten

Geen extra kosten.