Continuous Delivery in Large and Complex Software Systems

Het bouwen van grote complexe software systemen (denk aan de systemen van Netflix, Spotify, Coolblue) geeft veel uitdagingen. Hoe ontwikkelen we binnen tijd en budget, terwijl we het geheel niet goed kunnen overzien? Hoe voorkomen we bugs? Hoe zorgen we voor 24/7 beschikbaarheid? En dat alles terwijl we ervoor zorgen dat het systeem flexibel genoeg is om zich aan te passen aan een veranderende wereld en veranderende klantwensen?

Het bouwen van grote complexe software systemen vraagt een specifieke aanpak. In deze minor ligt de focus op ontwikkelen in C#/.NET Core met continuous delivery. Het idee daarbij is om in een kort-cyclisch proces steeds een klein stukje van het grote systeem van idee tot productie te brengen. Belangrijk hierbij is dat de meeste stappen in het proces (build, test, deploy) geautomatiseerd kunnen worden.

In deze minor leer je hoe je zo’n groots project kunt realiseren. We kijken daarbij naar alle aspecten. Je leert Scrum toepassen bij grote projecten en je leert werken onder een Web Scale Architecture. Hierbij krijg je diepgaande kennis van C# en .NET Core. Je wordt vaardig in Test Driven Development en leert de deployment te automatiseren.

Deze minor is de doorontwikkeling van de succesvolle .NET minor “Software Engineering in een Ontwikkelstraat” die de HU al 8 jaar in samenwerking met Info Support B.V. organiseert.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor Informatica studenten die hun propedeuse behaald hebben.