Business & Information Management

Digitalisering is dé drijvende kracht achter fundamentele veranderingen in de samenleving. Vergaande automatisering en informatisering veranderen de manier waarop bedrijven werken én de markten waarin ze actief zijn. Dit vraagt om bijzondere kwaliteiten van studenten, zij moeten IT-savy zijn. In de minor richten we ons op digitalisering als driver van innovatie in het organiseren van het bedrijfsmodel en de klant- en interne processen voor ondernemers. Dit vereist visie op de mogelijkheden van IT, maar vooral ook een visie op de business.

Ingangseisen

Inschrijven voor de minor is mogelijk wanneer je in het bezit bent van je propedeuse, je in de hoofdfase minimaal 90 ec’s hebt behaald en je een stage hebt afgerond.​